Investavimo (prekiavimo) stilių tipai

» Straipsniai » Investavimo pagrindai
Investavimo stilius nėra nei konkreti investavimo strategija, nei investavimo sistema. Investavimo (prekiavimo) stilius suprantamas kaip parametrų ir principų rinkinys.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2018-12-22 02:13 Komentarai: (2)
Modernioje kapitalo rinkoje, techninėje analizėje dažnai vartojamos sąvokos investavimo stilius ir investavimo sistemos samprata. Tuo tarpu tai yra du visiškai skirtingi veiksniai, kurie yra neatskiriamai susiję su investavimo (prekiavimo) procesu. Tačiau paaiškėja, kad tarp jų yra tarpusavio santykiai. Kiekvienas žinomas investavimo stilius ir sandorių sistemos turėtų būti naudojamos griežtai apibrėžtoje rinkos situacijoje ir tinkamu laikotarpiu.


Investavimo (prekiavimo) stiliai

Investavimo stilius nėra nei konkreti investavimo strategija, nei investavimo sistema. Investavimo (prekiavimo) stilius suprantamas kaip parametrų ir principų rinkinys, kurie yra neatskiriamai susiję su kiekvienu investuotojo atliktu sandoriu ir nepriklauso nuo naudojamos investavimo sistemos ar investuotojo strategijos. Investavimo stilius literatūroje dažnai vadinamas disciplina investavime. Investicinėje piramidėje, t.y. kiekvieno investicinio proceso akcijų ar finansų rinkoje sudedamųjų dalių rinkinyje, investicijų stilius užima antrą vietą. Jis eina iš kart po žinių apie rinką ir kiekvieno investuotojo individualios patirties, kas yra svarbiausia tokio proceso dalis.

Savo ruožtu investavimo sistema yra taisyklių ir parametrų rinkinys, sukurtas taikant konkrečią matematinę formulę - dažniausiai remiantis osciliatoriais arba techninės analizės rodikliais ar remiantis konkrečiu analizuojamo finansinio instrumento kainų pokyčiu, priklausomai nuo rinkos sąlygų. Šiuolaikinėje techninės analizės literatūroje pateikiamas toks rinkos sąlygų pasiskirstymas:

Aiškiai apibrėžta tendencija (aukštyn arba žemyn),
Šoninė (horizontali) tendencija su didele svyravimo amplitude,
Šoninė (horizontali) tendencija su maža svyravimų amplitude,
Laisvoji rinka (t.y. su nedideliu kiekiu sandorių),
Greita rinka (t.y. su daugybe sandorių).


Investavimo strategija yra specialių taisyklių ir elgsenos modelių rinkinys, remiantis kuriuo investuotojas ketina vykdyti pirkimo ir pardavimo instrukcijas konkrečioje rinkoje. Individualios investavimo strategijos susideda iš įvairių rūšių investavimo metodų.

Investavimo stilius yra kiekvieno žaidėjo individualus bruožas. Finansų rinkų psichologijos požiūriu, individualiems investuotojams patartina dirbti konkretaus investavimo stiliaus kūrimo, plėtojimo ir įsisavinimo procese. Tam tikro investavimo stiliaus raida arba įsisavinimas padeda pašalinti dvi svarbiausias kiekvieno investuotojo problemas: netikrumą ir nenuoseklumą.


Pagrindinės investuotojų naudojamos techninės analizės rodiklių grupės

Pirmiausia prieš sudarant sandorius rinkoje investuotojai turėtų nustatyti rinkos sąlygas. Tik teisingas rinkos sąlygų įvertinimas leidžia panaudoti tinkamus rinkos rodiklius, naudojamus atliekant techninę analizę. Kiekviena žemiau pateikta pagrindinių rodiklių ir generatorių klasė naudojama skirtingomis rinkos sąlygomis:

Apimties rodikliai: atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinėse kapitalo rinkose dominuoja instituciniai investuotojai, svarbiu veiksniu individualiems investuotojams tampa institucinių investuotojų sandorių kryptį stebinčių rodiklių naudojimas. Sandorio krypties naudojimas čia suprantamas kaip vertybinių popierių biržoje kotiruojamų atskirų akcijų pirkimas ar pardavimas. Populiariausi šiam tikslui naudojami techninės analizės rodikliai yra: Accumulation/Distribution, Demand, Money Flow Index bei Balance of Power. Apimties rodikliai įtraukiami į rodiklių grupę, kurie pasikeičia anksčiau nei akcijų, finansinių instrumentų kainos.

Momentiniai rodikliai: jie naudojami daugiausia rinkose, kuriose yra aiškiai apibrėžtos tendencijos, taip pat rinkose, kuriose kainų pokyčiai labai dideli. Jie naudojami nustatant dabartinio judėjimo stiprumą, taip pat jo galimą trukmę (aukštyn arba žemyn). Populiariausi šios grupės techninės analizės rodikliai yra: santykinis stiprumas ir kainų pokyčių indeksas - ROC.

Kokybės rodikliai: su jų pagalba galite nustatyti dabartinio kainų judėjimo trukmę, pajėgumą ir judesio patikimumą. Jie leidžia atsakyti į klausimą, ar dabartinis akcijų kainos pokytis yra tik vienos dienos įvykis arba bus tęsiamas kitų sesijų metu. Naudojant tokius rodiklius tam tikru mastu galima išvengti klaidingų judesių ir vėlyvo įėjimo į analizuojamo finansinio instrumento rinką. Paprasčiausias šios grupės rodiklis yra apyvartos apimtis, kitas - judantis prekybos apimties vidurkis. Be to, yra apie 200 kitų rodiklių, pavyzdžiui, trend quality indicator. Kokybės rodikliai įtraukti į rodiklių grupę, kurie pasikeičia anksčiau nei akcijų ar finansinių instrumentų kainos - vertės.

Tendencijos rodikliai (patvirtina tendenciją - trendą): Jie daugiausia naudojami rinkose, kuriose yra aiškiai apibrėžtos tendencijos. Labiausiai žinomi šio tipo rodikliai yra: judantys vidurkiai, MACD, CCI.

Perpirktos - perparduotos rinkos osciliatoriai: Jie buvo sukurti generuoti pirkimo ir pardavimo signalus esant šoninėms (horizontalioms) tendencijoms. Savo ruožtu, esant augimo arba kritimo tendencijoms jie per anksti praneša apie išpirktą ar išparduotą rinką. Populiariausi rodikliai šioje grupėje yra santykinis stiprumo indeksas - RSI ir L. Williams% R.


Investavimo (prekiavimo) stilių suskirstymas ir jų ypatybės

Investavimo (prekiavimo) stilių lemia šie veiksniai:

Kapitalo dydis,
Atidarytų pozicijų kiekis,
Akcijų kainų svyravimas (visų aktyvų),
Įėjimo į rinką signalai,
Palaikymo lygiai,
Išėjimo iš rinkos signalai,
Investuotojo (prekiautojo) naudojamų techninės analizės osciliatorių ir rodiklių rinkinys,
Investavimo laikotarpio trukmė,
Rizikos toleravimo lygis,
Investuotojo patirtis rinkoje (dažnai matuojama metais),
Taikomos investavimo strategijos,
Per mėnesį atliktų operacijų skaičius,
Investavimui skiriamas laikas,
Laikas reikalingas atlikti sandorį biržoje,
Sektoriai ar pramonės šakos, kuriose veikia investuotojas,
Individualūs investuotojų tikslai,
Makroekonominė rinkos informacija, kurią investuotojai stebi,
Informacija iš pasirinktų bendrovių, kurią stebi investuotojas,
Techninės analizės metodų žinios,
Grafikų tipas naudojamas techninėje analizėje.


Išskiriami šie investavimo (prekiavimo) stiliai:

Investavimas sesijos metu (Intraday trading) - kelių minučių laikotarpis. Stilius naudoja dinamines augimo bangas, kurios trunka iki 15 minučių.

Investavimas dienos metu (Daytrading) - laiko horizontas nuo kelių minučių iki kelių valandų. Stilius naudoja dinamines augimo bangas, trunkančias nuo 15 minučių iki 2 - 3 valandų.

Greitas investavimas (Momentum arba velocity trading) - šiuo atveju pozicija laikoma apie pusę investavimo dienos. Panaudojami dinaminiai akcijų kainos, galiosiančios kelias valandas, pokyčiai.

Investavimas per kelias dienas (Swing trading) - investavimo horizontas nuo 1 iki 4 dienų.

Investavimas per trumpalaikį laikotarpį (Position trading) - investavimo horizontas nuo 5 dienų iki 3 mėnesių.

Investavimas vidutinės trukmės laikotarpiu (Intermediate - term trading) - investavimo horizontas nuo 3 mėnesių iki 12 mėnesių.

Ilgalaikės trukmės investavimas (Long - term investing) - investavimo horizontas ilgesnis nei 12 mėnesių.


Kiekvienam iš minėtų investavimo (prekiavimo) stilių reikia įvairių parametrų, kurie būtini norint sėkmingai vykdyti veiklą:

Intraday trading stilius

Šiuo atveju investuotojas (prekiautojas), kuris dirba su dideliais akcijų paketais nuo 5000 iki 10000 vienetų, tačiau išlaiko juos savo portfelyje tik keletą minučių, turi turėti daug žinių ir patirties bei didelės vertės investicinį portfelį (JAV rinkoje mažiausiai 100 tūkstančių dolerių). Ši investuotojų grupė daugiausia dėmesio skiria akcijoms, kurioms būdingas didelis kainų svyravimas sesijos metu. Investuotojai naudoja specializuotą programinę įrangą, dažnai stebėdami kelis monitorius tuo pačiu metu, bei naudoja specialų grafiką techninėje analizėje - paprastai naudojami 15 minučių palaikymo ir atsparumo lygiai, dažniausiai pagrįsti Pivot lygio technika arba Ross kabliukais, o techninės analizės grafikas taip pat dažnai būna penkiolikos minučių laikotarpio. Įėjimo į rinką ar išėjimo iš jos sandoriai atliekami tada, kai pasirinkto finansinio instrumento kaina ištrūksta iš konsolidacinės formacijos. Šio stiliaus atstovams būdingas didelis rizikos toleravimas.

Daytrading stilius

Šio stiliaus investuotojai (prekiautojai) turi portfelius, kurie savo dydžiu yra labai panašūs į Intraday trading stiliaus atstovų. Kitos šio stiliaus savybės yra labai panašios į Intraday trading stilių, tačiau šio tipo investuotojams (prekiautojams) būdingas šiek tiek mažesnis rizikos toleravimas. Daytrading stiliui būdingas bruožas yra didelis techninės analizės panaudojimas.

Daytradying ir intraday trading stilių atveju yra labai svarbus gebėjimas taikyti gynybinių pozicijų nustatymus. Techninės analizės literatūroje labai daug dėmesio skiriama būdams ir technikoms kaip taikyti, nustatyti gynybines pozicijas (stop loss (nuostolio apribojimo).

Momentum trading stilius

Investuotojai (prekiautojai), kurie yra šio stiliaus atstovai, paprastai turi 50 tūkstančių eurų vertės portfelį, ir vieną sandorį atlieka panaudodami 1000 - 5000 tūkstančius vienetų akcijų. Jiems būdinga vidutinio lygio rizika. Grafikai ir techninės analizės duomenys yra analizuojami užsibaigus prekybai biržoje, naudojami dieniniai grafikai (viena žvakė - vien diena) ir impulsų (momentum) osciliatoriai. Apsauginių arba gynybinių pozicijų nustatymas dažniausiai atliekamas ties ankstesnės prekybos sesijos minimaliu lygiu bei taip pat naudojami ankstesnės prekybos sesijos metu buvę nustatyti gynybinių pozicijų lygiai (intraday suport).

Swing trading stilius

Šiuo atveju investuotojai (prekiautojai) gali turėti šiek tiek mažesnių įgūdžių, kad galėtų įvertinti rinkos padėtį, lyginant su day trading stiliaus atstovais. Paprastai techninės analizės metu naudojami dieniniai grafikai. Investavimo portfelių vertė šiuo atveju yra keli tūkstančiai eurų. Sandoriui atlikti naudojama keli šimtai akcijų. Swing trading stiliaus strategijos atveju labai svarbi naujausios informacijos, gaunamos iš bendrovių, poveikis akcijų kainai.

Position trading stilius

Šio stiliaus atstovai turi investicinius portfelius, kurių vertė dažniausiai siekia kelis tūkstančius eurų. Pirkimo / pardavimo pavedimai šiuo atveju svyruoja nuo kelių dešimčių iki šimto akcijų. Investuotojai įsigyja akcijas, kurių kainos mažai svyruoja. Ši investuotojų grupė yra mažiau linkusi rizikuoti ir paprastai jai būdingas mažesnis žinių apie kapitalo rinką lygis. Jie dažniausiai naudoja dieninius grafikus (pavyzdžiui, viena žvakė grafike atitinka vieną prekybos sesiją), bei investicinius sprendimus priima po prekybos sesijos. Naudojamos kompiuterinės sistemos su vienu ar dviem vertybinių popierių rinkos duomenų stebėjimo ekranais.

Įžengimo į rinką sandoriai atliekami esant konsolidacinei tendencijai prieš kainai išeinant iš formacijos, be to, labai dažnai iš bazinės formacijos ištrūkstama pasirodžius naujai informacijai gaunamai iš kompanijos. Apsauginės arba gynybinės pozicijos nustatomos remiantis kelių savaičių stebėjimais. Ši grupė investuotojų (prekiautojų) pradeda finansinių instrumentų rinkos techninę analizę nuo savaitinių grafikų bei pereina link dieninių grafikų. Position trading stiliaus naudojami techninės analizės rodikliai ir osciliatoriai labai skiriasi nuo tų, kurie naudojami intraday trading stiliaus atveju. Dažnai pasirenkami tie rodikliai, kurie naudojami instituciniams investuotojams stebėti. Šis investavimo stilius rekomenduojamas naujokams jų investavimo (prekiavimo) karjeros pradžioje. Daug šio tipo investuotojų padarytų klaidų kompensuojama atitinkamais akcijų kainų pokyčiai rinkoje. Naujokams nerekomenduojama kasdien stebėti techninės analizės grafikus ir rodiklius, o vietoj to jiems siūloma koncentruotis į fundamentalius rodiklius, kurie pagrindžia arba ne tolesnį pasirinktų akcijų turėjimą investiciniame portfelyje.

Intermediate - term ir long - term stiliai

Investavimo vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu atstovai priimdami investicinius sprendimus daugiausiai naudoja fundamentalią arba portfelio analizę. Techninėje analizėje naudojami rodikliai patvirtinantys tendenciją. Labai dažnai analizuojant finansinių instrumentų kainų ar verčių pokyčių grafikus naudojami 50, 100 ir 200 sesijų vidurkiai, bei taip pat panaudojami mėnesiniai (viena žvakė - tai vienas mėnesis), ketvirčio ar netgi metinio laikotarpio (long - term atveju) grafikai. Abiejų minimų stilių atstovai visiškai nelinkę rizikuoti ir labai retai keičia savo investicinio portfelio sudėtį.

Stilių maišymas

Dažniausia investuotojų (prekiautojų) klaida yra vadinamasis investavimo (prekiavimo) stilių maišymas. Pavyzdžiu galėtų būti position trading stiliaus investuotojas naudojantis mažai svarbius paramos lygius (weak suport stop - loss), kuris operuoja akcijomis, kurioms būdingas pernelyg didelis rizikos lygis, palyginti su jo investavimo stiliumi ir jo rizikos toleravimo lygiu. Šiuo atveju investuotojas (prekiautojas) pernelyg siaurai nustato nuostolių ribojimo pavedimus (stop loss), todėl jie lengvai realizuojami. Po šio stop loss realizacijos (kainos ar vertės kritimo iki nustatyto lygio), labai dažnai po to kaina arba vertė pajuda į viršų bei prasideda augimo tendencija. Investuotojas (prekiautojas) po to kai realizavosi jo gynybinis lygis, jau nedalyvauja augimo trende - techninės analizės žargonu jis buvo išmestas iš rinkos. Finansinio elgesio požiūriu tokie investuotojai savo nesėkmėmis apkrauna rinką ar jos dalyvius. Tačiau iš tikrųjų kaltė yra jų pusėje, nes jie neturi tikslaus arba aiškaus investavimo stiliaus.

Kitas pavyzdys yra pavedimų pateikimas pirkti ne daugiau kaip 100 akcijų, kurias atlieka greito investavimo (momentum trading) stiliaus atstovas. Atsižvelgiant į tai, kad šis stilius naudoja sparčius akcijų ar kitų finansinių instrumentų kainų pokyčius, kurie trunka ne ilgai, investuotojas (prekiautojas) turėtų pateikti didesnius pavedimus naudodamasis nuolatiniu kainų judėjimu.

Kiekvienam iš aukščiau aprašytų investavimo (prekiavimo) stilių būdinga kitokia gynybos lygių nustatymo vieta:

Intraday: lygiai nuo 15 minučių iki 1 valandos,
Daytrading i momenum trading: šios dienos uždarymo kaina yra paramos lygis kitoje sesijoje,
Swing trading: palaikymo lygis nustatomas remiantis paskutinėmis keliomis, keliolika dienų,
Position trading: palaikymo lygis nustatomas nuo kelių savaičių iki trijų mėnesių (ketvirčio) pagrindu,
Intermediate - term trading: palaikymo lygis nustatomas remiantis paskutiniu ketvirčiu - iki kelių ketvirčių,
Long - term investing: palaikymo lygis nustatomas remiantis paskutiniaisiais metais (metinis).


Intraday, daytrading, swing ir momentum investavimo (prekiavimo) pasekėjai daugiausia dėmesio skiria techninei analizei. Nėra pateisinimo ar prasmės naudoti fundamentalią analizę tokiam trumpam laikotarpiui. Portfelio pokytis - apyvarta yra didžiausia intraday stiliaus atveju ir sistemingai mažėja esant kitiems stiliams.

Kiekvienas investuotojas (prekiautojas) turėtų pasirinkti investavimo stilių atitinkantį jo psichologines sąlygas ir asmeninius tikslus. Taisyklės, kuriomis vadovaujasi kiekvienas iš minėtų investavimo (prekiavimo) stilių, leidžia panaikinti emocinį veiksnį priimant investicinius sprendimus. Šios taisyklės verčia investuotoją sutelkti dėmesį į svarbiausius veiksnius susijusius su konkrečiu sandoriu, leidžiant jam išvengti netinkamų operacijų (investavimo stiliaus požiūriu).


Reziumavimas

Per ilgą savo investicijų stebėjimą kiekvienas investuotojas (prekiautojas) gali nustatyti, kuris iš siūlomų investavimo (prekiavimo) stilių jam yra tinkamiausias. Svarbiausia šiuo atveju atsakyti į klausimą, kokį stilių naudodamas investuotojas jaučiasi geriausiai. Investuotojai (prekiautojai) turėtų žinoti, kad jie turi pasirinkti tik vieną investavimo stilių ir išvengti klaidų susijusių su stilių maišymais, dėl ko atsiranda daug nuostolių.


Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais
 
1.   Parašė Hitas   2018-12-22 12:33  

Neminėkite šiame straipsnyje investuotojo termino. Tai nepagarba didžiulė. Investuotojai investuoja dešimtmečiams, spekuliantai daro tai ką jūs aprašėt.

 
2.   Parašė youngcat   2018-12-24 11:37  

Kozkoks keistas pagarbos troskimas. O siaip, tai kai uzperki virsunese, tai jau paskui ir gaunasi "investicijos desimtmeciams". Nieko naujo.