Australija ir Kanada iš arčiau (3 dalis)

» Straipsniai » Ekonomika
Pažvelkime į Australiją ir Kanadą per jų ekonominių rodiklių prizmę. Šįkart dėmesio centre pinigai, reitingai, mokesčiai bei finansų rinkos.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2021-07-18 00:28 Komentarai: (0)
Australija ir Kanada - tai dvi išsivysčiusios šalys, kurios turi daug panašumų, be to, joms bendra yra tai, jog jos yra itin nutolusios nuo Lietuvos. Tad pažvelkime į šias valstybes iš arčiau per jų ekonominių rodiklių prizmę. Šįkart dėmesio centre pinigai, reitingai, mokesčiai bei finansų rinkos.

Po antrosios dalies (nuoroda į antrą dalį) pristatome trečiąją ir tuo pačiu paskutinę dalį apie minimas valstybes. Nagrinėsime pagrindinius šių šalių oficialiai pateiktus ir žinomus ekonominius duomenis per laikotarpį nuo šio amžiaus pradžios iki dabar.


Pinigai

Analizuojant pinigų dalį, visų pirmą norėtųsi apžvelgti abiejų šalių užsienio valiutų rezervus ir jų pokyčius nuo šio amžiaus pradžios. Taigi, abiem atvejais fiksuotas prieaugis, tiesa, štai Kanadoje tai iš esmės rezervų augimas buvo nuolatinis reiškinys, kai tuo tarpu Australijoje buvo šio rodiklio svyravimai.

Remiantis naujausiais duomenimis, šiuo metu Kanados turimų užsienio valiutų rezervų vertė siekia 89,053 mlrd. dolerių, kai 2000 metais sudarė 28,969 mlrd. dolerių, o tai reiškia, kad jų vertė pašoko daugiau nei tris kartus. Tuo tarpu Australijos rezervų vertė pateikta šios šalies nacionalinės valiutos dolerio (AUD) išraiška. Taigi, šio amžiaus pradžioje ji siekė 30,295 mlrd. Australijos dolerių, na o dabar, remiantis naujausiais duomenimis, sudaro 64,734 mlrd. Australijos dolerių, t.y. jų vertė pašoko daugiau nei du kartus, arba mažiau nei prieš tai minėtoje valstybėje. 

  
Duomenys apie abiejų valstybių aukso rezervus yra pateikiami nuo šio amžiaus pradžios. Remiantis naujausiais duomenimis, Kanada šiuo metu neturi aukso, kai dar 2000 metais jos šio vertingojo metalo rezervai siekė 46,2 tonas. Tad per analizuojamą laikotarpį ši valstybė pardavė visus aukso rezervus ir šio metalo neturi jau nuo 2016 metų.


Tuo tarpu Australija šio amžiaus pradžioje turėjo 79,69 tonas aukso. Po to jos turimi šio metalo rezervai pradėjo mažėti nuo 2016 metų ir štai 2019 metų pabaigoje jau siekė tik 48,83 tonas, bet praėjusiais metais Australija padidino savo aukso atsargas ir dabar jo turi 79,85 tonas. Tad per analizuojamą laikotarpį šios valstybės minimo metalo atsargos faktiškai nepakito.


Šįkart mūsų dėmesio centre abiejų šalių privačiosios skolos ir bendrojo vidaus produkto santykinis procentinis rodiklis. Kaip matome iš pateiktų grafikų, tiek Australijos, tiek Kanados minimas rodiklis nuo šio amžiaus pradžios iš esmės nuosekliai augo, tačiau antroje valstybėje jis visuomet buvo didesnis, t.y. ten privatus sektorius arba įmonės ir namų ūkiai yra įsiskolinę labiau.


Taigi, 2000 metais Australijoje privačiosios skolos ir bendrojo vidaus produkto santykinis procentinis rodiklis siekė 145,74 procento, o štai jau praėjusiais metais sudarė 211,77 procento. Tuo tarpu Kanadoje jis per minimą laikotarpį šoktelėjo nuo 179,5 iki 304,1 procento.
Dar vienas svarbus rodiklis, kurį norėtume apžvelgti - tai namų ūkių bendra skola lyginant su šalies metinio bendrojo vidaus produkto verte procentine išraiška. Abiejų analizuojamų valstybių minimas rodiklis nuo šio amžiaus pradžios ūgtelėjo, t.y. padidėjo namų ūkių įsiskolinimas lyginant su metinio bendrojo vidaus produkto verte, tiesa, šiuo atveju Australijoje jis visuomet buvo kiek aukštesnis. 


Taigi, remiantis naujausiais duomenimis, Kanadoje šiuo metu namų ūkių bendra skola sudaro 111,59 procento šalies metinio bendrojo vidaus produkto vertės, kai 2000 metais šis rodiklis siekė 62,3 procento. Tuo tarpu Australijoje miminas rodiklis nuo šio amžiaus pradžios paaugo nuo 68,7 iki 123,5 procento.
 

Be jokios abejonės nagrinėjant pinigų sritį, būtina apžvelgti ir taip vadinamą pinigų pasiūlą. Mūsų dėmesio centre pinigų pasiūlos M3, kurį sudaro apyvartoje esantys banknotai, monetos ir kitas į jas lengvai konvertuojamas turtas bei trumpalaikiai terminuoti ir ilgalaikiai indėliai bankuose, rodiklis. Taigi, kaip matome iš paveikslėlio su grafikais, minimas rodiklis šiame amžiuje nuosekliai augo mūsų apžvelgiamose šalyse.  

Australijoje nuo 2000 iki dabar pinigų pasiūlos M3 pašoko beveik šešis kartus, t.y. nuo 419 mlrd. Australijos dolerių iki 2,469 trilijono Australijos dolerių. Tuo tarpu Kanadoje šis rodiklis pakilo nuo 639 mlrd. Kanados dolerių iki 2,944 trilijono Kanados dolerių, arba 4,6 karto, t.y. kiek lėčiau nei prieš tai minėtoje valstybėje.


Kalbant apie bazinę palūkanų normą, bendra yra tai, kad ji mūsų analizuojamose valstybėse yra rekordinėse žemumose, be to, iš esmės sutapdavo jos didinimo - mažinimo ciklai. 


Šiuo metu Australijoje bazinė palūkanų norma siekia vos 0,1 procento, kai dar šio amžiaus pradžioje buvo gerokai didesnė ir sudarė 5,5 procento. Tuo tarpu Kanadoje ji dabar sudaro vos 0,25 procento, kai 2000 metais dar siekė 4,75 procento. Reitingai

Šią dalį pradedame nuo šalims labai svarbios konkurencingumo srities. Jų palyginimą mes atliksime panaudodami taip vadinamą konkurencingumo reitingą, kurį kasmet skelbia Pasaulio ekonomikos forumas.

Duomenys pateikiami nuo 2007 metų, o remiantis naujausia informacija, tarp 140 šalių šiame reitinge Kanada užima keturiolikta vietą ir per analizuojamą laikotarpį visuomet buvo kiek aukščiau už Australiją, kuriai atiteko šešiolikta vieta. Abiejų valstybių pozicijos šiame reitinge per analizuojamą laikotarpį kito palyginus labai nedaug.Korupcija - tai reiškinys, kuris šiuo atveju yra negatyvus, ir pagal kurį norėtume palyginti dvi analizuojamas valstybes. Kasmet korupcijos reitingą skelbia Transparency International organizacija. Australija ir Kanada priklauso brandžių ir išsivysčiusių šalių grupei, tad natūralu, jog čia korupcijos lygis yra žemas, tad jos nuo pat šio amžiaus pradžios minimos organizacijos reitinge užėmė gan aukštas ir iš esmės panašias vietas (kuo aukštesnė vieta reitinge - tuo mažesnis korupcijos lygis šalyje).

Štai 2000 metais Australija Transparency International organizacijos korupcijos reitinge užėmė tryliktą poziciją, po to jos vieta nežymiai svyravo, o praėjusiais metais jai teko vienuolikta pozicija. Kanada šio amžiaus pradžioje buvo net penktoje pozicijoje, tačiau po to padėtis pablogėjo. Remiantis naujausiais duomenimis, ši šalis korupcijos reitinge šiuo metu yra šalia Australijos, t.y. dvylikta.


Sąlygos plėtoti verslą - tai dar vienas svarbus rodiklis, kurį mes norėtume apžvelgti ir kurį šiuo atveju sudaro Pasaulio bankas.

Remiantis naujausiais duomenimis tarp 190 reitinguotų pasaulio šalių Australija užima keturioliktą vietą, na o duomenis pateikiami nuo 2008 metų, kuomet šiai šaliai teko devinta pozicija. Tad sąlygos plėtoti verslą šioje valstybėje per nagrinėjamą laikotarpį pablogėjo, kaip beje ir Kanadoje, kuri šiame reitinge nukrito dar labiau, t.y. iš aštuntos vietos iki net dvidešimt trečios.


Mokesčiai

Kaip ir įprasta apžvelgsime ir dar vieną svarbią skiltį, t.y. mokesčius. Šiuo atveju, kas itin svarbu, nebus įvertintos įvairios išlygos ir lengvatos. Pradedame nuo abiejose šalyse taikomo pelno mokesčio. Tiek Australijoje, tiek Kanadoje lyginant su šio amžiaus pradžioje buvusiu, šis mokestis sumažėjo, tiesa, antroje valstybėje gerokai labiau. Kanadoje pelno mokestis 2000 metais dar siekė 42,4 procento, o po to iš esmės nuosekliai mažėjo kol 2014 metais buvo nustatytas ties 26,5 procento lygiu ir nuo to laiko nekito ir yra mažesnis nei Australijoje, kur jis šio amžiaus pradžioje dar sudarė 36 procentus, tačiau jau 2002 metais pasiekė trisdešimt procentų ir nuo to laiko nekito.

Kalbant apie gyventojų pajamų mokestį, tai pateikiamas maksimalus koks yra galimas abiejose nagrinėjamose šalyse. Abiem atvejais duomenys yra nuo 2003 metų. Tad nuo šių metų iki dabar Australijoje šis mokestis visuomet buvo didesnis, tačiau skirtingai nei Kanadoje jis buvo sumažintas nuo 47 procentų iki 45 procentų 2007 metais ir nuo to laiko nekito. Tuo tarpu kitoje analizuojamoje šalyje gyventojų pajamų mokestis 2003 metais dar sudarė 29 procentus, o po padidinimo 2016 metais iki 33 procentų, nuo to laiko nekito.

Duomenys apie pagrindinį pardavimo arba pridėtinės vertės mokestį (PVM) abiejų valstybinių atveju pateikiami nuo 2006 metų. Australijoje šis mokestis nekito ir visuomet sudarė dešimt procentų, tuo tarpu Kanadoje PVM per analizuojamą laikotarpį visuomet buvo mažesnis ir netgi, be to, kelis kartus dar labiau mažintas. 2006 metais jis siekė septynis procentus, sekančiais metais sumažintas iki šešių procentų, o 2008 metais - iki penkių procentų ir nuo to laiko nekito.

Dar vienas mokestis pagal kurį norėtume palyginti dvi nagrinėjamas šalis - tai socialinės apsaugos. Australijos atveju duomenys pateikiami tik nuo 2009 metų, kai jis sudarė 10,5 procento (darbdavys mokėjo devynis procentus, o darbuotojas - 1,5 procento). Po to socialinės apsaugos mokestis kelis kartus buvo padidintas ir nuo 2016 metais buvo nustatytas ties 11,5 procento (darbdavys moka 9,5 procento, o darbuotojas -  du procentus) bei nuo to laiko nekito. Tuo tarpu Kanadoje per palyginamą laikotarpį socialinės apsaugos mokestis visuomet buvo didesnis bei gan dažnai, nors ir nežymiai, bet kito. Štai 2009 metais jis siekė 14,08 procento (darbdavys mokėjo 7,4 procento, o darbuotojas - 6,68 procento), o po to per kelis kartus buvo kilsteltas iki 14,41 procento, vėliau sumažintas iki 13,81 procento, o šiuo metu siekia 14,38 procento (darbdavys moka 7,66 procento, o darbuotojas - 6,72 procentus).


Finansų rinkos

Kalbant apie abiejų  brandžių išsivysčiusių šalių dešimties metų trukmės valstybinių obligacijų pajamingumus, tai kaip akivaizdžiai matome iš paveikslėlio su pajamingumų pokyčiais, fiksuojama aiški jų mažėjimo tendencija. Be to, verta pabrėžti, kad tiek Australijos, tiek Kanados minimos trukmės valstybinių skolos vertybinių popierių pajamingumas per analizuojamą laikotarpį gana ilgą laiką buvo labai panašus.Remiantis naujausiais duomenimis, štai Australijos dešimties metų trukmės valstybinių obligacijų pajamingumas šiuo metu sudaro 1,267 procento, kai Kanados - 1,241 procentą. Tuo tarpu kai dar šio amžiaus pradžioje minėti pajamingumai buvo gerokai aukštesni. Pirmosios valstybės atveju dešimties metų obligacijų pajamingumas 2000 metų pradžioje siekė net 7,16 procento, t.y. buvo net 5,7 karto didesnis nei dabar, o Kanados sudarė 6,54 procento, arba buvo net 5,3 karto didesnis.


Kaip matome pateiktame grafike, Australijos dolerio ir Kanados dolerio valiutų kursas nuo šio amžiaus pradžios svyravo maždaug 0,76 - 1,06 intervale. Praėjusių metų kovo mėnesį prasidėjo atšokimas po prieš tai nuo pat 2017 metų pavasario trukusio kritimo, na o dabar koreguojame atšokimą. Šiais metais Australijos valiuta Kanados dolerio atžvilgiu jau nuvertėjo apie penkis procentus.Per pastaruosius vienerius metus Australijos doleris Kanados dolerio atžvilgiu atpigo 1,43 procento. Per paskutinius trejus metus Australijos valiuta Kanados dolerio atžvilgiu nuvertėjo 4,35 procento, per penkerius metus atpigo penkiais procentais, per dešimt metų - virš aštuonių procentų, na o nuo šio amžiaus pradžios Australijos dolerio vertė Kanados valiutos atžvilgiu krito apie du procentus.
 

Analizuojant Australijos akcijų rinką, kaip pagrindą paimsime All Ordinaries indeksą. Kaip matome grafike, šiame amžiuje pirmoji šio indekso didžiojo augimo fazė buvo nuo 2003 metų kovo iki 2007 metų lapkričio, po ko sekė korekcija. Na o šiuo metu All Ordinaries yra ilgalaikiame augimo kanale, kuris prasidėjo dar 2009 metų kovą. Po lokalios korekcijos praėjusių metų pradžioje, Australijos akcijų rinkos pagrindinis indeksas pajudėjo į viršų bei šiais metais nuosekliai šturmuoja vis naujesnius rekordinius lygius.Kanados akcijų rinkos atveju pagrindinis orientyras yra  indeksas S&P/TSX Composite. Iš pradžių šio amžiaus pradžioje jis fiksavo kritimą, tačiau 2003 metų pavasario prasidėjo augimas, kuris tęsėsi iki pat beveik 2007 metų pabaigos. Pasaulinės ekonominės ir finansų krizės laikotarpiu sulaukėme pastebimo S&P/TSX Composite indekso vertės kritimo. Nuo 2009 metų prasidėjo naujas augimas, kurio metu buvo beveik pasiektas prieš korekciją užfiksuotas visų laikų rekordinis lygis. Vėliau Kanados akcijų rinkos pagrindinis indeksas iš esmės svyravo tai aukštyn, tai žemyn, na o nuo praėjusių metų kovo pabaigos pradėjo dabartinę augimo fazę bei tuo šiais metais šturmuoja vis naujesnius rekordinius lygius.Lyginant abu indeksus, trumpalaikėje perspektyvoje, nuo šių metų pradžios Australijos All Ordinaries indeksas jau paaugo virš vienuolikos procentų, o Kanados  S&P/TSX Composite labiau - 14,6 procento, o štai per pastaruosius vienerius metus jie abu pakilo beveik ketvirtadaliu. Per paskutinius trejus metus Australijos minimas akcijų rinkos indeksas ūgtelėjo 20,6 procento, o Kanados - 21,2 procento, kai per penkerius pakilo  atitinkamai 37,8 ir 37,5 procento. 

Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, per pastaruosius dešimt metų All Ordinaries indeksas pakilo kiek daugiau nei šešiasdešimt aštuoniais procentais, o per dvidešimt metų - 126,8 procento, kai S&P/TSX Composite indeksas atitinkamai augo 50,8 procento ir pašoko 161,5 procento. 


Trečiosios dalies trumpos išvados:

Nuo šio amžiaus pradžios abiejuose nagrinėjamose šalyse užsienio valiutų rezervai ūgtelėjo, tačiau Kanadoje labiau;

Kanada pardavė visas turėtas savo aukso atsargas, tuo tarpu Australija jų kiekį buvo sumažinusi, tačiau praėjusiais metais atstatė iki šio amžiaus pradžioje buvusio lygio;

Nuo 2000 metų Kanadoje privačiosios skolos ir bendrojo vidaus produkto santykinis procentinis rodiklis visuomet buvo didesnis ir paaugo sparčiau nei Australijoje;

Abiejose analizuojamose valstybėse šiame amžiuje padidėjo namų ūkių bendros skolos ir BVP santykis, t.y. įsiskolinimas, o Australijoje šis rodiklis visuomet buvo kiek didesnis;

Per analizuojamą laikotarpį tiek Kanadoje, tiek Australijoje pastebimai šoktelėjo pinigų pasiūlos M3 rodiklis, tiesa, pastarojoje valstybėje labiau;

Abiejose šalyse iš esmės sutapdavo bazinės palūkanų normos didinimo - mažinimo ciklai, be to, abiem atvejais šis rodiklis šiuo metu yra rekordinėse žemumose;

Kanada visuomet buvo laikoma kiek konkurencingesnė už Australiją;

Abi analizuojamos valstybės priklauso brandžių - išsivysčiusių grupėj, tad natūralu, jog jose korupcijos lygis yra žemesnis ir jos užima gana aukštas pozicijas šios srities reitinge;

Nuo 2008 metų tiek Australijoje, tiek Kanadoje sąlygos plėtoti verslą pablogėjo, tačiau pastaroji šalis reitinge nukrito labiau;

Abiejose analizuojamose valstybėse pelno mokestis nuo šio amžiaus pradžios buvo sumažintas, tačiau Kanadoje jis krito labiau ir tapo žemesnis nei Australijoje;

Nuo 2003 metų Kanadoje gyventojų pajamų mokestis visuomet buvo mažesnis, tačiau skirtingai nei Australijoje (kur sumažintas), jis per analizuojamą laikotarpį buvo padidintas;

Kanadoje PVM mokestis šiuo metu yra dvigubai mažesnis nei kitoje analizuotoje šalyje bei nuo 2006 metų buvo sumažintas du kartus, kai tuo tarpu Australijoje nekito;

Abiejuose analizuojamose šalyse nuo 2009 metų socialinės apsaugos mokestis nežymiai ūgtelėjo, tačiau Australijoje jis visuomet buvo mažesnis ir ten absoliučiai didžiausią jo dalį moka darbdavys;

Nuo šio amžiaus pradžios mūsų nagrinėjamų valstybių dešimties metų trukmės obligacijų pajamingumai iš esmės nuosekliai mažėjo ir buvo panašūs bei tuo pačiu gerokai susitraukė;

Australijos ir Kanados valiutų kursas nuo 2000 metų gan dažnai svyravo įvairiomis kryptis, t.y. nebuvo jokios itin ilgalaikės ir aiškios tendencijos;

Abiejų šalių akcijų rinkose tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje investicinės grąžos normos buvo gana panašios.
 
Dar nėra komentarų