Australija ir Kanada iš arčiau (2 dalis)

» Straipsniai » Ekonomika
Australija ir Kanada - tai dvi išsivysčiusios šalys, kurios turi daug panašumų, be to, joms bendra yra tai, jog jos yra itin nutolusios nuo Lietuvos. Tad pažvelkime į šias valstybes iš arčiau per jų ekonominių rodiklių prizmę.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2021-02-06 03:12 Komentarai: (2)
Australija ir Kanada - tai dvi išsivysčiusios šalys, kurios turi daug panašumų, be to, joms bendra yra tai, jog jos yra itin nutolusios nuo Lietuvos. Tad pažvelkime į šias valstybes iš arčiau per jų ekonominių rodiklių prizmę. Šįkart dėmesio centre darbo rinka, pramonės produkcija bei prekyba.


Po pirmos dalies (nuoroda į pirmą dalį) pristatome antrąją dalį apie minimas valstybes. Nagrinėsime pagrindinius šių šalių oficialiai pateiktus ir žinomus ekonominius duomenis per laikotarpį nuo šio amžiaus pradžios iki dabar.

Darbo rinka 

Bedarbystė Australijoje per visą nagrinėjamą laikotarpį buvo kiek mažesnė nei Kanadoje. Šiuo metu bedarbystės rodiklis pirmojoje valstybėje siekia 6,6 procento,  o vasarą dėl koronaviruso pandemijos jis buvo padidėjęs iki 7,5 procento, kai 2020 metų pradžioje dar siekė tik 5,1 procento. Šio amžiaus pradžioje Australijoje bedarbystė sudarė 6,8 procento, t.y. buvo faktiškai tokia pati kaip dabar. Po to ji iš esmės visą laiką nuosekliai mažėjo ir 2008 metais prieš pasaulinę krizę jau sudarė keturis procentus, o po ko padidėjo iki beveik šešių procentų ir vėliau svyravo maždaug tarp 5 - 6 procentų. 

Remiantis naujausiais duomenimis, šiuo metu bedarbystės lygis Kanadoje siekia 8,8 procento, kai praėjusių metų pradžioje sudarė 5,5 procento, o pavasarį dėl pandemijos buvo pašokęs iki net 13,7 procento. 2000 metais šioje valstybėje bedarbystė sudarė 6,8 procento bei per kitus kelis metus augo, kol pakilo kiek virš aštuonių procentų. Tačiau po to ėmė nuosekliai mažėti ir prieš paskutinę pasaulinę ekonomikos ir finansų krizę jau siekė apie šešis procentus, bet vėliau pablogėjus padėčiai ir lūkesčiams bedarbystė Kanadoje per trumpą laiką pašoko iki beveik devynių procentų, po ko prasidėjo iš esmės nuoseklus jos mažėjimas iki pat praėjusių metų pavasario. 

Atėjo laikas pakalbėti apie minimalų užmokestį. Australijos duomenys apie šį rodiklį pateikiami tik nuo 2007 metų, tad nuo šių metų ir lyginsime, tiesa, palyginimas nebus iki galo tikslus, nes pirmojoje šalyje duomenys pateikiami apie savaitinį minimalų atlyginimą, o Kanados atveju, apie valandinį minimalų atlyginimą.

 
Taigi, nuo 2007 metų iki dabar minimali savaitinė alga Australijoje paaugo 44,4 procento. Tuo tarpu Kanadoje minimalus valandinis atlyginimas per mūsų analizuojamą laikotarpį pasistiebė labiau, t.y. septyniasdešimt penkiais procentais.


Darbo rinkos dalyje apžvelgsime ir darbo užmokesčio rodiklį. Kanados atveju duomenys pateikiami apie vidutinį valandinį atlyginimą, ir žinoma Kanados doleriais, o štai kitos šalies atveju savaitinis vidutinis atlyginimas bei žinoma Australijos doleriais. Kaip matome iš pateikto paveikslėlio su grafikais, šis rodiklis abiem atvejais nuo šio amžiaus pradžios nuosekliai kopė į viršų.

Nuo 2000 metų iki dabar Australijoje vidutinis savaitinis atlyginimas pašoko 2,1 karto, tuo tarpu Kanadoje vidutinis valandinis atlyginimas per tą patį laikotarpį šoktelėjo 65,6 procento, t.y. beveik dviem trečdaliais, arba mažiau nei prieš tai minėtoje valstybėje.


Dabar aptarsime darbo jėgos dalyvavimo darbo rinkoje arba ekonominio aktyvumo rodiklį. Kaip matome paveikslėlyje, praėjusiais metais dėl kilusios pandemijos šis rodiklis mūsų analizuojamose šalyse smuktelėjo, nes buvo priverstinai apribota arba visiškai sustabdyta kai kurių sektorių veikla. Tiesa, padėtis dabar sugrįžo iki prieš pandemiją buvusį lygį. 

Kaip matome iš paveikslėlio su grafikais, per visą analizuojamą laikotarpį Australijoje fiksuota dalyvavimo darbo rinkoje didėjimas, t.y. palyginus su šio amžiaus pradžia, šis procentinis rodiklis ūgtelėjo nuo 62,7 iki 66,2 procento, o štai Kanadoje fiksuota iš esmės mažėjimo tendencija, t.y. dalyvavimo darbo rinkoje dalis smuktelėjo nuo 65,9 iki 65 procentų. Tačiau iš esmės šis rodiklis abiem atvejais buvo labai panašus.


Produktyvumas - tai dar vienas gan svarbus darbo rinkos rodiklis, kuris parodo efektyvumą. Kaip matome, abiejose analizuojamose šalyse produktyvumas iš esmės nuosekliai didėjo, kas, žinoma, jog yra pozityvus reiškinys.

Taigi, nuo 2000 metų iki dabar produktyvumas Australijoje procentine išraiška pakilo dvidešimt septyniais procentais, tuo tarpu Kanadoje šis rodiklis per tą patį laikotarpį ūgtelėjo beveik ketvirtadaliu, arba nežymiai mažiau nei prieš tai minėtoje valstybėje.


Nagrinėjant abiejų šalių darbo rinką verta paminėti ir koks jose yra pensijinis amžius ir kaip jis kito.  Šiuo atveju tiek Australijos, tiek Kanados duomenys yra pateikiami nuo 2009 metų. Antrojoje valstybėje tiek vyrų, tiek moterų išėjimo į pensiją amžius yra toks pats, t.y. šešiasdešimt penkeri metai, ir šis rodiklis nuo pat minimų metų iki dabar nekito. Tuo tarpu Australijoje šiuo metu moterų ir vyrų pensijinis amžius yra toks pats, t.y. šešiasdešimt šeši metai, kai 2009  metais buvo skirtingas, t.y. atitinkamai 62 ir 65 metai. 


Pramonės produkcija

Kalbant apie pramonės produkciją, kaip matome iš pateikto paveikslėlio, abiem atvejais šis rodiklis gan daug svyravo, tačiau Kanados pramonės produkcijos procentinio pokyčio svyravimo amplitudė buvo didesnė, t.y. tiek į teigiamą pusę, tiek į neigiamą. 


Bendros šio rodiklio pokyčio tendencijos nuo šio amžiaus pradžios iš esmės buvo labai panašios, tačiau kriziniais laikotarpiais, t.y. per 2008 - 2009 metų ir praėjusių metų krizes Kanadoje pramonės produkcija krito labiau nei Australijoje.


Žinoma, pramonės produkcijos dalyje reikia panagrinėti ir jos apimčių panaudojimo mastą. Šis procentinis rodiklis abiejose analizuojamose valstybėse iš esmės yra labai panašus, tačiau kiek didesnė svyravimo dinamika vis dėlto vėl buvo Kanadoje. 

Kaip matome, kriziniais laikotarpiais tiek Australijoje, tiek kitoje valstybėje pramonės produkcijos apimčių panaudojimas mažėdavo. Štai praėjusiais metais dėl koronaviruso pandemijos Kanadoje šis rodiklis krito nuo 80,3 iki 70,7 procento, o Australijoje - nuo 81,2 iki 71,9 procento, t.y. faktiškai analogiškai. Tiesa, 2008 metų rudenį kilusios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės laikotarpiu pirmojoje valstybėje pramonės pajėgumų panaudojimas sumažėjo daugiau (nuo 81,5 iki 72,7 procento), o antrojoje - mažiau (nuo 81,3 tik iki 79,1 procento). 


Prekyba 

Prekybos atveju be jokios abejonės svarbiausias yra užsienio prekybos rezultatas. Pažvelgus į pateiktą paveikslėlį šia tema matome, kad per analizuojamą laikotarpį, t.y. nuo šio amžiaus pradžios tendencijos buvo skirtingos. Štai Kanadoje iki 2008 metų rudenį kilusios krizės eksporto apimtys visuomet viršijo importo į šią šalį apimtis, tuo tarpu kriziniu laikotarpiu ir po to, viskas iš esmės kardinaliai pasikeitė, t.y. faktiškai nuolat jau fiksuotas užsienio prekybos deficitas. 

Australijoje nuo 2000 metų ilgą laiką dažniausiai buvo fiksuotas neigiamas užsienio prekybos rezultatas. Paradoksalu, tačiau būtent paskutinės pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės laikotarpiu ir vėliau jau dažniau eksporto vertė viršydavo importo į šią valstybę vertę, o štai nuo 2018 metų, t.y. pastaruosius dvejus metus Australija nuolat fiksuoja vien tik užsienio prekybos perteklių.
 
Remiantis turimais naujausiais duomenimis, 2019 metais absoliučiai daugiausiai prekių ir paslaugų iš Australijos buvo eksportuota į Azijos šalis, t.y. net 82 procentai viso eksporto vertės. Po to seka Europa ir Amerikos. Importo į Australija srityje taip pat dominuoja Azija, tiesa, jei tenka mažesnė dalis nei eksporto srityje, t.y. iš šio žemyno valstybių buvo importuota penkiasdešimt devyni procentai visų prekių ir paslaugų. Šios šalies importo iš Europos dalis siekia dvidešimt procentų, o iš Amerikų - penkiolika procentų.

 

Kaip matome, pagrindinė Australijos užsienio prekybos partnerė yra Kinija, kuriai teko net keturiasdešimt procentų viso eksporto, o importas iš ten sudarė dvidešimt septynis procentus viso importo vertės. Be to, australai gan daug prekiauja su kita Azijos atstovę, t.y. Japonija, po to seka JAV bei Pietų Korėja.Kanadiečiai prekiauja daugiausiai su Amerikų žemynais, t.y. Šiaurės ir Pietų (2019 metais 78 procentai viso eksporto ir 61 procentas viso importo), tiesa, importo procentinė dalis iš ten yra mažesnė. Po to užsienio prekybos srityje eina Azija, o trečiojoje pozicijoje yra Europa.

 

Kaip matome iš paveikslėlio, pagrindinė Kanados prekybos partnerė yra kaimynė JAV, kuriai  2019 metais teko net septyniasdešimt šeši procentai viso Kanados eksporto, o importas iš Amerikos į Kanadą sudarė penkiasdešimt vieną procentą viso šios šalies importo vertės. Taip pat Kanada aktyviai prekiauja su Kinija, o po to sąraše yra Meksika, Japonija. Remiantis naujausiais duomenimis, 2019 metais už didžiausią sumą iš Australijos eksportuota rūdos šlako ir pelenų (29 procentai viso eksporto), mineralinio kuro ir distiliuotų produktų (19 procentų), o trečioje vietoje yra įvairios kitos žaliavos, kurių dalis visame eksporte siekė aštuoniolika procentų. Tuo tarpu už didžiausią sumą į šią šalį per minimus metus buvo importuota mašinų, branduolinių reaktorių ir katilų (keturiolika procentų viso importo), mineralinio kuro ir distiliuotų produktų (13 procentų), o trečioje pozicijoje importo srityje yra transporto priemonės (išskyrus geležinkelius ir tramvajus) bei elektros ir elektroninė įranga.Kanados atveju, apžvelgiamais metais daugiausiai buvo eksportuota mineralinio kuro ir distiliuotų produktų, kas sudarė dvidešimt du procentus viso eksporto vertės. Antroje pozicijoje yra transporto priemonės (išskyrus geležinkelius ir tramvajus), po to seka mašinos, branduoliniai reaktoriai ir katilai. Už didžiausia sumą 2019 metais į minimą Šiaurės Amerikos atstovę importuota transporto priemonių (išskyrus geležinkelius ir tramvajus), kurios sudarė šešiolika procentų viso importo vertės, mašinų, branduolinių reaktorių ir katilų, o trečioje pozicijoje importo srityje yra elektros ir elektroninė įranga.Pažvelgus į einamosios sąskaitos ir bendrojo vidaus produkto santykį procentine išraiška, kaip matome paveikslėlyje, Australijos atveju jis nuo šio amžiaus pradžios visuomet buvo neigiamas, tiesa, pati procentinė neigiama dalis svyruodavo, ir tik 2019 metais tapo nežymiai teigiamas. Kanados atveju, kaip matome iš pateikto paveikslėlio, iki pat 2008 metų ketvirtajame ketvirtyje kilusios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, minimas rodiklis buvo teigiamas, tačiau tiek kriziniu laikotarpiu, tiek vėliau, kaip ir Australijos atveju, jis jau buvo ir išliko iki šiol su minuso ženklu.


Antros dalies trumpos išvados:

Per visą nagrinėjamą laikotarpį bedarbystė Australijoje buvo kiek mažesnė ir kriziniais laikotarpiais taip pat pakildavo mažiau;

Tiek Australijoje, tiek Kanadoje nuo 2007 metų metų minimali alga paaugo, tačiau antroje šalyje šis rodiklis pakilo labiau;

Abiejose šalyse nuo 2000 metų nuosekliai augo vidutinis atlyginimas, tačiau Australijoje jis šoktelėjo sparčiau;

Mūsų analizuojamose valstybėse dalyvavimo darbo rinkoje rodiklis per analizuojamą laikotarpį judėjo skirtingomis kryptimis, t.y. Australijoje kiek ūgtelėjo, o Kanadoje - smuktelėjo, tačiau pati procentinė dalis buvo labai artima;

Nuo šio amžiaus pradžios Australijoje ir Kanadoje produktyvumas iš esmės visą laiką nuosekliai didėjo ir tuo pačiu paaugo labai panašiai;

Abiejose nagrinėjamose valstybėse vyrų ir moterų išėjimo į pensiją amžius yra tas pats, be to, Kanadoje šis rodiklis nuo pat 2009 metų nekito, o štai Australijoje ūgtelėjo ir yra metais vėlesnis;

Per mūsų analizuojamą laikotarpį abiejų šalių pramonės produkcijos pokyčių tendencijos iš esmės buvo panašios, tačiau Kanados atveju svyravimo dinamika buvo žymiai didesnė;

Australijoje ir Kanadoje pramonės gamybos apimčių panaudojimas ir tendencijų pokyčiai iš esmės yra labai panašūs;

Užsienio prekybos srityje per analizuojamą laikotarpį tendencijos buvo skirtingos. Štai Kanadoje iki 2008 metų krizės užsienio prekybos rezultatas buvo teigiamas, o po to faktiškai visuomet neigiamas, tuo tarpu Australijoje padėtis iš esmės priešinga;

Australija absoliučiai daugiausiai prekiauja su Azijos valstybėmis (pagrindinė prekybos partnerė Kinija), tiesa, iš ten importo dalis yra mažesnė eksporto atveju;

Pagrindinė Kanados užsienio prekybos partnerė yra kaimynė bei tuo pačiu Šiaurės Amerikos atstovė JAV, kur buvo tiek daugiausiai eksportuota, tiek iš ten daugiausiai importuota;

Australija 2019 metais už didžiausią sumą eksportavo įvairių žaliavų, o daugiausia importavo mašinų, branduolinių reaktorių ir katilų bei transporto priemonių ir mineralinio kuro bei distiliuotų produktų;

Į Kanadą už didžiausią sumą importuota transporto priemonių, o iš jos eksportuota - mineralinio kuro ir distiliuotų produktų;

Nuo pat šio amžiaus pradžios Australijos einamosios sąskaitos ir bendrojo vidaus produkto santykis procentine išraiška visuomet buvo neigiamas ir tik praėjusiais metais tapo teigiamas, o štai Kanados atveju šis rodiklis tapo neigiamas tik nuo 2009 metų.BUS DAUGIAU.
 
1.   Parašė Expanse   2021-02-07 13:22  

O kur 1 dalis?

 
2.   Parašė topl0305   2021-02-07 15:24  

Buvo prieš kelias dienas. Ieškok.