Lenkijos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Apžvelgdami ir analizuodami praėjusių metų metinius ir paskutinio ketvirčio Varšuvos biržoje kotiruojamų didžiausių bendrovių ir bankų veiklos rezultatus mes įprastai orientuosimės į WIG20 indekso atstoves
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2022-04-09 03:45 Komentarai: (13)
Kaimyninės Lenkijos akcijų rinkoje taip pat turime korekcijos fazę. Nuo šių metų pradžios atpigo didžiosios daugumos stambiųjų šios šalies bankų ir įmonių akcijos, tiesa, pozityviai šioje srityje išsiskiria Lenkijos pramonė, o ypač žaliavų kasėjai - išgavėjai.


WIG20

Apžvelgdami ir analizuodami praėjusių metų metinius ir paskutinio ketvirčio Varšuvos biržoje kotiruojamų didžiausių bendrovių ir bankų veiklos rezultatus mes įprastai orientuosimės į WIG20 indekso atstoves. WIG20 - tai dvidešimties didžiųjų kompanijų ir bankų, kurių akcijomis prekiaujama Varšuvos biržoje ir kurios yra likvidžiausios, indeksas.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Lenkijos kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto santykius (lentelėje Į/T), bendruosius likvidumus (BL) bei turto grąžos (ROA%) rodiklius. Be to, lentelę papildėme dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%), EV/EBITDA (lentelėje EV/EBD) bei dividendinio pajamingumo (lentelėje Div.y%) santykiniais finansiniais rodikliais.

WIG20 indekso sudėtyje įvyko pokyčiai, t.y. guminių pirštinių ir kitų medicinos priemonių gamintoją Mercator Medical bei energetikos įmonę Tauron PE pakeitė mBank bankas ir prekybos įmonė Pepco.

Atkreipiame dėmesį, kad iki šiol savo praėjusių metų veiklos finansinės ataskaitos nepateikė  CD Projekt bei LPP kompanijos, kurios tą ketina daryti antroje balandžio pusėje, tad lentelėje ties veiklos rezultatų pokyčiais procentine išraiška ir santykiniais finansiniais rodikliais paliekame klaustukus. Tuo tarpu CCC kompanija pateikė tik savo preliminarius neišsamius veiklos rezultatus.Nei viena WIG20 indekso atstovė per paskutinį 2021 metų ketvirtį nefiksavo tuo pačiu ir savo pajamų ir EBITDA pelnų kritimo, kai prieš metus per tą patį laikotarpį tokių atvejų buvo net septyni. Tad padėtis akivaizdžiai pagerėjo, o tą patvirtina tuo pačiu ir bendros veiklos rezultatų pokyčių medianos, kurios lyginant su 2020 metų ketvirtuoju ketvirčiu, ūgtelėjo. Tas pats pozityvus reiškinys fiksuotas ir kalbant apie kitas apskaičiuotas veiklos rezultatų pokyčių medianas, ypač pramonėje ir finansų sektoriuje. Pabrėžtina, kad tuo pačiu visais atvejais, išskyrus prekybos sektorių, EBITDA pelnų pokyčių medianos yra didesnės už pajamų medianas. 

Tarp stambiųjų Lenkijos bankų ir įmonių per paskutinį praėjusių metų ketvirtį labiausiai savo veiklos rezultatus, kaip akivaizdžiai matome lentelėje stulpeliuose, kur pateikti pajamų ir EBITDA pelnų pokyčiai procentine išraiška, pagerino stambiosios pramonės bendrovės, t.y. dvi naftos perdirbimu užsiimančios Lotos ir PKN Orlen, anglis kasantis JSW, dujas tiekiantis PGNiG, antras pagal dydį šalies bankas Bank Pekao bei batais prekiaujanti CCC.Pažvelgus į tą lentelės stulpelį, kur pateikti praėjusių metų paskutinio ketvirčio analizuojamų įmonių ir bankų EBITDA pelningumai, matome, kad bendra mediana siekė 25,3 procento, kai prieš metus sudarė 19,8 procento. Visais kitais atvejais irgi fiksuotas prieaugis, išskyrus prekybos sektorių, kur maržų mediana krito. Tarp septyniolikos analizuojamo indekso atstovių, kurių duomenys žinomi, savo minimą pelningumo rodiklį šįkart kilstelėjo dešimt. Analizuojamo indekso naujoko mBank EBITDA marža per ketvirtą praėjusių metų ketvirtį buvo neigiama, ką lėmė vienkartinio pobūdžio nurašymai. Tuo tarpu stambiausią teigiamą minimą pelningumo rodiklį šįkart sugeneravo didžiausias Lenkijos bankas PKO BP, anglių kasėjas JSW bei kitas bankas Bank Pekao.

Kalbant apie bendrą ROA rodiklio medianą, tai ji per paskutinį praėjusių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pašoko daugiau nei penkis kartus iki 1,1 procento. Prieaugis fiksuotas ir kalbant apie kitas apskaičiuotas turto grąžos medianas, kas, žinoma, yra pozityvus reiškinys. Lyginant su 2020 metų ketvirtuoju ketvirčiu, savo ROA rodiklius kilstelėjo devynios WIG20 indekso nares, dviejų atveju jis nepakito, o likusių penkių - smuktelėjo. Didžiausias turto grąžas per ketvirtį sugeneravo anglių kasybos bendrovė JSW, antra pagal dydį Lenkijos naftos perdirbimo bendrovė Lotos bei prekybos tinklų valdytoja Dino Polska. Tuo tarpu mBank bankas bei telekomunikacijų milžinė Orange Polska per paskutinį praėjusių metų ketvirtį patyrė grynąjį nuostolį, tad jų ROA buvo su minuso ženklu.


Kalbant apie praėjusius metus, nei viena WIG20 indekso narė, kurių duomenys žinomi, nefiksavo tuo pačiu ir pajamų ir pelnų kritimo. Tuo tarpu per 2020 metus tokių atvejų buvo net dešimt. Tad padėtis akivaizdžiai pagerėjo bei tą tik patvirtina bendros veiklos rezultatų pokyčių medianos, kurios iš neigiamų pasidarė teigiamos. Tas pats pozityvus reiškinys fiksuotas ir kitais atvejais, tiesa, prekybos sektoriuje veiklos rezultatų pokyčių medianos ir prieš metus buvo teigiamos, tačiau praėjusiais metais jos dar labiau pasistiebė. Beje, visais atvejais EBITDA pelnai augo sparčiau už pajamas. 

Per 2021 metus tarp Lenkijos stambiųjų bankų ir įmonių labiausiai savo pajamos ir EBITDA pelnus kilstelėjo batais prekiaujanti CCC, dvi šios šalies naftos perdirbėjos Lotos ir PKN Orlen, kurios, beje, savo veiklą vykdo ir Lietuvoje bei Lenkijos anglių kasybos bendrovė JSW. Pabrėžtina, kad visais paminėtais atvejais įmonių pelnai šoktelėjo pastebimai labiau nei augo pajamos, kas, žinoma, yra pozityvus reiškinys.

WIG20 indekso atstovių EBITDA maržų bendra mediana per praėjusius metus siekė 23,6 procento bei buvo kiek didesnė nei 2020 metais. Ypač šis rodiklis šoktelėjo tarp pramonės bendrovių, t.y. nuo 6,4 procento iki net dvidešimt dviejų procentų. Taip pat augimas fiksuotas ir prekyboje bei finansų sektoriuje, o štai paslaugų šakoje EBITDA pelningumų mediana kiek smuktelėjo. Per metus savo minimą pelningumo rodiklį kilstelėjo dvyliką analizuojamų bankų ir kompanijų, o štai kritimą fiksavo perpus mažiau. Tarp minimo indekso narių, kurių duomenis žinome, per praėjusius metus stambiausią EBITDA maržą sugeneravo didžiausias Lenkijos bankas PKO BP bei antras pagal dydį šios valstybės bankas Bank Pekao. Tuo tarpu mBank bei dviejų prekybos įmonių CCC ir Dino Polska atveju minimas metinis pelningumo rodiklis buvo pats kukliausias. 
 
Kalbant apie ROA arba turto grąžos rodiklį, lentelėje matome, kad lyginant su 2020 metais, jis pašoko nuo vos 0,5 iki net 5,9 procento. Toks solidus prieaugis fiksuotas ir kitų apskaičiuotų medianų atveju, ypač pramonėje, kur metinė turto grąža iš neigiamos pasidarė teigiama. Iš septyniolikos įmonių ir bankų, kurių duomenys žinomi, savo ROA rodiklius per metus kilstelėjo net trylika. Tarp WIG20 indekso atstovių per praėjusius metus didžiausias, kurios buvo dviženklės procentine išraiška, turto grąžas sugeneravo Cyfrowy Polsat, KGHM Polska Miedz, Lotos ir Dino Polska. O štai vienintelio mBank atveju minimas metinis pelningumo rodiklis šįkart buvo su minuso ženklu. 

Pažvelgus į praėjusių metų pabaigoje buvusią bendrą įsipareigojimų ir turto santykinio finansinio rodiklio medianą matome, kad ji per metus sumažėjo, be to, tas pats fiksuota ir kalbant apie kitas apskaičiuotas šio rodiklio medianas (labiausiai krito prekyboje), išskyrus Lenkijos finansų sektorių, kur ji kiek ūgtelėjo. Taigi, tarp septyniolikos WIG20 narių per metus minimą rodiklį susimažino devyni. 2021 metų pabaigoje tarp analizuojamų Lenkijos stambiųjų bankų ir įmonių mažiausiais įsipareigojimų ir turto santykiniais rodikliais išsiskyrė Lotos, Allegro bei KGHM Polska Miedz. Tuo tarpu trijų bankų atveju, t.y. mBank, PKO BP bei Bank Pekao, jis buvo pats aukščiausias.

 


Bendra bendrojo likvidumo mediana per metus nors ir nežymiai, bet ūgtelėjo. Tas pats užfiksuota ir kitais atvejais, išskyrus prekybos sektorių, kur šis finansinis rodiklis nepakito. Tarp nagrinėjamų įmonių per metus savo bendrojo likvidumo rodiklį kilstelėjo šešios, keturių nepakito, o likusių dviejų - krito. Didžiausiu bendruoju likvidumu praėjusių metų pabaigoje galėjo pasigirti prekybos internetu tinklapio valdytojas Allegro bei naftos perdirbimo bendrovė Lotos. Tuo tarpu Dino Polska atveju trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą.
 
Pateikiame ir dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%) rodiklį, tiesa, duomenys už praėjusius metus yra tik preliminarūs, nes dėl kompanijų ir bankų  vadovybių pateiktų dividendų išmokėjimo arba nemokėjimo pasiūlymų dar turės balsuoti akcininkai, be to, dar ne visos iš jų paskelbė savo siūlymus dėl praėjusių metų pelnų paskirstymo (lentelėje padėti klaustukai). Iki šiol apie ketinimus mokėti dividendus pranešė tik Asseco Poland, Orange Polska (po ilgos pertraukos siūlo mokėti dividendus), Bank Pekao, PKN Orlen ir Santander Bank, o štai PGE neplanuoja su akcininkais dalintis praėjusių metų pelnu. Pažymėtina, jog tarp dvidešimties analizuojamo indekso atstovių už 2020 metus dividendų nemokėjo net vienuolika. Kitą vertus LPP įmonė mokėjo dividendus net nepaisant to, jog per veiklos metus patyrė grynąjį nuostolį, o štai draudimo milžinė PZU dividendams skyrė daugiau nei per metus uždirbo grynojo pelno.
 
Tradiciškai siūlome susipažinti su analizuojamų įmonių ir bankų naujausiais rinkos vertės rodikliais. Bendri medianiniai WIG20 indekso P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA ir dividendinio pajamingumo rodikliai iš tiesų šiuo metu yra labai žemi, tad galima drąsiai kalbėti apie nepakankamą įvertinimą, ypač lyginant su Vakarų akcijų rinkų analogiškais medianiniais rodikliais, tiesa, tuo pačiu reikia pasakyti, jog tai susiję su esančia didesne rizika Lenkijos rinkoje. Žemiausiai minimais medianiniais rinkos vertės rodikliais šiuo metu išsiskiria pramonės atstovės, o štai aukščiausiais - prekybos įmonės.

Per praėjusius metus brangusių ir pigusių akcijų santykis siekė 17/3, tad nieko stebėtino, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana buvo teigiama ir siekė net beveik dvidešimt aštuonis procentus. Tuo tarpu per 2020 metus šis santykis sudarė 7/12 ir akivaizdu, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana buvo neigiama. Per 2021 metus akivaizdžiai labiausiai pabrango Lenkijos finansų sektoriaus atstovių vertybiniai popieriai, o štai mažiausiai ūgtelėjo prekybos įmonių rinkos vertė. Tarp atskirų WIG20 atstovių per praėjusius metus labiausiai pašoko šio indekso naujoko mBank kapitalizacija, t.y. net 141,7 procento. Be to, daugiau nei dvigubai šoktelėjo LPP bei Bank Pekao rinkos vertė, o štai labiausiai atpigo Allegro vertybiniai popieriai, t.y. net 54,1 procento.

Tarp dvidešimties analizuojamo indekso atstovių nuo šių metų pradžios pabrango vos šešių vertybiniai popieriai, tad tikrai nestebina, kad bendra akcijų pokyčių mediana yra neigiama. Labiausiai šiais metais krito prekybos įmonių rinkos vertė, o štai Lenkijos pramonės bendrovių akcijų kainų pokyčių mediana yra teigiama. Daugiausiai uždirbo tie, kurie metų pradžioje įsigijo anglių kasėjo JSW akcijų, kurių kaina jau pašoko beveik dvigubai. Beveik penktadaliu pakilo vario ir sidabro išgavėjo KGHM Polska Miedz rinkos vertė, be to, paaugo ir kitų Lenkijos pramonės atstovių akcijų kainos. Kitą vertus net 48,8 procento nuo 2022 metų pradžios susitraukė CCC kapitalizacija, daugiau nei trečdaliu atpigo LPP akcijos, o Allegro rinkos vertė smuko kiek daugiau nei ketvirtadaliu. Pabrėžtina, kad visos trys įmonės - tai Lenkijos prekybos sektoriaus atstovės.


WIG20 indeksas nepaisant atšokimo ir toliau išlieka korekcinėje fazėje bei žemiau nuosmukio linijos. Kol kas bandymas šį mėnesį virš jos pakilti yra nesėkmingas. Jei pavyktų tvariai virš šios linijos pakilti, atšokimas prasitęstų, priešingu atveju tikėtina laukia nauja korekcijos banga. 
JSW akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale, tačiau po jo viršutinės dalies pasiekimo sulaukėme korekcijos - pelnų realizacijos, na o dabar testuojama dabartinio augimo trendo linija. Jei šis lygis bus tvariai pralaužtas, gali laukti didesnė korekcija, priešingu atveju sulauktume naujos augimo bangos.
KGHM Polska Miedz akcijų kaina po metų pradžioje pasiekto korekcinio dugno - atšoko, tačiau šį mėnesį nukrito žemiau atšokimo tendencijos linijos. Jei paaiškės, kad tai tvarus reiškinys, galime sulaukti naujos korekcinės bangos.
CCC akcijų kaina pasikoregavo, tačiau dabar bando formuoti korekcinį dugną, tad būtina atidžiai stebėti padėtį.
LPP akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje, tačiau po kovo mėnesį pasiekto dugno sulaukėme atšokimo. Šiuo metu tai galima vadinti tik atšokimu, po kurio gali laukti nauja korekcijos banga, o ne naujo augimo trendo pradžia.
Allegro akcijų kaina praėjusio mėnesio pabaigoje pro viršutinę dalį ištrūko iš nuosmukio kanalo, na o dabar sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo. Jei akcijų kaina galiausiai nesugrįš atgal į kanalą, tuomet galime sulaukti dar didesnio atšokimo, tad būtina atidžiai stebėtį padėtį.
mBank akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje, kuri prasidėjo dar lapkričio mėnesį. Nors po kovo mėnesį pasiekto dugno sulaukėme atšokimo, tačiau vis dar nematyti aiškių korekcijos pabaigos ženklų.
Bank Pekao akcijų kaina korekcijos metu kovą pasiekė dugną ir nuo jo pastebimai atšoko. Artimiausiais mėnesiais paaiškės, ar tai yra tvarus reiškinys.
Asseco Poland akcijų kaina vasario mėnesį ištrūko pro apatinę dalį iš augimo kanalo, na o dabar sulaukėme bandymo sugrįžtį į jį atgal. Jei tai pavyks tvariai padaryti, augimas prasitęs, na o priešingu atveju lauktų nauja korekcijos banga.
CD Projekt akcijų kaina jau beveik metus yra horizontalioje - konsolidacinėje fazėje, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė kryptis.
Cyfrowy Polsat akcijų kaina po korekcijos etapo bando atsitiesti bei šį mėnesį pakilo virš nuosmukio tendencijos linijos. Jei paaiškės, jog tai yra tvarus reiškinys, tuomet atšokimas prasitęs.
Dino Polska akcijų kaina šiuo metu yra korekcinėje fazėje. Tiesa, pastaruoju metu sulaukėme atšokimo ir per artimiausias kelias savaites paaiškės, ar tai yra tvarus reiškinys.
Lotos akcijų kaina bando pakilti virš horizontalaus - konsolidacinio korekcinio kanalo viršutinės dalies. Jei tai pavyks tvariai padaryti, tuomet augimas prasitęs.
Orange Polska akcijų kaina šiuo metu yra horizontalioje - konsolidacinėje fazėje, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė kryptis.
Pepco akcijų kaina kovo pabaigoje ištrūko iš nuosmukio kanalo pro jo viršutinę dalį, na o po to sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo ir korekcijos, po kurios pabaigos gali laukti nauja augimo banga.
PGE akcijų kaina išlieka korekcinėje - konsolidacinėje fazėje. Pabandymas pakilti virš viršutinės konsolidacinės dalies praėjusį mėnesį buvo nesėkmingas.
PGNiG akcijų kainos bandymas sugrįžti atgal į augimo kanalą praėjusį mėnesį buvo nesėkmingas, tad išliekame korekcinėje fazėje.
PKN Orlen akcijų kaina išlieka korekcinėje - konsolidacinėje fazėje, kurios pabaigos akivaizdžių ženklų vis dar nematyti.
PKO BP banko akcijų kaina po kovo mėnesį pasiekto korekcinio dugno gan pastebimai atšoko, na o artimiausiu metu turėtų paaiškėti, ar tai yra tvarus reiškinys.
PZU akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje bei žemiau nuosmukio tendencijos linijos.
Santander Bank akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje, tiesa, o kovo mėnesį pasiekto dugno sulaukėme atšokimo. Artimiausiais mėnesiais paaiškės, ar tai yra tvarus reiškinys.

 
1.   Parašė Parshiukas   2022-04-09 15:33  

Lenkijoj jau vietu migrantam neliko, plius jie gauna 300 eur i menesi. Darbo ner. Infliacija EU apie 30 proc. Pribaltikoj jau Achtung, tik turtingesnese salyse iseis uz tuos eurus prasimaitint tokiose kaip Vokietija. Ekonomikos del zaidimu su sankcijom rauksis. Ypatingai sunku bus si rudeni - ziema

https://youtu.be/XtMGd4RxfU4?t=308

 
2.   Parašė tb   2022-04-09 19:57  

tai gal reikia i rusija vaziuoti???

 
3.   Parašė Parshiukas   2022-04-10 01:22  

https://t.me/siloviki_chat/1061834

 
4.   Parašė C#   2022-04-10 11:23  

NT Ispanijoje lietuviai domėjosi ir anksčiau, tačiau brokeriai sako, kad dabartinė situacija neprilygsta niekam. Prasidėjus karui, užklausų skaičius tiesiog šovė į viršų.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/prasidejus-karui-ukrainoje-dalis-lietuviu-parduoda-nt-dairosi-busto-uzsienyje.d?id=89880791

Teisingai, laikas valint is pafrontes valstybes. Sakiau gi dar nesenai kad viskas ka lietuviai gali padaryt, tai emigruot.

Aisku ypatingai atmarozinti tegul mirsta su ginklu rankoje. O visi kiti like kaip visada taikysis prie naujos valdzios. Nes runkeliui px kas ji valdo, jis ras kaip prisitaikyt.

 
5.   Parašė Parshiukas   2022-04-10 12:22  

Tai isvaziuoja 40-60 metu su vaikais, ir ima kelis miegamuosius. Cia amerai uzkurs kara per visa perimetra, duranas ir crp coach mano dabar pavojingiausias momentas , rusai prades laimeti, o globalistai nemoka pralaimet, prasides ir chemines ir branduolines atakos

 
6.   Parašė Inkaras   2022-04-10 12:31  

Vien dėl to, kad kažkokie debilai (debilas) sugalvojo karą pažaisti

 
7.   Parašė Parshiukas   2022-04-10 12:54  

Niekas nezaidzia, jankiai gina baksa, vakaru prasiskolinusios ir nieko negaminancios salys savo parazitavima, o rytai kyla ir nori gaut tiek kiek priklauso. O karas tik kaip vakaru priemone

 
8.   Parašė Inkaras   2022-04-10 13:02  

O, parashas ir delfyje pradėjo komentarūs rašyti. Beveik pilną etatą atidirbą propagandonas

 
9.   Parašė Parshiukas   2022-04-10 13:04  

2 eurai i menesi ne tiek daug. Be to kas pinigus moka tas ir muzika uzsako. Traders portalas kazkaip jau pradejo durniuot su laisvem ir ,,teisingom'' nuomonem.

 
10.   Parašė NuLošiam   2022-04-10 15:13  

jei tik pamatau kad po straipsniu yra komentarų, tai visada ten būna karvė atrajojanti paršo vaflius... Taip nutiko ir šį kartą. Šlykštūs išsigimėliai.

 
11.   Parašė Parshiukas   2022-04-10 15:15  

Demokratija blyn, priprasi

 
12.   Parašė vaitvyta   2022-04-10 20:20  

Aš paprasčiau žiūriu, jei daug paršiuko ir C komentarų, vadinasi ruskiam fronte nelabai sekasi. Tada tenka forume tūlžį lieti

 
13.   Parašė Inkaras   2022-04-10 20:32  

Tai kas bus, kai rusija prisipažins pralaimėjusi...