Iš ECB nieko naujo

» Verslo ir rinkų naujienos
Autorius: traders.lt Data: 2021-01-21 14:48 Komentarai: (1)
Po šiandien įvykusio Europos Centrinio banko atstovų posėdžio paaiškėjo, jog kaip ir buvo laukta, po praėjusių metų pabaigoje priimtų sprendimų išplėsti aktyvų supirkimo programą, šįkart nuo naujų veiksmų buvo susilaikyta.

Bazinė palūkanų norma, kuri jau ilgą laiką nėra keičiama, euro zonoje ir toliau sudarys apvalų nulį. Ribinio skolinimosi palūkanų norma išliko ties 0.25 procento, tuo tarpu už Centriniame banke laikomus komercinių bankų indėlius ir toliau bus taikoma neigiama 0.5 procento palūkanų norma. Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu užtikrintai artėja prie mažesnio negu dviejų procentų, bet jam pakankamai artimo lygio, ir kad grynosios infliacijos raida tai nuosekliai patvirtina.

„Valdančioji taryba toliau vykdys pirkimus pagal specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) už bendrą 1,850 trln. eurų sumą. Grynuosius turto pirkimus pagal SPPP Valdančioji taryba vykdys bent iki 2022 metų kovo pabaigos ir bet kokiu atveju tol, kol, jos vertinimu, pasibaigs koronaviruso sukeltos krizės etapas. Pirkimai pagal SPPP bus vykdomi siekiant palaikyti palankias finansavimo sąlygas pandemijos laikotarpiu. Jeigu palankias finansavimo sąlygas galima palaikyti vykdant turto pirkimus neišnaudojant visos gryniesiems pirkimams pagal SPPP numatytos sumos per tam numatytą laiką, nebūtina ją visą išnaudoti. Šią sumą lygiai taip pat galima pakoreguoti, jeigu to reikėtų, kad būtų palaikytos palankios finansavimo sąlygos ir taip būtų atsvertas neigiamas pandemijos poveikis infliacijos raidai“ - rašoma Europos Centrinio banko pranešime, kuriame tuo pačiu pažymima, kad monetarinės politikos vykdytojai išlieka lankstūs i priklausomai nuo situacijos pokyčių koreguos šią aktyvų pirkimo programą.

Valdančioji taryba pratęs pagrindinių sumų, gautų iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, reinvestavimą bent iki 2023 metų pabaigos. Bet kokiu atveju nuoseklus SPPP portfelio mažinimas pasibaigus reinvestavimo terminui ateityje bus valdomas siekiant išvengti trikdžių tinkamam pinigų politikos pobūdžiui užtikrinti.

„Pagal turto pirkimo programą (TPP) vykdomi grynieji pirkimai ir toliau bus vykdomi už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą. Valdančioji taryba tebemano, kad mėnesiniai grynieji turto pirkimai pagal TPP bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai ji pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas“ - teigiama ECB pranešime.

Valdančioji taryba ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, dar gana ilgą laiką po to, kai ji pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį.

Galiausiai Valdančioji taryba toliau didins likvidumą vykdydama refinansavimo operacijas. Pažymėtina, kad trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) operacijos tebėra patrauklus finansavimo šaltinis bankams – tai skatina bankus skolinti bendrovėms ir namų ūkiams.

Laikydamasi simetrinio tikslo ir savo įsipareigojimo užtikrinti siekį atitinkantį infliacijos lygį, Valdančioji taryba tebėra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas turimas priemones, kad infliacija tvariai artėtų prie siekiamo lygio.
 
1.   Parašė C#   2021-01-21 18:30  

Vakaru stakliu fronte - nieko naujo...