Baltijos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Autorius: traders.lt Data: 2022-03-06 16:50 Komentarai: (1)
Nuo šių metų pradžios smuktelėjo visų analizuojamo OMX Baltic Benchmark GI indekso narių rinkos vertės. Tai yra daug ką pasakantis faktas ir iš esmės nėra ką daugiau pridurti - Baltijos akcijų rinkoje turime korekciją ir rizikos mažinimo etapą. 


OMX Baltic Benchmark GI

Norėdami apžvelgti Vilniaus, Rygos ir Talino biržose kotiruojamų kompanijų ir bankų praėjusio ketvirčio ir bendrus metinius veiklos rezultatus, mes tradiciškai orientuosimės į OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančias bendroves ir bankus. Būtent šis indeksas objektyviausiai atspindi padėtį Baltijos biržose, todėl šioje apžvalgoje jis ir bus pagrindinis orientyras.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Baltijos šalių kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto santykius (lentelėje Į/T), bendruosius likvidumus (BL) bei turto grąžos (ROA%) rodiklius. Be to, lentelę papildėme dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%), EV/EBITDA (lentelėje EV/EBD) bei dividendinio pajamingumo (lentelėje Div.y%) santykiniais finansiniais rodikliais.

Atsižvelgiant į tai, kad ne visų OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančių bendrovių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tai jų atveju metiniai pajamų ir EBITDA pelnų pokyčiai yra apskaičiuoti susumavus paskutinių keturių ketvirčių jų atitinkamus rodiklius ir juos palyginus su prieš tai buvusių keturių ketvirčių susumuotais atitinkamais rodikliais.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų analizuojamo indekso sudėtyje įvyko pokyčiai. Iš indekso pasitraukė INVL Baltic Real Estate, Klaipėdos Nafta bei Olainfarm (tuo pačiu pasitraukė ir iš Rygos biržos), tuo tarpu į OMX Baltic Benchmark GI indeksą įtrauktos Arco Vara, Enefit Green, HansaMatrix ir Hepsor bendrovės.Tarp dvidešimt keturių šioje apžvalgoje figuruojančių minimo indekso atstovių savo veiklos rezultatų blogėjimą per 2021 metų ketvirtą ketvirtį užfiksavo keturios bendrovės, t.y. Arco Vara, AUGA group, HansaMatrix bei Hepsor, kai prieš metus per tą patį laikotarpį tokių atvejų buvo septyni. Pažvelgus į apskaičiuotas veiklos rezultatų pokyčių bendras medianas matome, kad padėtis pagerėjo, t.y. pajamų pokyčių rodiklis iš neigiamo pasidarė teigiamu, o štai EBITDA pelnų irgi paaugo. Toks pats pozityvus reiškinys fiksuotas ir visais kitais atvejais, tiesa, štai pramonėje EBITDA pelnų pokyčių mediana iš teigiamos pasidarė neigiama, o finansų srityje ji nors ir išliko teigiama, bet sumažėjo.

Labiausiai savo veiklos rezultatus per praėjusį ketvirtį pagerino Estijos transportavimo jūra grupė Tallink Grupp, Lietuvos žemės ūkio bendrovė Linas Agro Group, kelionių organizatorius Novaturas, mūsų šalies pieno produktų gamintoja Vilkyškių pieninė, Estijos nekilnojamo turto projektų plėtotoja Pro Kapital Grupp, žaliosios energijos srityje veikianti Enefit Green bei drabužiais Baltijos šalyse prekiaujanti Apranga. Faktiškai visais atvejais EBITDA pelnai augo pastebimai sparčiau nei pajamos.Kalbant apie EBITDA maržas, bendra šio rodiklio mediana per 2021 metų ketvirtą ketvirtį siekė 15,2 procento ir buvo mažesnė nei prieš metus per tą patį laikotarpį, kai sudarė 19,2 procento. Kritimas fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotais šio medianinio rodiklio atvejais išskyrus finansų sektorių, kur jis nežymiai ūgtelėjo. Tarp dvidešimt keturių OMX Baltic Benchmark GI indekso narių savo EBITDA pelningumo rodiklius, lyginant su ankstesnių metų ketvirtu ketvirčiu, kilstelėjo mažiau nei pusė, t.y. vienuolika. Per paskutinį praėjusių metų ketvirtį didžiausias EBITDA maržas sugeneravo OMX Baltic Benchmark GI indekso naujokė Enefit Green, Šiaulių Bankas, Talino uosto operatorė Tallinna Sadam bei LHV Group bankas. Tuo tarpu nekilnojamo turto plėtotojos Arco Vara minimas rodiklis šįkart buvo neigiamas.

Buvo apskaičiuotos ir analizuojamų kompanijų bei bankų ketvirčio turto grąžos arba ROA. Paaiškėjo, jog lyginant su 2020 metų ketvirtu ketvirčiu, savo minimą rodiklį kilstelėjo dešimt analizuojamo indekso atstovių, dviejų turto grąža nepakito, o likusių dvylikos - smuktelėjo. Bendra šio rodiklio mediana susitraukė nuo vieno procento iki 0,8 procento. Be to, kritimas fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotais atvejais, išskyrus paslaugų sritį, kur turto grąža paaugo ir mūsų atstoves, kur ji nepakito. Tokių kompanijų kaip Arco Vara, AUGA group, HansaMatrix, Pieno Žvaigždžių, Silvano Fashion Group bei Tallink Grupp ROA rodikliai šįkart buvo neigiami, nes jos per praėjusį ketvirtį patyrė grynąjį nuostolį. Stambiausiomis ketvirčio turto grąžomis gali pasigirti nekilnojamo turto įmonė Pro Kapital Grupp, pieno produktų gamintoja Vilkyškių pieninė, atsinaujinančios energijos srityje veikianti Enefit Green bei statybų bendrovė Merko Ehitus.


Kalbant apie metinius veiklos rezultatus, tai per 2021 metus savo veiklos rezultatų pablogėjimą užfiksavo vos dvi įmonės (AUGA group bei Hepsor), kai per ankstesnius metus tokių atvejų buvo net devyni. Kad padėtis pagerėjo patvirtina ir bendros veiklos rezultatų medianos, kurios paaugo. Padėtis pagerėjo ir faktiškais visais kitais atvejais, tiesa, pramonės šakoje ir tarp Estijos atstovių EBITDA pelnų pokyčių mediana smuktelėjo, o tarp finansų atstovių krito pajamų pokyčių mediana. 

Kaip matome lentelėje, per praėjusius metus labiausiai savo pajamas ir pelnus kilstelėjo kelionių organizatorius Novaturas, Estijos nekilnojamo turto projektų plėtotoja Pro Kapital Grupp, mūsų šalies žemės ūkio grupė Linas Agro Group, Estijos transportavimo jūra bendrovė Tallink Grupp, bankas iš Estijos Coop Pank bei Lietuvos pieno produktų gamintoja Vilkyškių pieninė. Pabrėžtina, jog visais atvejais EBITDA pelnai augo pastebimai labiau nei pajamos, kas, žinoma, yra pozityvus reiškinys.

Metinė EBITDA maržų bendra mediana per praėjusius metus, palyginus su 2020 metais, paaugo iki 17,4 procento. Prieaugis fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotais šio rodiklio medianų atvejais, išskyrus Lietuvos atstoves, kur EBITDA pelningumas smuko. Per metus savo maržas kilstelėjo tryliką analizuojamų bankų ir įmonių, o kritimą fiksavo dešimt. Didžiausiu minimu metiniu pelningumo rodikliu šįkart gali pasigirti nagrinėjamo indekso naujokė Enefit Green, Šiaulių Bankas, uosto operatorius Tallinna Sadam bei vandens tiekėjas Tallinna Vesi. Tuo tarpu Novaturo, Pieno Žvaigždžių, Linas Agro Group bei Harju Elekter metinės EBITDA maržos buvo mažiausios.

Kalbant apie metinę turto grąžą, jos bendra mediana per praėjusius metus nežymiai paaugo nuo 3,8 iki 3,9 procento. Prieaugis fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotais ROA medianų atvejais (ypač finansų sektoriuje), išskyrus Lietuvos atstoves. Tarp dvidešimt keturių analizuojamų Baltijos šalių bankų ir įmonių per 2021 metus savo minimą pelningumo rodiklį kilstelėjo daugiau nei pusė, t.y. trylika. Pro Kapital Grupp bei Silvano Fashion Group gali pasigirti tuo, kad per praėjusius metus sugeneravo absoliučiai didžiausias turto grąžas. Kitą vertus Lietuvos žemės ūkio bendrovės AUGA group, Tallink Grupp bei HansaMatrix ROA rodikliai buvo neigiami.

Kaip visada apžvelgiant metinius veiklos rezultatus pristatome metų pabaigoje buvusius analizuojamų įmonių bei bankų įsipareigojimų ir turto santykinius finansinius rodiklius. Matome, kad bendra šio rodiklio mediana per praėjusius metus nežymiai paaugo nuo 0,56 iki 0,57 reikšmės. Prieaugis fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotas medianų atvejais išskyrus paslaugų šaką ir finansų sektorių. Tarp OMX Baltic Benchmark GI indekso narių per praėjusius metus savo įsipareigojimų ir turto santykinį rodiklį susimažino dešimt, dviejų - nepakito, o likusių dvylikos atveju jis paaugo. Mažiausią įsipareigojimų dalį savo turto struktūroje 2021 metų pabaigoje tarp Baltijos biržos atstovių turėjo žaliosios energijos srityje veikianti Enefit Green, Lietuvos pramonės atstovė Grigeo bei Silvano Fashion Group. O štai didžiausiu minimu santykiniu finansiniu rodikliu išsiskyrė trys analizuojamo indekso bankai, t.y. LHV Group, Coop Pank ir Šiaulių Bankas.Bendrojo likvidumo bendra mediana per 2021 metus irgi nežymiai paaugo iki 1,5 reikšmės. Visais kitais atvejais šis rodiklis taip pat pasistiebė, tiesa, pramonėje ir tarp Lietuvos atstovių nepakito. Tarp analizuojamų kompanijų iš Baltijos šalių savo bendrąjį likvidumą per metus kilstelėjo dešimt, dviejų nepakito, o likusių devynių - smuktelėjo. Didžiausiu likvidumu praėjusių metų pabaigoje išsiskyrė nekilnojamo turto bendrovė Hepsor bei apatinio trikotažo gamyba ir pardavimu užsiimanti Silvano Fashion Group. Tuo tarpu Tallink Grupp, Tallinna Kaubamaja, Telia Lietuva, Pieno Žvaigždžių, Novaturo bei HansaMatrix bendrasis likvidumas metų pabaigoje buvo mažesnis už vieno reikšmę, o tai reiškia, kad šių bendrovių trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą.

Šioje apžvalgoje pristatome ir dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%) rodiklį, tačiau kadangi skirtingai nuo Vakarų šalių, Baltijos atstovės, išskyrus kai kurias, kartu su savo veiklos rezultatais neskelbia kokie visuotiniam akcininkų susirinkimui bus siūlomi išmokėti dividendai už praėjusius metus, šiuo atveju už 2021 metus, ir tai padaro tik prieš minėtus susirinkimus, tad atsižvelgus į tai neskelbiame šio rodiklio už praėjusius metus, o tik pateikiame duomenis už 2020 metus. Kaip matome, minimais metais tarp dvidešimt keturių analizuojamų bankų ir įmonių dividendų nemokėjo devynios, o štai didesnę sumą nei per metus uždirbo grynojo pelno dividendams skyrė Grigeo, Tallinna Kaubamaja bei Telia Lietuva, tuo tarpu HansaMatrix nors ir patyrė nuostolį, tačiau dividendus vis tiek išmokėjo. 2020 metais didžiausiu dividendų išmokėjimo rodikliu išsiskyrė pramonės įmonės. Bent kol kas tarp OMX Baltic Benchmark GI indekso narių apie ketinimus už praėjusius metus mokėti dividendus paskelbė Arco Vara, Enefit Green, Harju Elekter, Ignitis grupė, LHV Group, Merko Ehitus ir Tallinna Kaubamaja, be to, tradiciškai savo grynuoju pelnu su akcininkais dalinasi ir Tallinna Sadam, Tallinna Vesi, bei Telia Lietuva.

Kaip įprasta pateikiame naujausius rinkos vertės rodiklius. Bendri medianiniai P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA (lentelėje EV/EBD) bei dividendinio pajamingumo (lentelėje Div.y%) rodikliai bent šiuo metu iš tiesų yra žemi, ypač lyginant su Amerikos ar Skandinavijos šalių atitinkamai medianiniais rodikliais. Tai rodo, kad Baltijos rinka pasižymi didesne rizika ir mažesniu likvidumu. Kaip matome, mažiausiais medianiniais rinkos vertės rodikliais (išskyrus dividendinio pajamingumo) išsiskiria pramonės bendrovės ir mūsų šalies atstovės. 

Per praėjusius metus tarp dvidešimt keturių Baltijos bankų ir įmonių savo rinkos vertes kilstelėjo net dvidešimt viena, tad nieko stebėtino, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana buvo teigiama ir siekė net 24,2 procento. Per 2020 metus tuo galėjo pasigirti tik tryliką analizuojamo indekso narių ir nors bendra akcijų kainų pokyčių mediana irgi buvo teigiama, tačiau siekė vos 4,5 procento. Daugiausiai per praėjusius metus šoktelėjo finansų sektoriaus narių akcijų kainos, o mažiausiai paaugo paslaugų šakoje veikiančių kapitalizacija. Per 2021 metus labiausiai (daugiau nei dvigubai) pašoko dviejų Estijos bankų, t.y. Coop Pank bei LHV Group ir dviejų šios šalies nekilnojamo turto bendrovių, t.y. Arco Vara bei Pro Kapital Grupp rinkos vertė. Tuo tarpu per minimą laikotarpį atpigo tik nekilnojamo turto projektų plėtotojos Hepsor, transportavimo kompanijos Tallink Grupp bei Latvijos elektronikos gamintojos HansaMatrix akcijos.

Nuo šių metų pradžios smuktelėjo visų OMX Baltic Benchmark GI indekso narių rinkos vertės. Labiausiai atpigo finansų sektoriaus ir pramonės įmonių akcijos, o mažiausiai - mūsų šalies atstovių. Net virš penkiasdešimt aštuonių procentų šiais metais susitraukė Silvano Fashion Group, kuri veikia Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje, kapitalizacija, kas yra pats didžiausias kritimas tarp analizuojamo indekso atstovių. Taip pat pastebimiau atpigo nekilnojamo turto bendrovės Arco Vara, mūsų šalies pramonės atstovės Grigeo ir Šiaulių Banko vertybiniai popieriai, o štai mažiausiai nuo šių metų pradžios susitraukė Estijos statybų kompanijos Merko Ehitus, Pieno Žvaigždžių, Tallinna Kaubamaja bei Telia Lietuva rinkos vertė.


Silvano Fashion Group akcijų kaina po atšokimo pradėjo naują korekcijos etapą ir tvirto kritimo dugno paiešką.
Arco Vara akcijų kaina nuo praėjusių metų pabaigos yra korekcinėje fazėje, kurios pabaigos ženklų šiuo metu tikrai nematyti.
Grigeo akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje, na o dabar prasidėjo naujas kritimo etapas.
Šiaulių Banko akcijų kaina metų pradžioje pro apatinę dalį ištrūko iš augimo kanalo. Paaiškėjo, kad tai buvo tvarus reiškinys, tad korekcija prasitęsė.
Coop Pank banko akcijų kaina pramušė ankstesnio kritimo dugną. Jei paaiškės, kad tai tvarus reiškinys, tuomet lauktų dar didesnis kritimas.
LHV Group akcijų kaina šiuo metu yra korekcinėje fazėje ir panašu į tai, kad pradėjo naują jos etapą.
Po dvigubo dugno suformavimo ir atšokimo sulaukėme Pro Kapital Grupp akcijų kainos korekcijos, kuri ir toliau tęsiasi.
Tallink Grupp akcijų kaina nusmuko žemiau palaikymo linijos, kuri prieš tai ne kartą atlaikydavo. Jei paaiškės, kad šis judesys yra tvarus, tuomet akcijų kaina gali nukristi dar žemiau.
HansaMatrix akcijų kaina nuo praėjusių metų gegužės yra korekcinėje fazėje ir kol kas nematyti šios tendencijos pabaigos ženklų.
Merko Ehitus akcijų kaina po augimo periodo šiuo metu išlieka korekcinėje - konsolidacinėje fazėje bei testuoja horizontalaus kanalo apatinę dalį, po ko paaiškės tolimesnė akcijų kainos kryptis. Jei šis lygis atlaikys, tuomet sulauksime atšokimo, o priešingu atveju lauktų gilesnė korekcija.
Pieno Žvaigždžių akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje, kuri prasidėjo dar praėjusių metų gegužės mėnesį.
Tallinna Kaubamaja akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje po praėjusių metų rugsėjį pasiekto augimo piko.
Telia Lietuva akcijų kaina ištrūko iš horizontalaus - konsolidacinio periodo pro jo apatinę dalį. Jei paaiškės, kad tai yra tvarus judesys, tuomet kritimas prasitęs.
Novaturo akcijų kaina nukrito žemiau anksčiau suformuoto dugno. Jei paaiškės, kad tai yra tvarus judesys, tuomet galime sulaukti naujos kritimo bangos.
Linas Agro Group akcijų kaina praėjusių metų pabaigoje ištrūko iš augimo kanalo pro jo apatinę dalį. Šių metų pradžioje buvęs bandymas sugrįžti atgal į augimo kanalą buvo nesėkmingas, tad prasidėjo korekcija. 
1.   Parašė Ramygas   2022-03-08 12:03  

Kaip apskaičiavot, kad VLP1L P/E=9,15? Dabar P/E yra apie 5