Amerikos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Autorius: traders.lt Data: 2021-02-28 00:59 Komentarai: (0)
Praėjusiais metais savo veiklos rezultatų pablogėjimą užfiksavo net pusę Dow Jones Industrial Average indekso atstovių, o dar daugiau - savo pelningumo rodiklių kritimą. Tuo tarpu šiais metais tarp minimą indeksą sudarančių bankų ir bendrovių pigusių bei brangusių akcijų santykis yra iš esmės toks pats.


Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average indeksas - tai vienas iš pagrindinių bei tuo pačiu vienas iš seniausių Amerikos akcijų rinkos indeksų. Šį indeksą sudaro trisdešimt pačių didžiausių Amerikos bankų ir bendrovių, kurios priklauso įvairiems sektoriams. Tad šioje apžvalgoje tradiciškai orientuosimės į Dow Jones Industrial Average indekso atstoves.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Amerikos kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto santykius (lentelėje Į/T), bendruosius likvidumus (BL) bei turto grąžos (ROA%) rodiklius. Be to, lentelę papildėme dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%), EV/EBITDA (lentelėje EV/EBD) bei dividendinio pajamingumo (lentelėje Div.y%) santykiniais finansiniais rodikliais.

Atsižvelgiant į tai, kad ne visų Dow Jones Industrial Average indeksą sudarančių bendrovių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tai jų atveju metiniai pajamų ir EBITDA pelnų pokyčiai yra apskaičiuoti susumavus paskutinių keturių ketvirčių jų atitinkamus rodiklius ir juos palyginus su prieš tai buvusių keturių ketvirčių susumuotais atitinkamais rodikliais.


Pradedame nuo 2020 metų ketvirtojo ketvirčio apžvalgos. Visos trisdešimt analizuojamo indekso atstovių pristatė savo praėjusio ketvirčio veiklos rezultatus. Palyginus su 2019 metų ketvirtu ketvirčiu, tiek savo pajamų, tiek EBITDA pelnų kritimą fiksavo vienuolika, kai prieš metus - daugiau nei perpus mažiau, t.y. penkios (per trečią 2020 metų ketvirtį - dvylika). Tad nieko stebėtino, kad per praėjusį ketvirtį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, bendros veiklos rezultatų pokyčių medianos sumažėjo (tas pats buvo ir informacinių technologijų srityje), tačiau jos išliko teigiamos, kai ketvirtį prieš tai buvo su minuso ženklais. Paslaugų šakoje veiklos rezultatų pokyčių medianos taip pat sumažėjo, o pajamų netgi tapo kiek neigiama. Pramonėje ir tarp prekybos įmonių EBITDA pelnų pokyčių mediana smuktelėjo, o štai pajamų paaugo, tuo tarpu finansų sektoriuje pajamų pokyčių mediana tapo neigiama, o štai pelnų išliko teigiama ir gerokai išsipūtė.
 
Labiausiai per paskutinį 2020 metų ketvirtį pablogėjo lėktuvų kūrėjo ir gamintojo Boeing (EBITDA netgi buvo neigiama, o veiklos rezultatai krito net aštuntą ketvirtį iš eilės), naftos ir dujų kompanijos Chevron (trečią ketvirtį iš eilės), pramogų srityje veikiančios Walt Disney (trečią ketvirtį iš eilės) bei informacinių technologijų milžinės IBM veiklos rezultatai, be to, vaistų gamintojos Merck EBITDA dėl padidėjusių išlaidų buvo neigiama. Tuo tarpu daugiausiai pajamas ir savo pelnus per minimą laikotarpį tarp Dow Jones Industrial Average indekso narių kilstelėjo neseniai į šį indeksą patekusi Salesforce, technologijų gigantė Apple, kita šio sektoriaus atstovė Microsoft ir prekybos tinklų, kuriuose prekiaujama statybinėmis medžiagomis ir namų apyvokos reikmenimis valdytoja Home Depot. Be to, verta pažymėti, jog investicinio banko Goldman Sachs EBITDA pelnas pašoko daugiau nei dvigubai.Kaip įprasta buvo apskaičiuotos ir analizuojamų Amerikos bankų ir įmonių EBITDA maržos. Bendra šio rodiklio ketvirčio mediana, palyginus su 2019 metų ketvirtu ketvirčiu, paaugo nuo 22,5 iki 23,4 procento, tiesa, ketvirtį prieš tai buvo kiek didesnė. Tuo tarpu pramonės atstovių, kaip beje ir prekybos, šis rodiklis abiem atvejais smuktelėjo, kai paslaugų srityje, finansų bei informacinių technologijų sektoriuose buvo priešingai. Tarp trisdešimties analizuojamo indekso narių per praėjusį ketvirtį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, minimą pelningumo rodiklį kilstelėjo mažiau nei pusė, t.y. keturiolika. Didžiausius EBITDA pelningumus šįkart sugeneravo Visa, didžiausias JAV bankas pagal valdomą turtą JPMorgan Chase, greito maisto restoranų tinklo valdytoja McDonald's bei programinės įrangos kūrėja Microsoft, kai tokių bendrovių kaip Boeing ir Merck šis rodiklis buvo su minuso ženklu.

Turto grąžos arba ROA atveju, per 2020 metų ketvirtąjį ketvirtį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, jį kilstelėjo tik devynios aptariamo indekso atstovės, o kritimą fiksavo net dvidešimt viena, tad nieko stebėtino, jog bendra šio rodiklio mediana susitraukė, bei tuo pačiu buvo kuklesnė nei ketvirtį prieš tai. Ta pati neigiama tendencija fiksuota ir visais kitais atvejais, išskyrus informacijų technologijų sektorių, kur šis rodiklis krito tik lyginant su 2019 metų ketvirtu ketvirčiu, o štai finansų sektoriuje jis nepakito bei paaugo. Tokių kompanijų kaip Boeing, Chevron, Merck, Walmart bei Walgreens Boots ROA buvo su minuso ženklu, o tai reiškia, kad jos ketvirtį baigė patyrusios grynąjį nuostolį, kai prieš metus tik trijų įmonių turto grąža buvo neigiama. Didžiausiais ROA rodikliais išsiskyrė Apple, Microsoft ir Home Depot.


Kalbant apie metinius Dow Jones Industrial Average indekso narių veiklos rezultatus, pažvelgę į lentelės stulpelius, kur rodoma kaip per praėjusius metus pakito pajamos ir EBITDA pelnai procentine išraiška, matome, kad yra kur kas daugiau raudonos spalvos, nei tuose stulpeliuose, kur pateikti pokyčiai procentine išraiška per 2019 metus. Taigi, 2020 metais tiek savo pajamų, tiek EBITDA pelnų kritimą fiksavo penkiolika, arba net pusę nagrinėjamo indekso atstovių, kai per ankstesnius metus tai užfiksuota tik vos šešiais atvejais. Atsižvelgus į tai nestebina, kad praėjusiais metais bendros tiek pajamų, tiek EBITDA pelnų pokyčių medianos jau tapo neigiamos. Tas pats negatyvus reiškinys fiksuotas ir kalbant apie kitas apskaičiuotas veiklos rezultatų pokyčių medianas, išskyrus informacinių technologijų sektorių (pajamų pokyčių rodiklis išliko teigiamas ir paaugo, o EBITDA pelnų irgi teigiamas, bet krito) bei prekybos sritį, kur veiklos rezultatų pokyčių medianos pasistiebė į viršų. 

Per praėjusius metus labiausiai savo pajamas ir EBITDA pelnus kilstelėjo informacinių technologijų srityje veikianti Salesforce, kita šio sektoriaus atstovė Microsoft bei Amerikos prekybos įmonė Home Depot. Tuo tarpu tarp analizuojamų stambiųjų JAV bankų ir įmonių didžiausius pajamų ir pelnų kritimus, lyginant su 2019 metais, užfiksavo  šios pramonės atstovės: Boeing, Caterpillar ir Chevron, laisvalaikio ir pramogų srityje veikiantis Walt Disney bei finansų sektoriaus narė American Express. Vaistinių tinklą valdančios Walgreens Boots EBITDA pelnas smuktelėjo net virš penkiasdešimt dviejų procentų.

Pažvelgus į lentelės stulpelius, kur apskaičiuotos EBITDA maržos, matome, kad praėjusiais metais bendra medianinė siekė 23,9 procento, kai per 2019 metus buvo didesnė ir sudarė 24,4 procento. Tas pats kritimas fiksuotas ir kitose srityse, išskyrus prekybos sektorių, kur EBITDA pelningumų mediana nepakito bei finansus, kur šis rodiklis netgi paaugo. Tarp trisdešimties stambiųjų JAV bankų ir įmonių, savo maržas per 2020 metus kilstelėjo tik vos dešimt. Didžiausiais metiniais EBITDA pelningumais gali pasigirti mokėjimo kortelių tinklo valdytoja Visa, biotechnologijų bendrovė Amgen, greito maisto restoranų tinklo valdytoja McDonald's bei informacinių technologijų milžinė Microsoft. Tuo tarpu lėktuvų gamintojos Boeing marža buvo neigiama.

Kalbant apie turto grąžą, šį rodiklį per praėjusius metus kilstelėjo vos šešios Dow Jones Industrial Average indekso atstovės, o kritimą fiksavo net dvidešimt keturios, tad nieko stebėtino, jog bendra ROA mediana, lyginant su 2019 metais, susitraukė nuo aštuonių procentų iki 7,6 procento. Visais kitais atvejais medianinės turto grąžos irgi smuktelėjo, tačiau informacinių technlogijų srityje šis pelningumo rodiklis ir toliau išliko didžiausias. Tokių kompanijų kaip Boeing, Chevron, Walgreens Boots ir Walt Disney ROA buvo su minuso ženklu, kai prieš metus tokių įmonių buvo dvigubai mažiau. Stambiausias metines turto grąžas sugeneravo Home Depot, Apple ir Microsoft.

Tradiciškai buvo apskaičiuoti 2020 metų pabaigoje buvę  Dow Jones Industrial Average indekso narių įsipareigojimų ir turto santykiniai finansiniai rodikliai. Paaiškėjo, kad lyginant su ankstesniais metais, šio rodiklio bendra mediana išliko nepakitusi (kaip ir finansų sektoriuje). Tuo tarpu tiek pramonės, tiek paslaugų šakose bei prekyboje ji paaugo, o štai informacinių technologijų sektoriuje fiksuotas priešingas reiškinys ir čia įsipareigojimų ir turto santykinis finansinis rodiklis yra mažiausias. Tarp trisdešimties analizuojamo indekso atstovių, per praėjusius metus minimą rodiklį kilstelėjo daugiau nei pusė, t.y. šešiolika. Salesforce, Chevron ir Intel turto struktūroje praėjusių metų pabaigoje įsipareigojimų dalis buvo mažiausia, tuo tarpu Boeing ir McDonald's įsipareigojimų ir turto santykinis rodiklis viršija vieno reikšmę, o tai reiškia, kad jų nuosavas kapitalas yra neigiamas.Bendrojo likvidumo atveju, jo bendra mediana per praėjusius metus nežymiai, bet paaugo nuo 1,2 iki 1,3 reikšmės. Tas pats fiksuota ir visais kitais atvejais, išskyrus informacinių technologijų sritį, kur likvidumo mediana kiek smuktelėjo. Tarp stambiųjų Amerikos įmonių per 2020 metus savo bendrąjį likvidumą kilstelėjo net šešiolika, penkių nepakito, o likusių penkių - smuktelėjo. Kaip matome lentelėje, praėjusių metų pabaigoje didžiausiu minimu rodikliu išsiskyrė Nike, Microsoft bei Visa. O štai tokių kompanijų kaip UnitedHealth Group, Walgreens Boots ir Procter & Gamble trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą.

Šioje apžvalgoje pateikiame ir dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%) santykinį finansinį rodiklį. Bendra šio rodiklio mediana už praėjusius metus, remiantis preliminariais duomenimis, siekia 54,3 procento, kai už 2019 metus sudarė lygiai keturiasdešimt procentų. Toks pats prieaugis užfiksuotas ir kalbant apie kitas apskaičiuotas šio rodiklio medianas, tiesa, štai informacinių technologijų srityje dividendų išmokėjimo rodiklis iš esmės nepakito. Kaip matome, didžiausią savo grynojo pelno dalį procentine išraiška dividendams skiria Amerikos pramonės ir prekybos įmonės. Tarp Dow Jones Industrial Average indekso narių, lyginant su 2019 metais, savo dividendų išmokėjimo rodiklį padidino net du trečdaliai. Už 2020 metus savo akcininkams dividendų nemokės Boeing, kas yra suprantama, nes bendrovės veikla nuostolinga ir padėtis rinkoje sudėtinga, bei Salesforce, kuri to nedarė ir ankstesniais metais, o štai Chevron ir Walt Disney, nepaisant nuostolingos veiklos, vis tiek mokės dividendus (lentelėje pažymėta n). Tokios kompanijos kaip chemijos srityje veikianti Dow, informacinių technologijų gigantė IBM bei prekybos sektoriaus atstovė Walgreens Boots ketina išmokėti didesnius dividendus nei per metus uždirbo grynojo pelno.

Žinoma, pateikiame jums ir šiuo metu esančius naujausius rinkos vertės rodiklius. Kaip matome lentelėje, bendri medianiniai P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA bei dividendinio pajamingumo rinkos vertės rodikliai tikrai nėra žemi, tačiau tuo pačiu galima teigti, jog ir nėra itin aukšti bei yra labai panašūs į Skandinavijos OMX NORDIC 40 indekso atstovių bendrus medianinius. Iš esmės kukliausiais medianiniais rinkos vertės rodikliais išsiskiria JAV finansų sektoriaus narės.

Per praėjusius metus tarp trisdešimties Dow Jones Industrial Average indekso narių pakilo daugiau nei pusės, t.y. devyniolikos rinkos vertė, tad nieko stebėtino, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana yra teigiama, kaip beje ir visos kitos apskaičiuotos šio rodiklio medianos. Tuo tarpu 2019 metais atpigo vos dviejų įmonių akcijos, todėl nestebina, kad tuomet bendra akcijų kainų pokyčių mediana buvo gerokai didesnė, kaip, beje, ir apskaičiuotos kitos šio rodiklio medianos. 2020 metais daugiausiai pabrango Amerikos prekybos ir informacinių technologijų atstovių nuosavybės vertybiniai popieriai, o mažiausiai ūgtelėjo pramonės bendrovių kapitalizacija. Tarp stambiųjų JAV bankų ir įmonių didžiausiu savo rinkos vertės prieaugiu per praėjusius metus išsiskyrė visiems puikiai žinoma Apple (82,3 procento), kita informacinių technologijų sektoriaus narė Microsoft (42,5 procento) bei sportinių ir laisvalaikio drabužių bei avalynės kūrėja ir gamintoja Nike (40,9 procento). Didžiausia 2020 metų autsaiderė dėl objektyvių priežasčių buvo Boeing, kurios akcijos atpigo kiek daugiau nei trečdaliu, po to eina vaistinių tinklo valdytoja Walgreens Boots, kurios rinkos vertė krito beveik trisdešimt procentų, bei naftos ir dujų sektoriaus atstovė Chevron.

Nuo šių metų pradžios bendra analizuojamo indekso atstovių akcijų kainų pokyčių mediana nors ir nežymiai, bet yra neigiama kaip beje ir kitos apskaičiuotos šio rodiklio medianos, išskyrus finansų sektorių, o mažiausiai nuvertėjo informacinių technologijų atstovių vertybiniai popieriai. Per šiuos 2021 metus pabrango keturiolikos Dow Jones Industrial Average indekso narių akcijos, o likusių šešiolikos - atpigo. Bent kol kas daugiausiai šiais metais uždirbo tie, kurie metų pradžioje įsigijo Intel, Walgreens Boots, Goldman Sachs bei Chevron akcijų, kurių vertė pakilo kiek daugiau nei penktadaliu. Tuo tarpu labiausiai 2021 metais krito farmacijos sektoriaus atstovės Merck, žinomos nealkoholinių gėrimų gamintojos Coca-Cola bei įvairių vartotojams skirtų produktų gamintojos Procter & Gamble kapitalizacija.


Dow Jones Industrial Average indeksas atsitiesė po praėjusių metų pradžioje buvusio kritimo ir jau pakilo virš prieš korekciją buvusio pasiekto visų laikų rekordinio lygio. Ir toliau išlieka šio indekso augimo tendencija, t.y. indekso reikšmė yra virš dabartinio augimo trendo linijos.
Apple akcijų kaina išlieka virš ilgalaikio augimo trendo linijos, tačiau po pasiekto naujo rekordinio lygio sulaukėme korekcijos.
Intel akcijų kaina bando atsitiesti po korekcinio etapo ir artėja prie prieš c korekciją buvusio pasiekto lygio, kuris tikėtina, jog bus patestuotas. Jei pavyks tvariai pakilti virš šio lygio, tuomet dabartinis augimas prasitęs.
Microsoft akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale. Praėjusį mėnesį ji pakilo virš prieš tai buvusio pasiekto rekordinio lygio, na o dabar sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo. Jei pavyks išlikti virš šio lygio, augimas prasitęs, priešingu atveju lauktų didesnė korekcija.
Goldman Sachs akcijų kaina po to, kai praėjusį kovą ir balandį patestavo augimo kanalo apatinę dalį ir nuo jos atšoko, pajudėjo i viršų bei šių metų pradžioje pakilo virš prieš tai buvusio pasiekto visų laikų rekordinio lygio. Artėjame prie augimo kanalo viršutinės dalies, kuri gali būti patestuota.
Boeing akcijų kaina bando atsitiesti po didelio kritimo ir ištrūkimo pro apatinę dalį iš ilgalaikio augimo kanalo.
Walgreens Boots akcijų kaina rudenį patestavo nuosmukio kanalo apatinę dalį ir buvo trumpam ištrūkusi iš jo, tačiau po to sugrįžo bei sulaukėme atšokimo, kurio metu ji pakilo iki nuosmukio kanalo viršutinės dalies ir ją patestavo. Šios bendrovės akcijų kaina ir toliau išlieka nuosmukio kanale, tačiau jeigu pavyks iš jo ištrūkti tvariai pro viršutinę dalį, ji gali dar labiau pakilti.
Merck akcijų kaina išlieka itin ilgalaikiame augimo kanale. Po praėjusių metų pradžioje buvusios korekcijos sulaukėme atšokimo, tačiau panašu į tai, kad dabar sulaukėme naujo korekcinio etapo, kurio metu artimiausiu metu ko gero bus patestuota augimo kanalo apatinė dalis. Jei šis lygis neatlaikys, galime sulaukti dar didesnio kritimo.
Coca-Cola akcijų kaina praėjusių metų vasario - kovo mėnesiais pasikoregavo, o po to sulaukėme atšokimo. Tačiau dabar sulaukėme naujos korekcijos, t.y. koreguojamas buvęs atšokimas. Po dabartinės korekcijos galime sulaukti naujos augimo bangos.
Procter & Gamble akcijų kaina po praėjusių metų pabaigoje pasiekto naujo rekordinio lygio, šį mėnesį ištrūko iš augimo kanalo pro jo apatinę dalį. Jei paaiškės, kad tai yra tvarus reiškinys, tuomet galime sulaukti dar didesnio kritimo, tad būtina atidžiai stebėti padėtį.

 
Dar nėra komentarų