ECB nepakeitė palūkanų, paskelbė apie strategijos peržiūrą

» Verslo ir rinkų naujienos
Autorius: traders.lt Data: 2020-01-23 16:49 Komentarai: (0)
Šiais metais pirmą kartą posėdžiavę Europos Centrinio banko atstovai, kaip ir buvo prognozuota, nepakeitė nei bazinės, nei kitų savo palūkanų normų. Tuo pačiu šiandien buvo paskelbta konkreti informacija apie banko strategijos peržiūrą.

Pagrindinė Europos Centrinio banko palūkanų norma, kuri jau ilgą laiką nekinta, ir toliau sudarys apvalų nulį. Ribinio skolinimosi palūkanų norma išliko ties 0,25 procento lygiu, na o už Centriniame banke komercinių bankų laikomus indėlius ir toliau bus taikoma neigiama 0,5 procento palūkanų norma.

„Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu užtikrintai artėja prie mažesnio negu dviejų procentų, bet jam pakankamai artimo lygio ir kad grynosios infliacijos dinamika tai nuosekliai patvirtina“ - rašoma Europos Centrinio banko pranešime.

Centrinio banko Valdančioji taryba tęs grynuosius aktyvų pirkimus rinkoje už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą pagal Valdančiosios tarybos turto pirkimo programą (TPP). Valdančioji taryba mano, kad pirkimai bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai Valdančioji taryba pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas.

„Valdančioji taryba ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, dar gana ilgą laiką po to, kai ji pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį“ - rašoma ECB pranešime.

Be to, kaip ir skelbta anksčiau, Valdančioji taryba taip pat nusprendė pradėti ECB pinigų politikos strategijos peržiūrą. Ji apims kiekybinį kainų stabilumo suformulavimą, pinigų politikos priemonių rinkinį, ekonomines ir pinigų analizes bei komunikacijos praktiką. Bus peržiūrimi ir kiti aspektai, pavyzdžiui, finansinis stabilumas, užimtumas ir ekologinis tvarumas.

Pinigų politikos strategija buvo priimta 1998 metais, o kai kurie jos aspektai buvo patikslinti 2003 metais.

„Nuo 2003 metų ir euro zonos, ir viso pasaulio ekonomika išgyvena dideles struktūrines permainas. Augimo mažėjimo tendencijos, lėtėjantis našumas bei senėjanti visuomenė, o taip pat ir finansų krizės padariniai lėmė palūkanų normų mažėjimą, tad ECB ir kiti centriniai bankai turi vis mažiau galimybių susidūrus su nepalankiais cikliniais pokyčiais švelninti pinigų politiką standartinėmis priemonėmis. Be to, mažos infliacijos didinimas yra kas kita negu istorinė kova su didele infliacija. Grėsmė ekologiniam tvarumui, sparti skaitmenizacija, globalizacija ir kintančios finansinės struktūros dar labiau pakeitė aplinką, kurioje vykdoma pinigų politika, įskaitant infliacijos dinamiką“ - rašoma Centrinio banko pranešime.

Reaguodama į šias permainas, Valdančioji taryba nusprendė pradėti savo pinigų politikos strategijos peržiūrą, veikdama visiškai pagal Sutartyje nustatytą ECB įgaliojimą palaikyti kainų stabilumą.

„Mūsų ekonomika išgyvena dideles permainas, todėl laikas peržiūrėti strategiją, kad galėtume ir toliau vykdyti mums pavestus įgaliojimus europiečių labui“,– sakė ECB pirmininkė Christine Lagarde.

„Valdančioji taryba įvertins, kaip iki šiol taikyta pinigų politikos strategija padėjo vykdyti Sutartyje nustatytą įgaliojimą, ir apsvarstys, ar kurią nors jos dalį reikia koreguoti. Daugiausia dėmesio vykdant peržiūrą bus skiriama kiekybiniam kainų stabilumo suformulavimui, taip pat metodams ir priemonėms, kuriais kainų stabilumas užtikrinamas. Per peržiūrą bus vertinama ir tai, kaip kiti aspektai, pavyzdžiui, finansinis stabilumas, užimtumas ir ekologinis tvarumas, gali būti aktualūs ECB vykdant šį įgaliojimą. Valdančioji taryba įvertins per praėjusį dešimtmetį parengto pinigų politikos priemonių rinkinio veiksmingumą ir galimą šalutinį poveikį. Atsižvelgdama ir į dabartines bei naujas tendencijas, ji nagrinės, kaip reikėtų atnaujinti ekonomikos ir pinigų analizes, kurių pagrindu ECB vertina riziką kainų stabilumui. Galiausiai, Valdančioji taryba peržiūrės ir savo komunikacijos praktiką“ - skelbia euro zonos Centrinis bankas.

Tikimasi, kad visas procesas bus baigtas iki šių metų pabaigos. Valdančioji taryba vadovausis dviem principais: nuodugniai analizuos ir klausysis įvairių nuomonių. Todėl Eurosistema tarsis su visais suinteresuotaisiais subjektais.
 
Dar nėra komentarų