Baltijos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Autorius: traders.lt Data: 2024-03-10 01:47 Komentarai: (0)
Šiais metais daugelio OMX Baltic Benchmark GI indekso atstovių akcijų kainos mažai pakito, o rinkos vertės rodikliai ir toliau išlieka itin žemi bei signalizuoja apie tinkamą neįvertinimą. 


OMX Baltic Benchmark GI

Norėdami apžvelgti Vilniaus, Rygos ir Talino biržose kotiruojamų kompanijų ir bankų praėjusių metų veiklos rezultatus, mes tradiciškai orientuosimės į OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančias bendroves ir bankus. Būtent šis indeksas objektyviausiai atspindi padėtį Baltijos biržose, todėl šioje apžvalgoje jis ir bus pagrindinis orientyras.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Baltijos šalių kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto (lentelėje Į/T), bendrojo likvidumo (BL), turto grąžos (ROA%) bei dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%) rodiklius. Be to, pristatomi ir naujausi santykiniai finansiniai rinkos vertės rodikliai.
 
Atsižvelgiant į tai, kad ne visų OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančių bendrovių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tai jų atveju metiniai pajamų ir EBITDA pelnų pokyčiai yra apskaičiuoti susumavus paskutinių keturių ketvirčių jų atitinkamus rodiklius ir juos palyginus su prieš tai buvusių keturių ketvirčių susumuotais atitinkamais rodikliais.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų analizuojamo indekso sudėtyje įvyko pokyčiai. Iš indekso pasitraukė Arco Vara ir Silvano Fashion Group. Pažvelgus į lentelėje esančias apskaičiuotas bendras veiklos rezultatų pokyčių medianas matome, kad lyginant su 2022 metų paskutiniu ketvirčiu, pajamų atveju ji iš teigiamos tapo nežymiai neigiama, o štai EBITDA pelnų atveju buvo atvirkščiai. Tas pats fiksuota pramonės ir paslaugų šakose bei tarp Estijos atstovių, kai tuo tarpu finansų srityje pajamų pokyčių mediana procentine išraiška paaugo, o štai pelnų krito, o Lietuvos atveju veiklos rezultatų pokyčių medianos susitraukė.
 
Per praėjusį ketvirtį tarp apžvelgiamų Baltijos biržos atstovių labiausiai savo pajamas ir pelnus kilstelėjo du estiški bankai Coop Pank bei LHV Group (abiem atvejais eilinį ketvirtį iš eilės), tiesa, EBITDA pelnai augo lėčiau nei pajamos, bei elektros prekių gamintojas Harju Elekter (ketvirtą ketvirtį iš eilės). Verta paminėti, jog mūsų šalies pieno produktų gamintojos Vilkyškių pieninės ketvirčio EBITDA pelnas pašoko net daugiau nei tris kartus. Kitą vertus per 2023 metų ketvirtąjį ketvirtį netrūko ir kompanijų, kurių veiklos rezultatai pastebimai smuktelėjo. Tas pasakytina apie žemės ūkio srityje veikiančią Akola Group (veiklos rezultatai blogėja ketvirtą ketvirtį iš eilės), dvi nekilnojamo turto įmones Hepsor bei Pro Kapital Grupp (trečią ketvirtį iš eilės) ir žaliosios energetikos srityje dirbančią Enefit Green (irgi trečią ketvirtį iš eilės).Šįkart didžiausias ketvirčio EBITDA maržas sugeneravo Pro Kapital Grupp bei Enefit Green, o štai Hepsor ir Novaturo atveju šitas rodiklis yra su minuso ženklu. Tarp dvidešimties OMX Baltic Benchmark GI indekso narių, palyginus su 2022 metų ketvirtu ketvirčiu, savo maržas kilstelėjo devynios, o bendra šio rodiklio mediana paaugo nuo 14,4 procento iki aštuoniolikos procentų. Prieaugis fiksuotas ir visų kitų apskaičiuotų EBITDA pelningumo medianų atveju (ypač pramonėje), išskyrus finansų sektorių.

Bendra turto grąžos arba ROA mediana per praėjusį ketvirtį siekė 0,5 procento ir buvo daugiau nei perpus mažesnė nei prieš metus. Kritimas fiksuotas ir visais kitais atvejais, išskyrus pramonės šaką, kur ROA mediana ypač šoktelėjo, ir Lietuvos atstoves. Per minimą laikotarpį savo minimą pelningumo rodiklį kilstelėjo tik šešios analizuojamo indekso narės, trijų nepakito, o likusių vienuolikos - smuktelėjo. 2023 metų ketvirtąjį ketvirtį keturios Baltijos įmonės, t.y. Akola Group, AUGA group, Hepsor bei Novaturas patyrė grynąjį nuostolį, tad jų ROA akivaizdu yra neigiamas. Tuo tarpu stambiausiomis turto grąžomis gali pasigirti Vilkyškių pieninė, Merko Ehitus bei Grigeo.


Apžvelgiant metinius veiklos rezultatus lentelėje matome, kad praėjusiais metais, lyginant su 2022 metais, bendra pajamų pokyčių mediana smuktelėjo, o štai EBITDA pelnų - augo. Tas pats fiksuota pramonėje (pajamų pokyčių mediana tapo neigiama, o EBITDA pelnų - atvirkščiai), paslaugų šakoje bei tarp Estijos atstovių, kai Lietuvos atveju veiklos rezultatų pokyčių medianos krito, o finansų sektoriuje - augo.
 
Per 2023 metus labiausiai savo pajamas ir pelnus kilstelėjo nekilnojamo turto bendrovė Hepsor, kita Talino biržos atstovė Harju Elekter, du Estijos bankai (Coop Pank bei LHV Group), Lietuvos kelionių organizatorius Novaturas bei Šiaulių Bankas ir Tallink Grupp. Pažymėtina, kad kai kurių kompanijų EBITDA pelnai šoktelėjo net kelis kartus. Tuo tarpu Akola Group ir Pro Kapital Grupp atveju veiklos rezultatai susitraukė daugiausiai, be to, gerokai smuko žemės ūkio grupės AUGA group EBITDA pelnas.

Metinė EBITDA maržų bendra mediana per praėjusius metus, palyginus su 2022 metais, paaugo, be to, prieaugis fiksuotas ir pramonėje bei tarp mūsų šalies atstovių. Iš dvidešimties OMX Baltic Benchmark GI indekso narių per 2023 metus savo maržas kilstelėjo daugiau ne pusė, t.y. dvylika. Didžiausiu minimu metiniu pelningumo rodikliu gali pasigirti Enefit Green, o po to seka du bankai, t.y. Šiaulių Bankas bei LHV Group.

Kalbant apie metinę turto grąžą, trijų įmonių (Akola Group, AUGA group ir Pro Kapital Grupp) atveju ji yra neigiama, o didžiausius ROA rodiklius, kurie yra dviženkliai, pasiekė dvi mūsų šalies atstovės, t.y. Grigeo ir Vilkyškių pieninė. Tarp apžvelgiamo indekso atstovių per praėjusius metus, lyginant su 2022 metais, savo turto grąžas kilstelėjo trylika, vienos nepakito, o likusių šešių - smuktelėjo. Tad bendra ROA mediana 2023 metais nors ir nežymiai, bet paaugo, kaip ir visais kitais apskaičiuotais atvejais, o ypač pramonėje.

Kaip visada apžvelgiant metinius veiklos rezultatus pristatome metų pabaigoje buvusius analizuojamų įmonių bei bankų įsipareigojimų ir turto santykinius finansinius rodiklius. Matome, kad bendra šio rodiklio mediana per praėjusius metus nepakito (kaip ir finansų sektoriuje bei tarp Lietuvos atstovių) ir siekė 0,58. Šis rodiklis per metus paaugo tik paslaugų šakoje, kai tiek pramonėje, tiek tarp Estijos atstovių - smuko. Tarp dvidešimties Baltijos biržos atstovių savo įsipareigojimų ir turto santykinį rodiklį susimažino daugiau nei pusė, t.y. dvylika. Grigeo ir Tallinna Sadam atveju įsipareigojimų dalis turto struktūroje yra pati mažiausia.Apskaičiavus bendrojo likvidumo bendrą medianą paaiškėjo, jog ji per 2023 metus išliko stabili, kai pramonėje ir tarp mūsų atstovių ūgtelėjo, o paslaugų srityje ir tarp Estijos atstovių - smuktelėjo. Praėjusių metų pabaigoje AUGA group, Novaturo bei Tallink Grupp ir Telia Lietuva trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą. Tuo tarpu Grigeo ir Merko Ehitus bendrojo likvidumo rodikliai yra didžiausi.

Šioje apžvalgoje pristatome ir dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%) rodiklį. Iki šiol jau pusė OMX Baltic Benchmark GI indekso bankų ir įmonių paskelbė kokius dividendus savo akcininkams siūlys išmokėti už praėjusius metus. Tad bent šiuo metu bendra dividendų išmokėjimo mediana už 2023 metus siekia 42,5 procento ir yra gerokai didesnė nei buvo už 2022 metus, kai siekė tik dvidešimt penkis procentus. Šis medianinis rodiklis paaugo ir kitais apskaičiuotais atvejais, ypač Estijoje ir paslaugų šakoje bei finansų srityje. Iš jau turimų duomenų, didesnius dividendus už praėjusius metus nei  uždirbo grynojo metinio pelno savo akcininkams nori išmokėti Tallinna Sadam. Tarp analizuojamo indekso atstovių, kurios dar nepaskelbė ar mokės dividendus už 2023 metus, tradiciškai su savo akcininkais pelnu dalinasi Telia Lietuva, Tallinna Vesi, Vilkyškių pieninė, Grigeo, Coop Pank bei Apranga.

Kaip įprasta pateikiame naujausius rinkos vertės rodiklius. Bendri medianiniai P/E, P/BV, P/S bei EV/EBITDA (lentelėje EV/EBD) duomenys ir toliau išlieka itin žemi, ypač lyginant su Amerikos bei Skandinavijos akcijų rinkų pagrindinių indeksų analogiškais rodikliais. Žinoma, tai dalinai susiję su mažesniu likvidumu ir didesne rizika, tačiau nepaisant to, galima drąsiai tvirtinti, jog analizuojamo indekso atstovių akcijos šiuo metu yra akivaizdžiai per daug nuvertintos bei ypač tai pasakytina apie mūsų šalį. 

Praėjusiais metais bendra akcijų kainų pokyčių mediana buvo teigiama, nes tarp dvidešimties OMX Baltic Benchmark GI indekso narių pabrango kiek daugiau nei pusės, t.y. vienuolikos akcijos. Tuo tarpu per 2022 metus ji buvo neigiama, nes tuomet krito net šešiolikos kapitalizacija. Kaip matome lentelėje, per 2023 metus labiausiai pabrango pramonės bendrovių ir mūsų šalies atstovių akcijos, o daugiausiai uždirbo tie, kurie turėjo Estijos nekilnojamo turto kompanijos Pro Kapital Grupp ir Lietuvos įmonės Grigeo nuosavybės vertybinių popierių. Labiausiai susitraukė kitos Estijos nekilnojamo turto srityje veikiančios įmonės Hepsor bei Talino uosto valdytojo Tallinna Sadam rinkos vertė.

Kalbant apie analizuojamų įmonių ir bankų akcijų kainų pokyčius nuo šių metų pradžios, pažvelgus į lentelę į akis akivaizdžiai krenta tai, kad daugelio iš jų procentiniai pokyčiai yra labai nedideli, tad nieko stebėtino, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana faktiškai lygi nuliui (brangusių ir pigusių yra po tiek pat). Bent kol kas labiausiai paaugo Aprangos bei Tallinna Kaubamaja rinkos vertė, o daugiausiai krito - Akola Group bei Pro Kapital Grupp.


OMX Baltic Benchmark GI indeksas eilinį mėnesį iš eilės išlieka horizontalioje - konsolidacinėje fazėje, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė jo kryptis. Tiesa, tuo pačiu metų pradžioje jis pakilo virš kritimo tendencijos linijos. 
Po dvigubo dugno suformavimo ir staigaus bei didelio Pro Kapital Group akcijų kainos atšokimo, sulaukėme korekcijos - pelnų realizacijos.

 


Grigeo akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale, kuris prasidėjo dar 2022 metų rudenį.
Hepsor akcijų kaina vasario viduryje pakilo virš kritimo trendo linijos, na o po to panašu į tai, jog sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo, po ko paaiškės tolimesnė kryptis. Jei tai yra tvarus judesys, tuomet augimas - atšokimas prasitęs. 
Tallinna Sadam akcijų kaina išlieka kritimo kanale, tačiau pastaraisiais mėnesiais ėmė konsoliduotis.
Aprangos akcijų kaina po horizontalios konsolidacijos pakilo ir šiuo metu testuoja ankstesnio augimo metu pasiektą piką. Jei pavyks tvariai virš jo pakilti, tuomet augimas prasitęs.

 


Tallinna Kaubamaja akcijų kaina po korekcinės ir konsolidacinės fazės bando pradėti naują augimo etapą. Artimiausiu metu paaiškės, ar tai yra tvarus reiškinys.

 


Akola Group akcijų kaina jau metus išlieka kritimo trende, kuris ir toliau tęsiasi. 
Enefit Green akcijų kaina šiuo metu testuoja tą lygį, kuris buvo debiuto biržoje pradžioje. Tuo pačiu testuojamas pakilimo virš kritimo trendo linijos tvarumas. Jei šie abu lygiai atlaikys, galime sulaukti atšokimo, tad būtina atidžiai stebėti padėtį. 
Tallinna Vesi akcijų kaina išlieka kritimo fazėje, tačiau per pastaruosius kelis mėnesius sulaukėme savotiškos jos konsolidacijos.
 LHV Group akcijų kaina jau metus stabiliai išlieka horizontalioje - konsolidacinėje fazėje, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė jos kryptis.
AUGA group akcijų kaina išlieka kritimo fazėje bei priartėjo prie visų laikų žemiausio lygio. Tačiau tuo pačiu šiuo metu testuojama nuosmukio trendo linija. Jei pavyks tvariai virš jos pakilti, tuomet galime sulaukti didesnio atšokimo.
Cook Pank akcijų kaina išlieka žemiau kritimo trendo linijos, tačiau tuo pačiu ją testuoja bei pastaruosius kelis mėnesius konsolidavosi. Jei pavyks pakilti tvariai virš nuosmuko trendo linijos, tuomet galime sulaukti didesnio atšokimo.
Harju Elekter akcijų kaina - tai stabilumo pavyzdys. Ji konsoliduojasi labai mažoje amplitudėje jau daugiau nei pastaruosius vienerius metus ir šiuo metu nematyti šios tendencijos pabaigos ženklų.
Ignitis grupės akcijų kaina testuoja ankstesnio kritimo metu suformuotą dugną. Jei šis lygis atlaikys, tuomet gali susiformuoti taip vadinamas dvigubas dugnas, kuris pranašautų didesnį atšokimą, tad būtina atidžiai stebėti padėtį.
Merko Ehitus akcijų kaina vėl pakilo iki prieš korekciją buvusio pasiekto visų laikų rekordinio lygio, po kurio patestavimo paaiškės tolimesnė jos kryptis. Jei pavyks tvariai pakilti virš šio lygio, tuomet augimas prasitęs, na o priešingu atveju galime sulaukti korekcijos.
Novaturo akcijų kaina jau daugiau nei metus išlieka horizontalioje - konsolidacinėje fazėje.
Šiaulių Banko akcijų kaina po pakilimo konsoliduojasi jau ketvirtą mėnesį iš eilės, po ko paaiškės jos tolimesnė kryptis.
Po augimo periodo Tallink Grupp akcijų kaina šiuo metu yra konsolidacinėje - korekcinėje fazėje. Jei pavyks tvariai pakilti virš augimo metu pasiekto piko, tuomet augimas prasitęs.
Telia Lietuva akcijų kaina po kritimo periodo ir pakilimo virš nuosmukio trendo linijos konsoliduojasi jau ketvirtą mėnesį iš eilės.
Vilkyškių pieninės akcijų kaina pakilo virš prieš korekciją buvusio pasiekto augimo piko, na o dabar sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo, po ko paaiškės tolimesnė jos kryptis. Jei minėtas lygis atlaikys bei tuo pačiu ir dabartinio augimo trendo linija, tuomet sulauksime naujos augimo bangos.
Dar daugiau apžvalgų rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Apžvalgos (bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą)
 
Dar nėra komentarų