Lenkijos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Apžvelgdami ir analizuodami 2020 II ketvirčio Varšuvos biržoje kotiruojamų didžiausių bendrovių ir bankų veiklos rezultatus mes įprastai orientuosimės į WIG20 indekso atstoves.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2020-09-19 19:00 Komentarai: (0)
Padaugėjo WIG20 indekso atstovių, kurių veiklos rezultatai pablogėjo, bei tuo pačiu susitraukė pelningumo rodikliai, na o labiausiai nuo šių metų pradžios ir toliau išlieka nuvertėjusios didžiųjų Lenkijos bankų akcijos.


WIG20

Apžvelgdami ir analizuodami praėjusio ketvirčio Varšuvos biržoje kotiruojamų didžiausių bendrovių ir bankų veiklos rezultatus mes įprastai orientuosimės į WIG20 indekso atstoves. WIG20 - tai dvidešimties didžiųjų kompanijų ir bankų, kurių akcijomis prekiaujama Varšuvos biržoje ir kurios yra likvidžiausios, indeksas.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Lenkijos kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%) bei turto grąžos (ROA%) rodiklius. Be to, lentelę papildėme EV/EBITDA (lentelėje EV/EBD) ir dividendinio pajamingumo (lentelėje Div.y%) santykiniais finansiniais rodikliais.

Atkreipiame dėmesį, kad LPP ir CCC kompanijos paskelbė tik savo preliminarius neišsamius finansinius ketvirčio veiklos rezultatus.


Pažvelgus į lentelės stulpelius, kur pateikiami duomenys kaip per antrą šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pakito stambiųjų Lenkijos bankų ir įmonių veiklos rezultatai, matome, kad iš tiesų daug raudonos spalvos, kuri simbolizuoja kritimą. Taigi, per praėjusį ketvirtį tarp dvidešimties analizuojamo indekso atstovių tiek savo pajamų, tiek EBITDA pelnų kritimą fiksavo net dvylika, kai prieš metus per tą patį laikotarpį - tik vos dvi, o per pirmą 2020 metų ketvirtį veiklos rezultatų blogėjimas fiksuotas aštuoniais atvejais. Tad nieko stebėtino, jog per praėjusį ketvirtį, lyginant su 2019 metų antru ketvirčiu, bendros veiklos rezultatų pokyčių medianos procentine išraiška jau tapo neigiamos, be to, EBITDA pelnų pokyčių neigiamas procentinis rodiklis buvo didesnis nei pajamų. Tas pats fiksuota ir paslaugų šakoje bei finansų ir prekybos sektoriuose, o štai pramonės srityje pajamų pokyčių mediana tapo neigiama, o EBITDA pelnų - teigiama.

Net trijų WIG20 indekso atstovių EBITDA per antrąjį šių metų ketvirtį buvo neigiama, t.y. Alior Bank (nuostolį lėmė padidėję nurašymai ir vienkartinės išlaidos), JSW (vienkartinės išlaidos ir pervertinimo efektas) ir LPP (prekybos ribojimas dėl pandemijos). Antros pagal dydį Lenkijos naftos perdirbimo bendrovės Lotos pajamos susitraukė beveik keturiasdešimt penkiais procentais, o EBITDA pelnas driokstelėjo žemyn net daugiau nei dvigubai labiau, taip pat pastebimiau pablogėjo CCC, draudimo milžinės PZU veiklos rezultatai, o energetikos atstovės PGE EBITDA susitraukė net kiek daugiau nei šešiasdešimt procentų. Pabrėžtina, kad likusių keturių Lenkijos bankų, kurie įtraukti į analizuojamą indeksą, veiklos rezultatai taip pat per antrą šių metų ketvirtį smuktelėjo.

Tuo tarpu ir toliau nuosekliai eilinį ketvirtį iš eilės tiek savo pajamas, tiek pelnus didino prekybos tinklų valdytoja Dino Polska bei kompiuterinių žaidimų kūrėjas CD Projekt. Pažymėtina, kad EBITDA pelnai auga sparčiau nei pajamos. Be to, pastebimiau savo veiklos rezultatus pagerino Lenkijos energetikos sektoriaus atstovė Tauron PE, o didelius EBITDA pelnų šuolius užfiksavo tiek PKN Orlen (vienkartinės pajamos ir pervertinimas), tiek PGNiG (vienkartinės didelės vertės pajamos).

Kaip įprasta buvo apskaičiuotos ir EBITDA maržos. Paaiškėjo, jog bendra medianinė per praėjusį ketvirtį sudarė 28,3 procento, kai prieš metus per antrą ketvirtį buvo kiek kuklesnė ir siekė 28,1 procento.  Tuo tarpu visais kitais atvejais per minimą laikotarpį apskaičiuotos EBITDA maržų medianos smuktelėjo. Tarp dvidešimties stambiųjų Lenkijos bankų ir įmonių per 2020 metų antrą ketvirtį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, savo EBITDA pelningumus kilstelėjo tik septynios. Didžiausias maržas šįkart sugeneravo didžiausias Lenkijos bankas PKO BP bei kompiuterinių žaidimų kūrėjas CD Projekt, tuo tarpu Alior Bank, anglių kasybos bendrovės JSW bei drabužių modeliavimu, siuvimu ir prekyba užsiimančios LPP šis rodiklis buvo su minuso ženklu, kai prieš metus nei vieno tokio atvejo nebuvo.Kalbant apie kitą pelningumo rodiklį, t.y. ROA arba turto grąžą, jo bendra mediana per praėjusį ketvirtį, lyginant su 2019 metų antru ketvirčiu, susitraukė nuo 0,8 iki vos 0,2 procento. Tas pats neigiamas reiškinys fiksuotas ir kitais atvejais (pramonėje ROA mediana netgi tapo neigiama), išskyrus prekybos sektorių. Lyginant su praėjusių metų antru ketvirčiu, savo turto grąžas kilstelėjo vos keturios analizuojamo indekso atstovės, dviejų ketvirčio ROA nepakito, o net dvylikos - smuktelėjo. Net penkių (Alior Bank, JSW, Lotos, PGE ir Tauron PE) WIG20 indekso narių turto grąža per antrą šių metų ketvirtį buvo su minuso ženklu, kai prieš metus tik Alior Bank. Stambiausiais ketvirčio ROA rodikliais išsiskyrė dujų paslaugas teikianti PGNiG (Gazprom po arbitražo sprendimo grąžino didelės vertės permoką už dujas) bei Lenkijos naftos perdirbimo bendrovė PKN Orlen.

Kaip įprasta pateikiame analizuojamų mūsų kaimyninės šalies bankų ir įmonių naujausius rinkos vertės rodiklius. Bendri medianiniai P/E, P/BV, P/S ir EV/EBITDA rodikliai iš tiesų yra labai žemi (labai panašūs į mūsų Baltijos biržų atstovių medianinius rinkos vertės rodiklius), o štai dividendinio pajamingumo apskritai lygus nuliui, nes tarp dvidešimties analizuojamo indekso atstovių, už praėjusius metus dividendus mokėjo vos penkios. Galima teigti, kad bent šiuo metu didžiųjų Lenkijos įmonių ir bankų akcijos yra pernelyg nuvertintos. Kukliausiais medianininiais P/E ir P/BV rodikliais išsiskiria finansų sektoriaus atstovės, iš kurių nei viena dėl kilusios pandemijos už 2019 metus nemokėjo akcininkams dividendų.

Tarp dvidešimties stambiųjų Lenkijos bankų ir įmonių, kurių akcijomis prekiaujama Varšuvos biržoje, šiais metais pabrango vos šešių nuosavybės vertybiniai popieriai, tad nieko stebėtino, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana yra pastebimai neigiama, kai per 2019 metus - vos septynių akcijos, tačiau tuomet bendra akcijų kainų pokyčių mediana nors ir buvo irgi su minuso ženklu, tačiau gerokai mažesnė (beveik penkis kartus). Labiausiai šiais 2020 metais nuvertėjo Lenkijos finansų sektoriaus atstovių vertybiniai popieriai, o štai mažiausiai krito šios šalies didžiųjų pramonės šakos narių rinkos vertės.

Net penkių WIG20 indekso atstovių akcijos nuo šių metų pradžios atpigo virš penkiasdešimties procentų, t.y. antros pagal dydį Lenkijos naftos perdirbimo bendrovės Lotos, batais prekiaujančios CCC ir trijų bankų - mBank, Alior Bank ir Santander Bank. Tuo tarpu daugiausiai per minimą laikotarpį šoktelėjo prekybos tinklų valdytojos Dino Polska rinkos vertė, kuri pakilo net 65,4 procento. Taip pat pastebimai pabrango kompiuterinių žaidimų kūrėjo CD Projekt, Lenkijos vario bei sidabro kasybos ir gavybos bendrovės KGHM Polska Miedz bei anglių kasybos įmonės JSW nuosavybės vertybiniai popieriai.


WIG20 indeksas kovo mėnesį pasiekė 2009 metų pradžioje buvusi suformuotą dugną, bei nuo jo sėkmingai atšoko, o po to sulaukėme savotiškos konsolidacinės fazės, kuri ir toliau tęsiasi. Po šio etapo pabaigos paaiškės tolimesnė kryptis, tad būtina atidžiai stebėti padėtį.
Po lokalios korekcijos, kurios metu buvo patestuota dabartinio augimo kanalo apatinė dalis, sulaukėme Dino Polska akcijų kainos atšokimo. Ji artėja prie prieš korekciją buvusio pasiekto visų laikų rekordinio lygio. Jei pavyks tvariai pakilti virš šio lygio, augimo tendencija prasitęs.
CD Projekt akcijų kaina ir toliau išlieka ilgalaikiame augimo kanale, kuris prasidėjo dar 2008 metų pabaigoje. Tačiau patestavusi dabartinio lokalaus augimo kanalo viršutinę dalį kiek pasikoregavo ir artėja prie šio kanalo apatinės dalies, kuri tikėtina bus patestuota, po ko paaiškės tolimesnė kryptis.
KGHM Polska Miedz akcijų kaina kovo mėnesį patestavusi anksčiau sufomuotą dugną, nuo kurio prieš tai 2016 metais buvo sėkmingai atšokta, vėl pakartojo tą patį, t.y. atšoko bei artėja prie savo dar 2013 metų pradžioje pasiekto visų laikų rekordinio lygio, kuris tikėtina, jog anksčiau ar vėliau gali būti patestuotas, po ko paaiškės tolimesnė akcijų kainos kryptis.
JSW akcijų kaina kovo mėnesį korekcijos metu faktiškai pasiekė anksčiau suformuotą dugną bei atšoko ir gegužės mėnesį pakilo virš nuosmukio kanalo viršutinės dalies, po ko sulaukėme lokalios korekcijos, na o dabar prasidėjo antrasis akcijų kainos atšokimo etapas.
Lotos akcijų kaina išlieka nuosmukio kanale, kuris po suformuotos dvigubos viršūnės prasidėjo praėjusių metų pabaigoje. Šiuo metu ji artėja prie šio kanalo aptinės dalies, kuri artimiausiu metu gali būti patestuota. Jei kanalo apatinė dalis atlaikys, gali pradėti formuotis tvarus dugnas.
mBank akcijų kaina išlieka naujame nuosmukio kanale, kuris prasidėjo šių metų pradžioje. Toliau tęsiasi tvaraus dugno paieškos. Šiuo metu akcijų kaina priartėjo prie nuosmukio kanalo viršutinės dalies. Jei pavyktų virš jos tvariai pakilti, galim sulaukti didesnio atšokimo.
CCC akcijų kaina sėkmingai kovo mėnesį atšoko nuo 2009 metų pradžioje suformuoto dugno, bei birželio mėnesį pro viršutinę dalį ištrūko iš nuosmuko kanalo. Šiuo metu turime savotiška konsolidacinę - korekcinę fazę, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė kryptis, tad būtina atidžiai stebėti padėtį. Neatmestina, kad galime sulaukti antrojo atšokimo etapo.
Alior Bank akcijų kaina po itin didelio kritimo šiuo metu yra horizonalioje konsolidacinėje fazėje, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė akcijų kainos kryptis.

 
Dar nėra komentarų