Telekomunikacijų rinkos dalyvių apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Autorius: traders.lt Data: 2023-07-29 23:50 Komentarai: (1)
Su telekomunikacijomis susiduriam kasdien, nes bendraujam, ieškom informacijos, tad telefonas, internetas ir žinoma televizija - tai neatsiejama daugelio kasdienybė. Būtent tą šiais laikais siūlo modernios telekomunikacijų bendrovės, arba geriau žinomi telekomai. Taigi, šįkart mūsų dėmesio centre šio sektoriaus atstovės, kurių įvairias analizes mes ir atliksime.


Trumpas kompanijų pristatymas


Deutsche Telekom - tai viena iš pasaulyje pirmaujančių integruotų telekomunikacijų bendrovių, turinti apie 245 mln. mobiliojo ryšio klientų, 25 mln. fiksuotojo tinklo linijų ir 21 mln. plačiajuosčio ryšio linijų.
Teikia fiksuoto tinklo/plačiajuosčio, mobiliojo ryšio, interneto ir IPTV produktus bei paslaugas vartotojams, informacinių ir ryšių technologijų (IKT) sprendimus verslo klientams. Deutsche Telekom veikia daugiau nei 50 šalių. Visame pasaulyje dirba apie 206,8 tūkstančio (2022 metų gruodžio 31 dieną) žmonių.


Orange Polska - tai viena didžiausių telekomunikacijų paslaugų teikėjų Lenkijoje, kuri veikia visuose telekomunikacijų rinkos segmentuose. Orange Polska Group turi didžiausią telekomunikacijų infrastruktūrą Lenkijoje, kurios dėka siūlo modernias fiksuoto ir mobiliojo balso paslaugas, prieigą prie interneto ir duomenų perdavimo bei multimedijos paslaugas.Taip pat siūlo kompleksinius sprendimus verslui IRT (informacinių ir ryšių technologijų) srityje, linijų nuomos paslaugas, prekiauja telekomunikacijų įranga, teikia telekomunikacijų infrastruktūros statybos paslaugas.


Telia Lietuva - tai integruotų technologinių sprendimų bendrovė, siūlanti telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas iš vienų rankų. Telia Lietuva siekia kurti vertę klientams ir suteikti geresnę patirtį žmonėms, verslui ir visuomenei.Bendrovė yra Švedijoje įsikūrusios Telia Company įmonių grupės dalis. Grupės tikslas – būti integruotų technologinių sprendimų lydere Šiaurės ir Baltijos šalių regione. Telia Company valdo 88 procentus Telia Lietuva akcijų. 


Verizon - tai kompanija, kurią 2000 metų birželio 30 dieną įsteigė Bell Atlantic Corp. ir GTE Corp. – tai vienas didžiausių susijungimų JAV verslo istorijoje. GTE ir Bell Atlantic plėtojosi ir augo per dešimtmečius trukusį susijungimą, įsigijimą ir pardavimą.Šiandien Verizon yra pasaulinė ryšių technologijų įmonė, kasdien teikianti skaitmeninio pasaulio pažadus milijonams klientų.


Telia Company - technologijų pionieriai, skaitmeninę visuomenes pastaruosius 170 metų. Šiandien 19 tūkstančių talentingų darbuotojų aptarnauja 25 milijonus klientų visame Šiaurės ir Baltijos šalių regione, su esmine skaitmenine infrastruktūra ir skaitmeninėmis paslaugomis, kurios yra pagrindiniai skaitmeninės visuomenės, kurioje gyvename, įgalintojai.Telia Company telekomunikacijų lyderiai regione, pirmaujantys Šiaurės šalių žiniasklaidos namai, IRT lyderiai tiek Suomijoje, tiek Baltijos šalyse.Santykinių finansinių rodiklių apžvalga ir analizė

Šįkart mūsų dėmesio centre penkios telekomunikacijų bendrovės iš viso pasaulio, kurios vykdo panašią arba analogišką veiklą, šiuo atveju siūlo paslaugas. Atlikdami santykinių finansinių rodiklių apžvalgą ir analizę mes orientavomės į laikotarpį tarp 2011 metų ir 2023 metų pirmojo pusmečio, o konkrečiai į metinius veiklos finansinius rezultatus. Kaip ir įprasta buvo apskaičiuoti įvairaus pobūdžio santykiniai finansiniai rodikliai, kad šiuo atveju pasirinktas kompanijas galima būtų kuo labiau ir objektyviau palyginti bei padaryti išvadas. Pabrėžiame, kad visi duomenys paimti iš oficialių įmonių pateiktų finansinių ataskaitų.


Šią fundamentalios analizės dalį pradedame nuo pelningumo rodiklio, o konkrečiau nuo EBITDA maržos. Kaip matome pateiktame paveikslėlyje su grafikais, nuo 2020 metų pagal šio rodiklio dydį lyderiauja Vokietijos telekomas, kai prieš tai dažniausiai pirmoje pozicijoje buvo Skandinavijos atstovė Telia Company. Tuo tarpu jos dukterinės įmonės, kuri veikia mūsų šalyje, minimas pelningumo rodiklis maždaug nuo 2015 metų iš esmės atitinka bendrą apskaičiuotą vidurkį.
 
Kitą vertus telekomunikacijų milžinės iš kaimyninės Lenkijos Orange Polska EBITDA marža tarp visų penkių bendrovių per didžiąją analizuojamo laikotarpio dalį buvo pati mažiausia, tiesa, nuo pat 2019 metų šis rodiklis nuosekliai kyla, kas yra pozityvus reiškinys, kuris rodo, jog auga minimos kompanijos veiklos efektyvumas.


Kalbant apie dar vieną pelningumo rodiklį, t.y. turto grąžos arba ROA, didžiausiu per beveik visą analizuojamą laikotarpį (išskyrus 2017 metus) išsiskyrė mūsų šalyje veikianti Telia Lietuva. Tiesa, palyginus su apžvelgiamo laikotarpio pirmąja dalimi, t.y. 2011 - 2015 metai, šis pelningumo rodiklis smuktelėjo.

Tuo tarpu Telia Company ROA, kuris ilgą laiką labiausiai sutapdavo su bendru vidurkiu, tiek 2020 metais, tiek ir 2022 metais buvo neigiamas, nes kompanija vykdė savo veiklos pertvarkymą ir nurašymus. Kitą vertus Lenkijos telekomunikacijos sektoriaus atstovės Orange Polska minimas pelningumo rodiklis, kuris ilgą laiką buvo pats kukliausias ir kai kuriais metais netgi neigiamas, pastaruosius trejus metus labiausiai sutampa su apskaičiuotu bendru turto grąžos vidurkiu.


Dar vienas svarbus santykinis finansinis rodiklis - tai įsipareigojimų ir turto santykis, kuris parodo kokią įmonės turto dalį sudaro įsipareigojimai. Per visą mūsų šioje apžvalgoje nagrinėjamą laikotarpį mažiausiu minimu rodikliu pasižymėjo mūsų šalyje veikianti įmonė Telia Lietuva. Tiesa, po susijungimo su mobilaus ryšio tiekėja Omnitel 2016 metais, šios bendrovės šis rodiklis pastebimai šoktelėjo, t.y. 2011 metais jis sudarė tik 0.09, o 2016 metų pabaigoje - jau 0.54. Praėjusiais metais jis kiek smuktelėjo, tačiau per pirmus šešis šių metų mėnesius nežymiai ūgtelėjo, bet išliko mažiausias.

Po pirmojo šių metų pusmečio daugiausiai skolų savo turto struktūroje turi Verizon, kurios įsipareigojimų ir turto santykinis finansinis rodiklis beveik visuomet buvo aukščiausias. Be to, dideliu minimu rodikliu išsiskiria ir Deutsche Telekom, tiesa Vokietijos telekomo atveju jis šiais metais krito, kai tuo tarpu Telia Company per pirmus šešis mėnesius paaugo, o prieš tai buvo arčiausiai bendrojo vidurkio. Verta pabrėžti, kad per pastaruosius daugiau nei septynerius metus analizuojamų telekomų įsipareigojimų ir turto santykinis rodiklis mažai kito, ką patvirtina ir bendro vidurkio grafikas.


Bendrasis likvidumas - tai santykinis finansinis rodiklis, kuris parodo įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykį. Pažvelgus į šio rodiklio bendrą vidurkį matome, kad jis per analizuojamą laikotarpį turėjo tendenciją mažėti, o konkrečiau, lyginant su analizuojamo laikotarpio pradžia, t.y. 2011 metais, bendrojo likvidumo vidurkis krito perpus. Verta pažymėti, jog ypač susitraukė Telia Lietuva bendrasis likvidumas, kuris, beje, remiantis naujausiais duomenimis, yra pats mažiausias tarp penkių analizuojamų telekomų. 

Faktiškai per visą nagrinėjamą laikotarpį Orange Polska minimas finansinis santykis rodiklis buvo pats mažiausias, t.y. trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą. Tarp šioje apžvalgoje figūruojančių telekomunikacijų sektoriaus atstovių, arčiausiai bendrojo vidurkio rodiklio buvo Amerikos kompanijos Verizon bendrasis likvidumas. 


Pristatome jums ir dar vieną apskaičiuotą santykinį finansinį rodiklį - turto apyvartumo. Kaip matome, kalbant apie šį rodiklį iškart krenta į akis tai, kad visų kompanijų atveju jis mažai kito, tik vienų jis buvo kiek didesnis, o kitų kiek mažesnis. Per visą mūsų analizuojamą laikotarpį tarp telekomų didžiausiu turto apyvartumu išsiskyrė mūsų šalyje veikianti Telia Lietuva. 

Tuo tarpu jos motininės kompanijos iš Skandinavijos Telia Company minimas finansinis santykinis rodiklis faktiškai visada buvo pats kukliausias. Kalbant apie turto apyvartumo bendrą vidurkį, kuris nuo 2011 metų labai mažai kito, dažniausiai jį atitiko Vokietijos telekomunikacijų milžinės Deutsche Telekom minimas rodiklis.


Šioje apžvalgoje dar buvo apskaičiuotas ir grynųjų pinigų srautų iš veiklos ir pajamų santykinis finansinis rodiklis, kuris parodo kokią pajamų dalį sudaro grynieji pinigų srautai iš veiklos. Kaip matome paveikslėlyje, dažniausiai didžiausią minimą rodiklį generavo mums visiems puikiai pažįstama Telia Lietuva bei jos pagrindinė akcininkė Telia Company. Tiesa, pastaraisiais metais į lyderio pozicija įsiveržė Vokietijos telekomas. 

Tuo tarpu tarp apžvelgiamų telekomunikacijų sektoriaus atstovių per analizuojamą laikotarpį dažniausiai patį mažiausią grynųjų pinigų srautų iš veiklos ir pajamų santykinį finansinį rodiklį generavo Lenkijos šios srities atstovė Orange Polska, kai amerikiečių kompanijos Verizon minimas rodiklis dažniausiai buvo arčiausiai apskaičiuotojo bendrojo vidurkio. 


Dar vienas procentinis rodiklis, kurį jums pristatome - tai dividendų išmokėjimo. Jis parodo, kokia per metus uždirbto grynojo pelno procentinė dalis teko dividendams, jeigu jie buvo mokami. Telekomunikacijų sektoriaus atstovės dažniausiai pasižymi tuo, kad savo akcininkams išmoka gan solidžius arba labai didelius dividendus. Tiesa, štai Orange Polska per 2016 - 2020 metų laikotarpį, t.y. penkerius metus iš eilės, nesidalino pelnu (dalis metų buvo nuostolingi) su savo akcininkais, bet pastaruosius dvejus metus jau moka dividendus. Tuo tarpu Skandinavijos atstovė Telia Company, nors per praėjusius metus patyrė grynąjį nuostolį, vis dėlto išmokės dividendus.

Likusios trys telekomunikacijų sektoriaus milžinės nuolat daugiau ar mažiau pasidalina pelnu su savo akcininkais. Iš esmės dosniausios yra Deutsche Telekom bei mūsų šalyje veikianti Telia Lietuva, t.y. jų mokama dividendai yra stabiliausi ir iš esmės sudaro didžiausią grynojo pelno dalį procentine išraiška. 


Pateikiame lentelę su penkiais pačiais naujausiais analizuojamų penkių įmonių finansiniais santykiniais rinkos vertės rodikliais, t.y. P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA ir dividendinio pajamingumo (Div.y%). Kaip matome, bent šiuo metu iš esmės didžiausiais (išskyrus dividendinio pajamingumo) rinkos vertės rodikliais išsiskiria Vilniaus biržoje kotiruojama Telia Lietuva.

Tuo tarpu Orange Polska bei Verizon atveju šie rodikliai iš esmės yra mažiausi. Kalbant konkrečiai apie dividendinio pajamingumo (Div.y%) santykinį finansinį rodiklį, šiuo atveju stambiausiais išsiskiria Telia Company bei Verizon.


Tarp penkių apžvelgiamų telekomunikacijų milžinų šiais metais pabrango mažiau nei pusės, t.y. dviejų nuosavybės vertybiniai popieriai, tad tikrai nestebina, jog bendras akcijų kainų pokyčių vidurkis nors ir nežymiai, bet vis dėlto yra neigiamas. Labiausiai pakilo Varšuvos biržoje kotiruojamos Orange Polska rinkos vertė, t.y. 17,5 procento, o štai daugiausiai nuo metų pradžios susitraukė Verizon kapitalizacija, kuri krito 13,6 procento. Praėjusiais metais bendra akcijų kainų pokyčių mediana irgi buvo neigiama ir siekė kiek daugiau nei devynis procentus, nes pabrango tik Deutsche Telekom vertybiniai popieriai. 

Kalbant apie vidutinės trukmės laikotarpį, tai per pastaruosius trejus metus labiausiai ūgtelėjo Vokietijos telekomo rinkos vertė, o štai daugiausiai susitraukė bendrovės iš Amerikos Verizon kapitalizacija, kai bendra akcijų kainų pokyčių mediana yra nežymiai teigiama. Per penkerius metus daugiausiai, t.y. šešiasdešimt trimis procentais, pakilo Telia Lietuva rinkos vertė, kai jos motininės įmonės Telia Company kapitalizacija susitraukė net keturiasdešimt keturiais procentais, o bendra akcijų kainų pokyčių mediana visgi buvo teigiama ir siekė 23,6 procento. Tuo tarpu per dešimt ir penkioliką metų didžiausią grąžą sugeneravo Deutsche Telekom akcijos, kai Telia Company nuosavybės vertybinių popierių grąža per minimą laikotarpį buvo neigiama. 


Techninė analizė

Deutsche Telekom akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale, tačiau pastaruoju metu koregavosi ir tuo pačiu testuoja minimo augimo kanalo apatinę dalį. Jei šis lygis atlaikys, sulauksime atšokimo, na o priešingu atveju lauktų didesnė korekcija.
Orange Polska akcijų kaina po konsolidacijos periodo bando pradėti naują augimo etapą. Artimiausiais mėnesiais paaiškės, ar tai yra tvarus reiškinys.
Praėjusį mėnesį Telia Lietuva akcijų kaina nukrito žemiau horizontalaus - konsolidacinio kanalo apatinės dalies. Na o liepą šis judesys prasitęsė, taigi, turime kritimo tendenciją, kuri gali pagylėti.
Verizon akcijų kaina išlieka nuosmukio trende, tačiau po kritimo kanalo apatinės dalies patestavimo sulaukėme atšokimo. Artimiausiais mėnesiais paaiškės, ar tai yra tvarus reiškinys.
Telia Company akcijų kaina išlieka kritimo kanale bei tuo pačiu itin priartėjo prie savo anksčiau pasiekto žemiausio lygio, kurį iš esmės jau antrą mėnesį iš eilės testuoja, po ko paaiškės tolimesnė akcijų kainos kryptis. Jei šis lygis atlaikys, tuomet sulauksime atšokimo.

 
1.   Parašė yaniss   2023-08-25 19:24  

Rimtas ir greitas paskolos pasiūlymas
Tiems iš jūsų, kurie ieško pinigų asmeninėms problemoms išspręsti, atgaivinti ar vykdyti savo verslą ir tuo pačiu įgyvendinti didesnį nerimą keliantį projektą, galime pasiūlyti paskolą ar finansavimą visose srityse.
Norėdami gauti daugiau informacijos, nedvejodami kreipkitės:
paštas / contact@mycapital-today.com
(Signala )/ +14382661160
WhatsApp / +14382661160