Fibonacci įrankiai (lygiai)

» Straipsniai » Techninė analizė
Kainų judėjimo pagal Fibonacci lygius matavimo metodas pagrįstas prielaida, kad gamtoje esantis auksinis santykis taip pat randamas ir finansinių priemonių kainų grafikuose, t.y. bet kokiose intervaluose ir rinkose.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2018-05-05 02:26 Komentarai: (0)
Yra šeši pagrindiniai Fibonacci įrankiai, kurie yra prieinami daugelyje prekybos platformų. Tai Fibonacci lygiai, dar vadinami Fibonacci grįžimas, Fibonacci diapazonai, taip pat vadinami Fibonacci išsiplėtimu, Fibonacci lankai (arkos), Fibonacci intervalai (vėduoklė) ir Fibonacci laiko juostos (Fibo ciklai) bei Fibonacci kanalai.

Šios priemonės skiriasi viena nuo kitos, tačiau visos jos remiasi Fibonacci seka ir priklausomybėmis tarp vienas po kito einančių sekos narių. Populiariausias įrankis iš šešių minėtų yra Fibonacci lygiai.


Fibonacci lygiai

Kainų judėjimo pagal Fibonacci lygius matavimo metodas pagrįstas prielaida, kad gamtoje esantis auksinis santykis taip pat randamas ir finansinių priemonių kainų grafikuose, t.y. bet kokiose intervaluose ir rinkose: akcijų, ateities sandorių, obligacijų ir valiutų rinkose.

Žinoma, nuomonės apie šį techninės analizės įrankį, kaip dažniausiai būna, yra įvairios. Tačiau šį metodą naudoja įvairūs investuotojai, o tai padidina jo efektyvumą. Paprasčiausias Fibonacci lygių taikymas yra kainų grafike nustatant paskutinį reikšmingiausią maksimumą ir minimumą. Problema gali būti ta, kad šių kraštutinumų nustatymas yra gana diskretiškas, o konsolidacijose gali atsirasti ypatingų sunkumų (stipriose - akivaizdžiose tendencijose, nustatyti paskutinius kraštutinumus nėra sudėtinga užduotis).

Absoliutinis skirtumas tarp nustatytų kraštutinumų yra vadinamasis vieneto segmentas (100% segmentas). Jis paskirstomas proporcijomis, kurios yra Fibonacci koeficientai, be to, fibo lygiai tęsiasi ir virš vieneto žymos. Šie lygiai laikomi reikšmingomis tam tikro instrumento paramos ir pasipriešinimo ribomis.

Labai svarbu tinkamai ir tiksliai naudoti Fibonacci įrankius, nes kitaip jų analitinis efektyvumas labai sumažės. Blogai nustatomi kainų svyravimai, nepriklausomai nuo pasirinkto įrankio, lemia tai, kad Fibo įrankiai tampa beveik nenaudingi.

Fibonacci lygiai kainų ašyje

Dėka šio metodo galime su tam tikra tikimybę nustatyti kiek ilgai truks korekcija arba kokiame lygyje galime tikėtis sulaukti trendo pabaigos. Yra trys pagrindinės lygių grupės, kuriuose naudojami Fibonacci koeficientai:

Vidiniai lygiai
Išoriniai lygiai
Kryptiniai lygiai


Vidiniai Fibonacci lygiai

Vidiniai lygiai yra korekcinių judesių ilgio projekcija. Jie naudojami nustatant tikėtiną korekcijos ilgį tiek esant augimo, tiek kritimo tendencijai. Kaip žinote, trendų metu labai dažnai būna įvairaus pobūdžio korekcijos, t.y. įvairaus dydžio arba ilgio. Po jų pabaigos kursas grįžta į pradinę tendenciją. Dėka šių Fibonacci vidinių lygių galime apytiksliai nustatyti korekcijų ilgį ir galimą posūkio tašką.

Jei esame pajėgūs nustatyti augimo ar kritimo impulsą grafike, be to, aiškiai matome, kad korekcija prasidėjo, tuomet remiantis impulso ilgiu galime nustatyti galimą korekcijos užsibaigimo lygį.

Toliau pateikiamos visos Fibo vidinių lygių vertės: 0.146, 0.186, 0.236, 0.300, 0.382, 0.447, 0.486, 0.500, 0.564, 0.618, 0.685, 0.786, 0.886, 1.000 (naudojamos jų procentinės išraiškos).

Tarp jų yra ir tie, kur dažniausiai pasibaigia korekcija: 0,382, 0,500, 0,618.

Žemiau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduoti pagrindiniai judesiai, t.y. tiek į viršų, tiek žemyn, korekcijos ir posūkio taškai.Pirmajame paveikslėlyje matome augimo bangą AB (matavimas naudojant Fibo lygių įrankį atliekamas šiuo atveju nuo taško A (pradinis) iki taško B, t.y. iš apačios į viršų), po kurios įvyko korekcija. Korekcija sustojo taške C, t.y. ties 50% ankstesnio augimo impulso vidiniu lygiu. C taškas yra posūkio taškas, po kurio grįžtama į pradinę tendenciją.Antruoju atveju pateikiamas korekcijos ilgis nuosmukio tendencijos metu. Šiuo atveju posūkio taškas C randasi ties 38,2% ankstesnio kritimo impulso (atstumas AB, šiuo atveju matuojamas iš viršaus į apačią) vidiniu lygiu, na o po to rinka grįžo į pagrindinę tendenciją.

Žinoma, nėra taip, jog korekcija kiekvieną kartą užsibaigs viename iš paminėtų lygių, ji taip pat gali būti arti jo, arba netgi ji kiek viršyti. Tačiau yra daug pavyzdžių, kad tai labai dažnai pasitaiko rinkoje.

Prieš tai aptartų teorinių pavyzdžių praktiniai pavyzdžiai:


Išoriniai Fibonacci lygiai

Esant išoriniams lygiams pagrindinė sekcija, kurioje atliekame matavimus, yra korekcija. Skirtumas tarp vidinių ir išorinių lygių yra tame, kad antros grupės atveju mes prognozuojame tiek aukštyn, tiek žemyn nukreiptų impulsų ilgį ir posūkį, palyginti su ankstesnių jų korekcijų ilgiu.

Išorinėse lygių projekcijose naudojamų koeficientų vertės yra didesnės už vienetą. Svarbiausi išoriniai lygiai yra šie: 1.13, 1.272, 1.414, 1.500, 1.618, 2.000, 2.236, 2.618, 2.828 (naudojamos jų procentinės išraiškos).

Dažniausiai impulsas sustoja tokiuose lygiuose: 1.272, 1.414, 1.618.

Žemiau pateiktuose paveikslėliuose parodyta kaip panaudoti išorinius Fibonacci lygius.Šiuo atveju pateiktas augimo impulso ilgio projekcijos pavyzdys. Atstumas AB - tai pagrindinės tendencijos augimo impulsas. Po jo sulaukėme korekcijos, kuri užsibaigė C taške. BC segmento ilgis (matavimas iš viršaus į apačią) arba korekcija šiuo atveju yra pagrindas norint nustatyti tikėtiną kito augimo impulso ilgį. Kaip matyti iš paveikslo, posūkio taškas D yra ties išoriniu 161,8% BC korekcijos lygiu.Kritimo tendencijos metu atliekame tokio pačio pobūdžio matavimus. Matome BC korekcija (naudojant Fibo lygį šiuo atveju matavimas iš apačios į viršų) kritimo tendencijos metu, kurios ilgis yra tolesnio impulso ilgio žemyn projekcijos pagrindas. D taške sulaukėme kritimo pabaigos. Šiuo atveju posūkio taškas yra ties išoriniu 127,2% BC korekcijos lygiu.

Kaip ir vidinių Fibonacci lygių atveju, išoriniai lygiai taip pat nesuteikia šimtą procentinės tikimybės, kad viename iš nurodytų lygių ar arti jo sulauksime kurso apsisukimo. Reikėtų pažymėti, kad tai labai dažnai nutinka, todėl šio įrankio naudojimas suteikia puikią naudą investuojant ir atliekant analizes.

Prieš tai aptartų teorinių pavyzdžių praktiniai pavyzdžiai:


Kryptiniai Fibonacci lygiai

Kryptiniai Fibonacci lygiai taip pat vadinami kainų projekcijomis. Norint išmatuoti kryptis yra naudojami išoriniai Fibonacci lygiai, t.y. didesni už vieno reikšmę, arba didesni nei šimtas procentu. Taikydami šį metodą matuojame tik impulsų ilgį.

Darykime prielaidą kad, pavyzdžiui, grafike nustatėme augimo impulsą ir korekciją, kuri sekė po jo. Tada rinka grįžta į augimo tendenciją ir prasideda kita pakilimo banga. Šiuo atveju kaip tik naudojame kryptinį Fibonacci metodą, kurio pagalba mes nustatome galimą būsimos augimo bangos lygį, pagrįstą anksčiau atsiradusiu augimo bangos ilgiu.

Žemiau pateiktas kryptinių Fibonacci lygių naudojimo pavyzdys.Aukščiau pateiktame paveikslėlyje parodyta galima kritimo impulso CD ilgio prognozė. AD segmento ilgis sudaro 150% AB segmento ilgio (šiuo atveju naudojant Fibo lygius matavimas atliekamas jau iš apačios į viršų, t.y. nuo taško B iki taško A). Šiuo atveju kryptinis 150% lygis yra posūkio taškas kritimo trendo metu.

Reikėtų pabrėžti, kad neturėtume bandyti užimti pozicijos, pagrįstos vien šiuo vienu metodu. Kryptiniai Fibonacci lygiai turėtų būti naudojami kaip anksčiau pateiktų metodų papildymas arba patvirtinimas, t.y. kartu su vidiniais ir išoriniais lygiais.

Prieš tai aptartų teorinių pavyzdžių praktiniai pavyzdžiai:Pabrėžiame, kad tai tik trumpa bendra teorinė dalis, na o tai, kas jums patiems individualiai tiks geriausiai priimant investicinius ar spekuliacinius - prekybinius sprendimus galite sužinoti tik išbandę praktiškai, pavyzdžiui, naudojant demo versiją.

Pradedantiems pavyzdys, kaip MetaTrader 4 platformoje rasti ir nusistatyti norimus rodiklius:

Bus daugiau...


Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais
 
Dar nėra komentarų