ECB nieko nepakeitė

» Verslo ir rinkų naujienos
Autorius: traders.lt Data: 2020-09-10 14:50 Komentarai: (0)
Po šiandien įvykusio Europos Centrinio banko atstovų posėdžio paaiškėjo, jog kaip ir buvo laukta pagrindinės palūkanų normos išliko nepakitusios, kaip ir aktyvų pirkimo programų parametrai.

Bazinė palūkanų norma, kuri jau ilgą laiką nekinta, ir toliau sudarys apvalų nulį procentų. Ribinio skolinimosi palūkanų norma taip pat nekinta ir sieks 0,25 procento, o štai už Centriniame banke komercinių bankų laikomus indėlius ir toliau bus taikoma neigiama 0,5 procento palūkanų norma.

Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu užtikrintai artėja prie mažesnio negu dviejų procentų, bet jam pakankamai artimo lygio, ir kad grynosios infliacijos raida tai nuosekliai patvirtina.

Europos Centrinio banko pranešime rašoma, kad Valdančioji taryba toliau vykdys turto pirkimą pagal specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) už 1,350 trilijono eurų sumą. Pirkimai pagal šią programą padės sušvelninti bendrą pinigų politikos pobūdį ir taip atsverti pandemijos daromą spaudimą numatomai infliacijos raidai. Jie ir toliau bus vykdomi lanksčiai paskirstant laike pagal turto klases ir jurisdikcijas. Tai padeda Valdančiajai tarybai veiksmingai riboti sklandžiam pinigų politikos perdavimui kylančią riziką. Grynuosius turto pirkimus pagal SPPP Valdančioji taryba vykdys bent iki 2021 metš birželio pabaigos ir bet kokiu atveju tol, kol, jos vertinimu, pasibaigs koronaviruso krizės etapas. Pagrindines sumas, gautas iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, Valdančioji taryba reinvestuos ne trumpiau kaip iki 2022 metų pabaigos. Bet kokiu atveju laipsniškas SPPP portfelio mažėjimas suėjus vertybinių popierių išpirkimo terminui ateityje bus valdomas siekiant išvengti trikdžių tinkamam pinigų politikos pobūdžiui.

Toliau iki metų pabaigos bus vykdomi grynieji pirkimai už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą pagal turto pirkimo programą (TPP) kartu su papildomais 120 mlrd. eurų vertės laikinais pirkimais. Valdančioji taryba tebemano, kad mėnesiniai grynieji turto pirkimai pagal TPP bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai ji pradės didinti pagrindines ECB palūkanų normas. Valdančioji taryba ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, dar gana ilgą laiką po to, kai ji pradės didinti pagrindines Europos Centrinio banko palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol to reikės, kad būtų užtikrintos palankios likvidumo sąlygos ir aukštas skatinamosios pinigų politikos lygis.

ECB pranešime pažymima, kad Valdančioji taryba taip pat toliau didins likvidumą vykdydama refinansavimo operacijas. Pažymėtina, kad vykdant naujausią trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) operaciją buvo suteikta itin daug lėšų – tai prisideda skatinant bankų skolinimą bendrovėms ir namų ūkiams.

Laikydamasi savo įsipareigojimo užtikrinti siekį atitinkantį infliacijos lygį, Valdančioji taryba tebėra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas turimas priemones, kad, laikydamasi simetrinio tikslo, užtikrintų tvarią infliacijos raidą.

Europos Centrinis bankas taip pat šiandien paskelbė atnaujintas savo makroekonomines prognozes. Šiais metais euro zonos ekonomika kris aštuoniais procentais, kai liepą laukta 8.7 procento nuosmukio. Kitų metų BVP augimo prognozė sumažinta nuo 5.2 procento iki penkių procentų, o 2022 metų - nuo 3.3 iki 3.2 procento.

Tuo tarpu šių metų metinės infliacijos euro zonoje prognozė išliko nepakeista ir siekia 0.3 procento, kitų metų pakoreguota nuo 0.8 procento iki vieno procento, o 2022 metų irgi nepakeista ir siekia 1.3 procento.

Kalbant apie bedarbystę, dabar Europos Centrinio banko atstovai yra nusiteikę kur kas optimistiškiau nei buvo liepą. Šių metų bedarbystės euro zonoje prognozė pagerinta nuo 9.8 iki 8.5 procento, kitų metų - nuo 10.1 iki 9.5 procento, o štai 2022 metų - nuo 9.1 iki 8.8 procento.
 
Dar nėra komentarų