Augo KN Energies pajamos ir EBITDA pelnas

» Verslo ir rinkų naujienos
Autorius: traders.lt Data: 2024-05-21 18:31 Komentarai: (0)
KN Energies (buvusi Klaipėdos nafta), kurios akcijomis prekiaujama Vilniaus biržoje, pristatė savo praėjusio ketvirčio veiklos rezultatus. Paaiškėjo, jog pajamos ir EBITDA pelnas augo, tačiau grynasis pelnas, paveiktas neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos dėl nuomos, krito.

Per pirmus tris šių metų mėnesius KN Energies grupės pajamos siekė 24,435 mln. eurų, kas palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, buvo virš dešimt procentų daugiau.

Kaip rašoma kompanijos pranešime, 2024 metų pirmąjį ketvirtį skystųjų energijos produktų terminalų pajamos sudaro 7,3 mln. eurų ir yra 6,4 procento mažesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2023 metais (7,8 mln. eurų). Pajamų sumažėjimui daugiausiai įtakos turėjo 17,3 procento mažesnės pajamos iš skystųjų energijos produktų krovos. Tačiau pajamos iš talpų nuomos ir skystųjų energijos produktų saugojimo paslaugų buvo 14,7 procento didesnės.

Reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 14,9 mln. eurų ir yra 2,2 mln. eurų arba 17,3 procento didesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, nors buvo išdujinta 23,4 procento mažiau dujų dėl šiltesnio žiemos sezono ir didelio regiono dujų saugyklų užpildymo. Pagrindinės priežastys: 2,5 mln. eurų didesnės išdujinimo pajamos dėl VERT padidinto išdujinimo tarifo, 0,7 mln. eurų didesnės perkrovos pajamos dėl didesnio perkrauto SGD kiekio bei 3,9 mln. eurų kitos reguliacinės terminalo pajamos.

Pajamos iš komercinės SGD veiklos per šių metų pirmąjį ketvirtį siekia 2,3 mln. eurų ir yra 43,8 procento didesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2023 metais. Didžiausią įtaką tam turėjo 2,9 karto išaugusios pajamos iš verslo vystymo projektų Vakarų Europoje.

KN Energies grupės EBITDA pelnas, palyginus su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, pašoko net beveik keturiasdešimt keturiais procentais iki 14,1 mln. eurų, o štai grynasis pelnas, dėl nuo 1,201 iki 5,82 mln. eurų šoktelėjusio neigiamo finansinės veiklos rezultato, krito nuo 6,599 iki 2,591 mln. eurų, arba 2,6 karto. Tuo tarpu koreguotas grynasis pelnas pašoko nuo 2,6 iki 6 mln. eurų.

Kaip rašoma įmonės pranešime, 2024 metų pirmąjį ketvirtį, taip kaip ir 2023 metais, Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuotas valiutų kursų pokyčių rezultatas ir nuo 2020 metų sausio 1 dienos 26,8 mln. eurų per metus sumažinta SGD saugumo dedamoji. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019 metų sausio 1 dienos įsigaliojusio 16 TFAS Nuoma, pagal kurio reikalavimus Bendrovė kapitalizavo sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente.

Nuo šių metų pradžios KN Energies akcijų kaina pakilo virš šešių procentų, o per pastaruosius vienerius metus krito apie devynis procentus. Palyginimui, OMX Vilnius GI indekso vertė atitinkamai paaugo virš trijų procentų bei krito apie keturis procentus.
 
Dar nėra komentarų