Lenkijos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Lenkijos akcijų rinkoje šiuo metu vyrauja korekcija, o absoliučios daugumos įmonių ir bankų akcijos nuo šių metų pradžios atpigo.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2018-03-30 01:31 Komentarai: (0)
Šalia mūsų kaimyninėje Lenkijoje yra įsikūrusi Varšuvos birža, kurioje gausus pasirinkimas, t.y. yra prekiaujama tiek ypač didelių, tiek vidutinių, mažų ir ypač smulkių kompanijų akcijomis. Šios šalies akcijų rinkoje šiuo metu vyrauja korekcija, o absoliučios daugumos įmonių ir bankų akcijos nuo šių metų pradžios atpigo. Taigi, kaip ir įprasta pasižiūrėkime į šią rinką iš arčiau bei apžvelkime naujausius duomenis bei tendencijas.

WIG20

Apžvelgdami ir analizuodami praėjusių metų metinius ir paskutinio ketvirčio Varšuvos biržoje kotiruojamų didžiausių bendrovių ir bankų veiklos rezultatus mes įprastai orientuosimės į WIG20 indekso atstoves. WIG20 - tai dvidešimties didžiųjų kompanijų ir bankų, kurių akcijomis prekiaujama Varšuvos biržoje ir kurios yra likvidžiausios, indeksas.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Lenkijos kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Be to, šią apžvalgą išplėtėme ir papildomai pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto santykius (lentelėje Į/T), bendruosius likvidumus (BL) bei turto grąžos (ROA%) rodiklius.

Atkreipiame dėmesį, kad WIG20 indekso sudėtyje įvyko pokytis, vietoj informacinių technologijų įmonės Asseco Poland, atsirado kita šio sektoriaus atstovė CD Projekt.

Pagaliau visos Lenkijos didžiosios kompanijos ir bankai pristatė savo praėjusių metų veiklos rezultatus, kadangi tai metiniai rezultatai, tad kaip ir įprasta jų paskelbimas užtrunka ilgiau nei kalbant apie ketvirčio finansinius veiklos rezultatus.

Taigi, per paskutinį praėjusių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, savo pajamas tarp dvidešimties WIG20 indekso atstovių kilstelėjo trys ketvirtadaliai, kai prieš metus jų buvo viena daugiau, t.y. šešiolika, o per praėjusių metų trečią ketvirtį - irgi šešiolika. Vis dėl to bendra pajamų pokyčių mediana per praėjusį ketvirtį, lyginant su abiem atvejais, smuktelėjo. Dar blogiau buvo kalbant apie EBITDA pelno pokyčio mediana, kuri apskritai tapo neigiama. Per praėjusį ketvirtį šį pelną kilstelėjo tik aštuonios minimo indekso narės, kai prieš metus jų buvo dvigubai daugiau, o per praėjusių metų ankstesnį ketvirtį - 14.

Padėtis per metus pablogėjo ir kalbant apie kitas apskaičiuotas medianas, t.y. pramonės ir paslaugų šakose, finansuose, prekyboje, energetikoje.Tarp dvidešimties didžiųjų įmonių ir bankų, kurių akcijomis prekiaujama Varšuvos biržoje, savo pajamas ir pelnus kilstelėjo aštuonios, o kritimas fiksuotas penkiais atvejais. Per ketvirtą praėjusių metų ketvirtį, lyginant su 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu, labiausiai savo veiklos rezultatus pagerino dvi finansų sektoriaus atstovės, t.y. Bank Pekao ir draudimo milžinė PZU, kuri veikia ir mūsų šalyje, anglių kasybos bendrovė JSW bei toliau atsigaunanti drabužių kūrimu, siuvimu ir pardavimu užsiimanti LPP. Labiausiai smuktelėjo dviejų Lenkijos energetikos sektoriaus atstovių (PGE ir Tauron PE), telekomunikacijos milžinės Orange Polska ir WIG20 naujokės CD Projekt veiklos rezultatai. Be to, eilinį ketvirtį iš eilės krito prekybos bendrovės Eurocash EBITDA pelnas.

Bendra EBITDA maržų mediana per metus paaugo nuo 23,3 iki 24,6 procento, tačiau lyginant su ankstesniu praėjusių metų ketvirčiu, ji smuktelėjo. Ta pati prieaugio tendencija per metus buvo fiksuota tik finansų ir prekybos srityse, tuo tarpu tiek pramonės, tiek paslaugų bei energetikos atstovių bendra EBITDA pelningumų mediana smuktelėjo. Tarp visų analizuojamų įmonių ir bankų savo EBITDA maržas per metus kilstelėjo tik 7, o kritimas fiksuotas trylikoje atvejų. Didžiausią EBITDA pelningumą sugeneravo vienas iš stambiausių Lenkijos bankų Bank Pekao (62,3 procento), anglių kasybos įmonės JSW minimas rodiklis sudarė penkiasdešimt vieną procentą. Be to, abiem atvejais marža per metus ūgtelėjo. Mažiausia EBITDA pelningumą kaip įprasta sugeneravo prekybos srityje veikianti Eurocash, bei PKN Orlen ir Lotos. Visai trimis atvejais fiksuotas minimo rodiklio nuosmukis.

Tuo tarpu turto grąžos bendra mediana susitraukė tiek lyginant su praėjusių metų trečiu ketvirčiu, tiek su 2016 metų ketvirtu ketvirčiu. Tačiau štai pramonės atstovių, energetikos ir finansų sektoriaus narių ir ypač prekybos įmonių ROA mediana per metus paaugo, o paslaugų srityje šis rodiklis nepakito. Tarp dvidešimties didžiausių Lenkijos įmonių ir bankų savo turto grąžas per metus kilstelėjo daugiau nei pusė, t.y. vienuolika. Didžiausiu minimu rodikliu gali pasigirti LPP ir JSW, o neigiamus ROA rodiklius užfiksavo net trys Lenkijos įmonės, t.y. vario ir sidabro kasybos bei gavybos įmonė KGHM Polska Miedz, telekomunikacijų milžinė Orange Polska ir energetikos sektoriaus atstovė PGE. Prieš metus jų irgi buvo trys.


Kalbant apie metinius veiklos rezultatus, tai matome, jog per praėjusius metus, bent jau atsižvelgiant į bendrus medianinius rodiklius, visur padėtis pagerėjo. Bendri medianiniai veiklos rezultatų pokyčių rodikliai procentine išraiška jau tapo teigiami. Per 2017 metus, lyginant su ankstesniais metais, tarp WIG20 indekso atstovių pajamas kilstelėjo šešiolika, o EBITDA pelnus - penkiolika. Per ankstesnius metus šis santykis siekė atitinkamai 8 ir 10. Tad akivaizdu, jog per praėjusius metus padėtis pagerėjo ir tai džiugina.

Taip pat, kalbant apie bendras veiklos rezultatų pokyčių medianas, padėtis pagerėjo tarp paslaugų atstovių ir energetikos įmonių, tuo tarpu pramonės įmonių pajamų pokyčių mediana tapo teigiama, tačiau EBITDA pelnų sumažėjo, nors išliko teigiama. Finansų srityje pajamų mediana paaugo, tuo tarpu pelnų kiek pasikoregavo, prekybos įmonių EBITDA pelnų pokyčių tapo teigiama, tačiau pajamų kiek smuktelėjo.

Labiausiai tiek savo pajamas, tiek EBITDA pelną kilstelėjo anglių kasybos bendrovė JSW. Jos pelnas pašoko net 3,7 karto. Tai tiesiogiai susiję su padidėjusia anglies paklausa ir kaina. Taip pat pastebimai savo veiklos rezultatus kilstelėjo draudimo kompanija PZU ir Lenkijos drabužių kūrimu, siuvimu ir pardavimu užsiimanti LPP. Tuo tarpu tiek pajamų, tiek EBITDA pelno kritimu per praėjusius metus pasižymėjo Orange Polska ir mūsų nagrinėjamo indekso naujokė kompiuterinių žaidimų gamintoja CD Projekt. Be to, šios dvi įmonės per 2016 metus irgi fiksavo veiklos rezultatų pablogėjimą. Tačiau labiausiai susitraukė prekybos srityje veikiančios Eurocash EBITDA pelnas, kuris driokstelėjo žemyn net 44,1 procento.

Kaip ir įprasta buvo apskaičiuota ir bendra EBITDA maržų mediana, kuri per metus paaugo ir 2017 metais sudarė 26,6 procento. Ta pati tendencija fiksuota pramonėje, energetikoje ir prekyboje, tuo tarpu tiek paslaugų, tiek finansų atstovių minimas rodiklis smuktelėjo. Tarp dvidešimties analizuojamų įmonių ir bankų savo EBITDA pelningumus per praėjusius metus kilstelėjo vienuolika. Stambiausiu minimu rodikliu išsiskyrė informacinių technologijų sektoriaus atstovė CD Projekt (53,1 procento), trys bankai (Bank Zachodni WBK, Bank Pekao ir PKO BP) bei pramonės įmonė JSW. Mažiausia maržą sugeneravo Eurocash, bei batų prekyba užsiimanti CCC ir naftos perdirbimo koncernas PKN Orlen.

Kito pelningumo rodiklio, t.y. ROA bendra mediana per praėjusius metus pašoko daugiau nei dvigubai, t.y. nuo 1,8 iki 3,9 procento. Dar įspūdingiau šoktelėjo pramonės turto grąžos medianinis rodiklis, t.y. net 3,7 karto, energetikos - 3,5 karto, prekybos srityje rodiklis per metus pašoko 2,6 karto, be to, ūgtelėjo ir paslaugų šakos narių medianinis rodiklis, tuo tarpu finansų sektoriaus atstovių atveju jis per metus nepakito. Per 2017 metus ROA rodiklį kilstelėjo dvylika analizuojamo indekso atstovių, vienu atveju jis nepakito, o likusiais septyniais - krito. Net dviejų kompanijų turto grąža per praėjusius metus viršijo dvidešimt procentų, t.y. CD Projekt ir JSW, o dviejų įmonių metinis ROA buvo neigiamas, t.y. Eurocash ir Orange Polska. Prieš metus tokių kompanijų irgi buvo dvi.Įsipareigojimų ir turto santykinis finansinis rodiklis, t.y. jo bendra mediana per metus smuktelėjo, kas šiuo atveju irgi yra pozityvu. Ta pati tendencija fiksuota tik pramonėje, tuo tarpu paslaugų šakos narių ir prekybos įmonių minimas medianinis rodiklis paaugo, o finansų ir energetikos įmonių - nepakito. Bendrai tarp dvidešimt stambiausių Lenkijos įmonių ir bankų savo įsipareigojimų ir turto santykinį rodiklį per 2017 metus susimažino daugiau nei pusė, t.y. vienuolika. Trimis atvejais jis nepakito, na o likusiais šešiais - paaugo. Absoliučiai mažiausiu minimu rodikliu pasižymėjo CD Projekt, be to, PGNiG ir PGE įsipareigojimų dalis turte taip pat buvo viena iš mažiausių. Kaip įprasta, didžiausiais įsipareigojimų ir turto santykiniais rodikliais pasižymėjo finansų sektoriaus atstovės bei Eurocash.

Dar vienas rodiklis, kuris buvo apskaičiuotas kalbant apie metinius duomenis - tai bendrojo likvidumo. Jo bendra mediana per metus pasistiebė, be to, ta pati tendencija vyravo ir pramonėje, prekyboje, tuo tarpu paslaugų ir energijos įmonių minimas medianinis rodiklis susitraukė. 2017 metų pabaigoje stambiausiu bendrojo likvidumo rodikliu pasižymėjo jau ne kartą minėta Lenkijos kompiuterinių žaidimų gamintoja CD Projekt. Tokių kompanijų kaip Eurocash ir Orange Polska trumpalaikiai įsipareigojimai praėjusių metų pabaigoje viršijo trumpalaikį turtą.

Korekcija Varšuvos biržoje tuo pačiu lėmė tai, jog pasikoregavo ir rinkos vertės rodikliai (P/E, P/BV, P/S). Bendri medianiniai šiuo metu yra žemi, na o kukliausiais pasižymi energetikos įmonės ir pramonės šakos narės. Tuo tarpu bent šiuo metu prekybos sektoriaus atstovių medianiniai P/E, P/BV ir P/S rodikliai yra didžiausi.

Nuo šių metų pradžios absoliučiai didžiosios dalies WIG20 indekso atstovių akcijos atpigo, t.y. tarp dvidešimties stambiųjų bankų ir įmonių pakilo vos trijų rinkos vertės. Tad nenuostabu, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana yra neigiama. Tuo tarpu per visus praėjusius metus atpigo vos vienos įmonės nuosavybės vertybiniai popieriai ir bendra akcijų kainų pokyčių mediana procentine išraiška buvo gerokai teigiama. Žvelgiant į apskaičiuotas medianas, tai nuo šių metų pradžios labiausiai atpigo pramonės ir energetikos sektoriaus atstovių akcijos, tuo tarpu per praėjusius metus labiausiai ūgtelėjo prekybos įmonių ir pramonės šakos narių rinkos vertės.

Per šiuos 2018 metus labiausiai arba daugiau nei penktadaliu nuvertėjo energetikos milžinių Energa bei Tauron PE ir dviejų Lenkijos pramonės gigančių, t.y. KGHM Polska Miedz ir PKN Orlen nuosavybės vertybiniai popieriai. Tuo tarpu kompiuterinių žaidimų kūrėjos CD Projekt rinkos vertė per minimą laikotarpį pakilo apie tryliką procentų, t.y. daugiausiai. Per visus 2017 metus labiausiai pabrango to pačio CD Projekt akcijos (88,5 procento), virš penkiasdešimt procentų šoktelėjo LPP, PKO BP ir Lotos rinkos vertė. Tuo tarpu per minimą laikotarpį atpigo vienintelio prekybos srityje veikiančio Eurocash nuosavybės vertybiniai popieriai, kurie nuvertėjo beveik trečdaliu.


WIG20 indeksas 2016 metų rugsėjį pasiekęs dugną atšoko ir pakilo iki prieš tai buvusio pasipriešinimo lygio. Keli bandymai jį pralaužti buvo nesėkmingi, po ko sulaukėme korekcijos, kuri tęsiasi jau du mėnesius. Indeksas juda link prieš tai buvusio konsolidacinio kanalo apatinės ribos. Kol kas nematyti aiškių signalų apie šios tendencijos pabaigą.
CD Projekt akcijų kaina praėjusių metų lapkritį pasiekusi rekordinį lygį po to atsidūrė savotiškoje konsolidacinėje fazėje. Vis dėl to po tokio įspūdingo šios bendrovės akcijų kainos šuolio anksčiau ar vėliau didesnė korekcija - pelnų realizavimas yra neišvengiamas. Be to, RSI indikatorius jau sugeneravo pardavimo signalą.
Po korekcijos LPP akcijų kaina pakilo iki prieš tai buvusio pasiekto rekordinio lygio, tačiau po to sulaukėme kainos kritimo - korekcijos, kuri jau tęsiasi antrą mėnesį. Jeigu vis dėl to pavyks tvariai pakilti virš prieš tai buvusio pasiekto rekordinio lygio, kuris dabar yra pasipriešinimo lygis, tuomet tikėtinas tolesnis LPP akcijų kainos kilimas link naujų absoliučiai rekordinių lygių.
Šios kompanijos akcijų kaina 2016 metų lapkritį pasiekusi nuosmukio dugną atšoko, tačiau nuo praėjusių metų rudenio vėl prasidėjo Energa akcijų kainos kritimo etapas, kuris tęsiasi iki šiol. Šios tendencijos pabaigos ženklų nematyti.
Praėjusių metų pabaigoje šios kompanijos akcijų kaina nusmuko žemiau prieš tai buvusio korekcijos dugno, kad buvo neigiamas signalas. Be to, akcijų kaina dar labiau driokstelėjo žemyn ir išlieka nuosmukio kanale, kuris prasidėjo dar praėjusių metų rudenį.
Dar daugiau apžvalgų rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Apžvalgos (bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą).
 
Dar nėra komentarų