Fundamentali analizė

» Straipsniai » Investavimo pagrindai
Fundamentalios arba pagrindų analizės tikslas - stebėti ir klasifikuoti finansinį turtą pagal jo investicijų kokybę (kaip numatomą rizikos vertinimą) ir tikėtiną grąžos normą.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2018-04-21 00:42 Komentarai: (0)
Galime rasti daug fundamentalios arba pagrindų analizės apibrėžimų. Vienas iš jų skelbia, jog tai metodas remiantis kuriuo prognozuojamas būsimas finansinės priemonės kainų svyravimas, pagrįstas ekonominiais, politiniais ir aplinkosaugos veiksniais bei duomenimis, kurie bet kuriuo būdu gali turėti įtakos konkrečios priemonės - instrumento paklausos ir pasiūlos lygiui.

Fundamentalios arba pagrindų analizės tikslas - stebėti ir klasifikuoti finansinį turtą pagal jo investicijų kokybę (kaip numatomą rizikos vertinimą) ir tikėtiną grąžos normą.

Ši analizė koncentruojasi ties vertybinių popierių emitentu ir ekonomine aplinka, kurioje jis veikia. Išnagrinėjus jo finansinę būklę, stipriąsias ir silpnąsias puses, plėtros perspektyvas, fundamentali analizė atsako į klausimą, ar verta investuoti į jo vertybinius popierius. Išsamią emitento būklės analizę lydi jo makroekonominės aplinkos analizė, leidžianti atrinkti įmonę, kuri pasižymi geriausiomis ateities pelno augimo galimybėmis.

Fundamentalios analizės analitikai tiesiog bando įvertinti instrumentą (bendrovę) ir nustatyti jos taip vadinamą vidinę vertę. Tada, palyginus vertinimą su rinkos kaina, jie prognozuoja tolesnę įvykių plėtrą ir galimą grąžos normą. Jei jie nustato, kad tam tikros įmonės rinkos vertė yra mažesnė už jos vidinę vertę (bendrovė yra nepakankamai įvertinta), tada jie rekomenduos ją pirkti. Tuo atveju, kai remiantis vertinimais rinkos vertė yra per didelė (bendrovė yra pervertinta), tuomet analitikai rekomenduos ją parduoti.

Priešingai nei techninė analizė, fundamentali arba pagrindų analizė susijusi su priežasčių, o ne poveikių tyrimu. Vertinant įmonę, analitikai atsižvelgia į daugelį veiksnių, pavyzdžiui: į dabartinę ir prognozuojamą regiono ir šalies makroekonominę padėtį, palūkanų normas, pramonės plėtros galimybes, pelno ir dividendų prognozes ar įmonės pinigų srautus. Fundamentalios analizės vertinimai yra pagrįsti subjektyviomis autorių prielaidomis, todėl jų negalima laikyti šimtą procentų tiksliomis. Tačiau dažnai jos yra vienintelės investuotojų gairės, pavyzdžiui, tais atvejais, kai neįmanoma taikyti kitų analizių.

Fundamentalios analizės atlikimas susideda iš kelių etapų:

Makroekonominė analizė
Sektoriaus analizė
Bendrovės situacijos analizė
Bendrovės finansinė analizė
Akcijos įvertinimas.


Makroekonominė analizė yra būtina dėl to, kad įmonės neveikia vakuume, bet tam tikroje socialinėje, politinėje ir ekonominėje aplinkoje. Makroekonominiu požiūriu bendrovės vertinime turėtų būti atsižvelgiama į valstybės būklę ir ekonominės padėties pokyčius. Atliekant vertinimą atsižvelgiama į tokius rodiklius kaip: biudžeto deficitas, mokėjimų balansas, bendrojo vidaus produkto pokyčiai, infliacijos lygis, bedarbystė ir kita. Ši analizė taip pat susijusi su centrinio banko politika, su palūkanų normų formavimu, valiutos kursais, numatoma pinigų pasiūla rinkoje, valstybės mokesčių politika ir valstybės biudžeto politika. Makroekonominė analizė turėtų atsakyti į klausimą apie investicijų į tam tikrą rinką pelningumą (pavyzdžiui, į akcijų rinką).

Analizuojant sektorius, vertinamas investicijų patrauklumas į tam tikros ekonomikos šakos įmones. Šiame fundamentalios analizės etape vertinamas numatomas pelningumas ir investicijų į tam tikrą sektorių rizika. Taip pat vertinama sektoriaus padėtis atsižvelgiant į ekonominį ciklą ir makroekonomines sąlygas (daugiausia siekiant atsakyti į klausimą apie jo gebėjimą plėtotis visoje ekonomikoje - ar tai bus greičiau, ar lėčiau). Analizė taip pat apima kokybinius veiksnius, kurie būdingi tam tikram sektoriui ir sukuria papildomą vystymosi galimybę (technologinė kompetencija, rinkos apsauga nuo užsienio konkurencijos).

Tolimesniuose pagrindų arba fundamentalios analizės etapuose pareiname į konkrečios pasirinktos įmonės analizę. Atliekama vadinamoji kompanijos padėties arba situacijos analizė. Pagrindinis tikslas yra įvertinti įmonę visame sektoriuje. Visų pirma atsižvelgiama į nefinansinius aspektus, pavyzdžiui: valdymo kokybę, rinkodarą, gamybos aspektus, darbuotojų kokybę, įmonės strategiją ateityje, stipriąsias ir silpnąsias puses, taip pat galimybes ir grėsmes, kurias kelia jos veikla.

Kitas fundamentalios analizės etapas yra finansinė analizė. Joje pateikiamas visos įmonės verslo veiklos įvertinimas, kartu su jo galutiniu poveikiu finansinio rezultato, taip pat turto ir finansinės būklės forma. Dažniausiai tai atliekama naudojant finansinių santykinių rodiklių analizę.


Atliekant profesionalią fundamentalią įmonės analizę reikia daug laiko ir žinių, be kita ko ir apie dabartinę bendrovės padėtį. Todėl dauguma investuotojų naudoja finansų maklerio įmonių ir investicinių bankų analitikų parengtus tyrimus.


Dar daugiau straipsnių fundamentaliosios analizės tema rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Fundamentalioji analizė bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą.

Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais
 
Dar nėra komentarų