Lenkijos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Lenkijos akcijų rinkoje po itin didelio kritimo, kurio metu buvo pasiektas 2009 metų dugnas, sulaukėme atšokimo, tačiau ir toliau absoliučios daugumos WIG20 indeksą sudarančių bankų ir įmonių akcijų kainų pokyčiai nuo metų pradžios yra n
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2020-04-11 02:19 Komentarai: (2)
Lenkijos akcijų rinkoje po itin didelio kritimo, kurio metu buvo pasiektas 2009 metų vasario mėnesio dugnas, sulaukėme atšokimo, tačiau ir toliau absoliučios daugumos WIG20 indeksą sudarančių bankų ir įmonių akcijų kainų pokyčiai nuo metų pradžios yra neigiami. 


WIG20

Apžvelgdami ir analizuodami praėjusių metų metinius ir paskutinio ketvirčio Varšuvos biržoje kotiruojamų didžiausių bendrovių ir bankų veiklos rezultatus mes įprastai orientuosimės į WIG20 indekso atstoves. WIG20 - tai dvidešimties didžiųjų kompanijų ir bankų, kurių akcijomis prekiaujama Varšuvos biržoje ir kurios yra likvidžiausios, indeksas.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Lenkijos kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto santykius (lentelėje Į/T), bendruosius likvidumus (BL) bei turto grąžos (ROA%) rodiklius. Be to, lentelę papildėme dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%), EV/EBITDA (lentelėje EV/EBD) bei dividendinio pajamingumo (lentelėje Div.y%) santykiniais finansiniais rodikliais.

Atkreipiame dėmesį, kad iki šiol savo praėjusių metų veiklos finansinės ataskaitos nepateikė LPP kompanija, kuri ta ketina daryti tik gegužės mėnesį, tad lentelėje ties EBITDA pelnų pokyčiais procentine išraiška ir santykiniais finansiniais rodikliais paliekame klaustukus.


Per 2019 metų paskutinį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, tarp dvidešimties analizuojamo indekso atstovių savo pajamas kilstelėjo tryliką, kai per 2018 metų tą patį ketvirtį - devyniolika, o per praėjusių metų trečią ketvirtį - šešiolika, tad matome, kad padėtis tikrai pablogėjo. Kalbant apie EBITDA pelnus, tai per praėjusių metų ketvirtą ketvirtį prieaugį fiksavo devynios WIG20 indekso atstoves, o kritimą kiek daugiau, t.y. dešimt. Prieš metus šis santykis siekė atitinkamai 12 ir 8, o per praėjusių metų ankstesnį ketvirtį - 14 ir 6. Tad padėtis irgi pablogėjo, ką patvirtina ir  bendros veiklos rezultatų pokyčių medianos, kurios lyginant su 2018 metų paskutiniu ketvirčiu - smuktelėjo, o EBITDA pelnų pokyčių netgi tapo neigiama. Analogiškas reiškinys fiksuotas ir Lenkijos finansų sektoriuje, be to, veiklos rezultatų pokyčių medianos smuktelėjo ir paslaugų šakoje bei tarp prekybininkų, o štai pramonėje ir pajamų pokyčių mediana tapo su minuso ženklu, o EBITDA pelnų pokyčių mediana nors ir liko neigiama, tačiau pats neigiamas procentinis pokytis kiek sumažėjo.

Tarp stambiųjų Lenkijos bankų ir įmonių per paskutinį praėjusių metų ketvirtį labiausiai savo veiklos rezultatus pagerino kompiuterinių žaidimų kūrėjas CD Projekt (pajamos ir pelnas augo ketvirtą ketvirtį iš eilės) bei prekybos tinklų valdytoja Dino Polska (eilinį ketvirtį iš eilės). Tuo tarpu labiausiai pablogėjo anglių kasybos bendrovės JSW (pajamos ir pelnas krito ketvirtą ketvirtį iš eilės) bei dviejų Lenkijos naftos perdirbimo įmonių (Lotos ir PKN Orlen) veiklos rezultatai, o štai Alior Bank EBITDA pelnas smuko net beveik penkiasdešimt procentų.Pažvelgus į tą lentelės stulpelį, kur pateikti praėjusių metų paskutinio ketvirčio analizuojamų įmonių ir bankų EBITDA pelningumai, matome, kad bendra mediana krito tiek lyginant su ankstesniu ketvirčiu, tiek su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tas pats fiksuota pramonėje ir finansų srityje (kur šis rodiklis aukščiausias), o štai prekybos srityje šis medianinis pelningumo rodiklis krito tik lyginant su 2018 metų ketvirtu ketvirčiu, o paslaugų šakoje - lyginant su trečiu 2019 metų ketvirčiu. Tarp devyniolikos analizuojamo indekso atstovių, kurių duomenys žinomi, savo pelningumus lyginant su 2018 metų paskutiniu ketvirčiu, kilstelėjo vos penkios. Didžiausias EBITDA maržas per 2019 metų ketvirtą ketvirtį pasiekė CD Projekt, didieji Lenkijos bankai (Bank Pekao, PKO BP ir Santander Bank) bei draudimo milžinė veikianti ir mūsų šalyje - PZU. O štai dviejų didžiųjų Lenkijos naftos perdirbimo bendrovių minimas pelningumo rodiklis buvo vienženklis ir tuo pačiu mažiausias tarp visų WIG20 indekso narių. 

Kalbant apie bendrą ROA rodiklio medianą, tai ji per paskutinį praėjusių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, krito nuo 0,5 iki 0,3 procento, kai ketvirtį prieš tai siekė irgi 0,5 procento. Kritimas fiksuotas ir kalbant apie kitas apskaičiuotas šio pelningumo rodiklio medianas, tiesa, prekybos srityje ROA mediana paaugo lyginant su praėjusių metų trečiu ketvirčiu. Savo ROA rodiklį per 2019 metų ketvirtą ketvirtį, palyginus su ankstesnių metų tuo pačiu ketvirčiu, padidino vos keturios  WIG20 narės, o kritimą fiksavo net keturiolika, be to, vienos turto grąža nepakito. Atkreipiame dėmesį, kad padaugėjo analizuojamo indekso atstovių, kurių ketvirčio turto grąža buvo neigiama, t.y. 2018 metų ketvirtą ketvirtį tokių buvo trys, o praėjusių metų paskutinį ketvirtį jau dvigubai daugiau (Alior Bank, JSW, KGHM Polska Miedz, Orange Polska, PGE ir Tauron PE). Tuo tarpu didžiausius ROA rodiklius per minimą ketvirtį sugeneravo CD Projekt, prekybos maisto produktais tinklų valdytoja Dino Polska, prekiautoja batais CCC bei telekomunikacijų sektoriaus narė Play.


Atėjo metas apžvelgti didžiųjų Lenkijos įmonių ir bankų praėjusių metų veiklos rezultatus. Taigi, tarp dvidešimties analizuojamo indekso atstovių, savo pajamų kritimą per praėjusius metus fiksavo tik dvi, arba tiek pat kiek ir 2018 metais.  Tuo tarpu EBITDA pelno kritimą tarp devyniolikos, kurių duomenys žinomi, per 2019 metus užfiksavo septynios, o metais anksčiau - irgi analogiškai. Tačiau nepaisant to, bendros veiklos rezultatų pokyčių medianos per praėjusius metus sumažėjo, ypač EBITDA pelnų atveju. Tas pats fiksuota pramonėje (pajamų pokyčių mediana irgi tapo neigiama) ir finansų sektoriuje, o štai prekyboje ir paslaugų srityje pajamų pokyčių medianos paaugo, bet pelnų - gerokai krito. 

Per praėjusius metus labiausiai savo finansinius veiklos rezultatus pagerino Lenkijos kompiuterinių žaidimų kūrėjas CD Projekt, kuris per 2018  metus fiksavo tiek pajamų, tiek EBITDA pelno kritimą. Be to, verta pažymėti, jog būtent šios bendrovės kapitalizacija arba rinkos vertė šiuo metu yra pati didžiausia tarp visų  WIG20 indekso narių. Taip pat pastebimiau savo pajamas ir pelnus, kaip ir metais anksčiau, kilstelėjo prekybos maisto produktais tinklų valdytoja Dino Polska. Tuo tarpu per 2019 metus dvi kompanijos, t.y. anglių kasybos bendrovė JSW ir naftos perdirbėja Lotos, fiksavo tiek pajamų, tiek EBITDA pelnų kritimą. Be to, didesnį EBITDA pelno nuosmukį taip pat užfiksavo Alior Bank bei dujų tiekėja PGNiG.

WIG20 indekso atstovių EBITDA maržų bendra mediana per praėjusius metus siekė 23 procentus ir buvo kuklesnė nei 2018 metais. Šios medianos kritimas fiksuotas visai atvejais, tik paslaugų srityje ji per metus pasistiebė į viršų. Savo EBITDA pelningumus per lyginamą laikotarpį kilstelėjo vos šešios analizuojamos įmonės ir bankai, o net trylika fiksavo kritimą. Šįkart didžiausiomis maržomis gali pasigirti šios WIG20  indekso atstovės: stambiausias Lenkijos valstybinis bankas PKO BP bei dar du bankai Santander Bank bei Bank Pekao ir žinoma CD Projekt, o štai PKN Orlen, Dino Polska ir Lotos šis metinis pelningumo rodiklis buvo kukliausias.

Turto grąžos bendra mediana per praėjusius metus, lyginant su ankstesniais metais, krito nuo 2,4 iki 1,5 procento, bei analogiška negatyvi tendencija fiksuota ir visais kitais atvejais išskyrus finansus, kur ROA mediana nepakito. Per metus savo turto grąžą tarp devyniolikos stambiųjų Lenkijos bankų ir įmonių kilstelėjo vos penkios. Didžiausią ROA rodiklį per 2019 metus sugeneravo kompiuterinių žaidimų kūrėja CD Projekt, Lenkijos telekomunikacijų sektoriaus milžinė Play ir mažmeninės prekybos tinklų valdytoja Dino Polska, tuo tarpu energetikos bendrovių PGE ir Tauron PE bei prekybos batais įmonės CCC metinė turto grąža šįkart buvo su minuso ženklu, kai 2018 metais tokių atvejų nebuvo.

Kaip įprasta apžvelgiant metinius veiklos rezultatus pateikiame ir naujausius analizuojamų įmonių ir bankų įsipareigojimų ir turto santykinius finansinius rodiklius. Tarp devyniolikos analizuojamo indekso atstovių per metus minimą rodiklį susimažino vos viena, septynių nepakito, o likusių vienuolikos - ūgtelėjo. Tad nieko stebėtino, jog bendra įsipareigojimų ir turto santykinio finansinio rodiklio mediana per minimą laikotarpį paaugo nuo 0,55 iki 0,57 reikšmės. Tas pats fiksuota ir kalbant apie apskaičiuotas kitas šio rodiklio medianas, išskyrus finansų sektorių, kur nebuvo pokyčio. Taigi, praėjusių metų pabaigoje tarp WIG20 indekso narių didžiausiu minimu santykiniu rodikliu kaip įprasta išsiskyrė bankai bei Play, PZU ir CCC bendrovės, o štai CD Projekt, PGNiG ir JSW įmonių turto struktūroje įsipareigojimų dalis buvo mažiausia, bet per metus padidėjo.Kalbant apie apskaičiuotą bendrojo likvidumo bendrą medianą, tai kaip matome, per metus ji kiek smuktelėjo, be to, tas pats reiškinys fiksuotas ir paslaugų srityje bei tarp prekybininkų, o štai Lenkijos pramonėje šis medianinis rodiklis kiek pasistiebė. Lyginant su 2018 metų pabaigą, bendrojo likvidumo rodiklį kilstelėjo penkios įmonės, keturių nepakito, o likusių keturių - smuktelėjo. 2019 metų pabaigoje tokių įmonių kaip Dino Polska, Cyfrowy Polsat, Orange Polska ir Tauron PE trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą. Tuo tarpu didžiausiu bendrojo likvidumo rodikliu vėl išsiskyrė kompiuterinių žaidimų kūrėjas CD Projekt.

Pateikiame ir dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%) rodiklį, tiesa, duomenys už praėjusius metus yra tik preliminarūs, nes dėl kompanijų ir bankų (atkreipiame dėmesį, kad Lenkijos finansinės priežiūros komisija kovo pabaigoje dėl korona viruso protrūkio rekomendavo bankams veikiantiems šalyje nemokėti dividendų už 2019 metus) vadovybių pateiktų dividendų išmokėjimo arba nemokėjimo pasiūlymų dar turės balsuoti akcininkai, be to, dar ne visos įmonės ir bankai paskelbė savo siūlymus dėl praėjusių metų pelnų paskirstymo. 2018 metais uždirbto grynojo pelno didžiausią dalį dividendams skyrė Lenkijos finansų sektoriaus atstovės, o štai už praėjusius metus ko gero daugelis iš jų apskritai nemokės akcininkams dividendų (kai kurie bankai apie tai jau paskelbė). Kalbant apie atskiras bendroves, tai štai CD Projekt akcininkams dividendų forma išmokėjo faktiškai visą per 2018 metus uždirbtą grynąjį pelną, arba daugiausiai procentine išraiška tarp  visų WIG20 atstovių. Tuo tarpu už praėjusius metus nemažai minimo indekso narių dėl koronaviruso pandemijos ko gero nemokės dividendų, na o didžiausią dalį grynojo pelno dividendams ketina skirti televizijos paslaugas teikiantis Cyfrowy Polsat ir telekomunikacijų milžinė Play, nors tą dar turi patvirtinti akcininkų susirinkimai.

Kaip įprasta, pateikiame analizuojamų įmonių ir bankų naujausius rinkos vertės rodiklius. Bendri medianiniai WIG20 indekso P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA ir dividendų pajamingumo rodikliai šiuo metu yra itin žemi. Pramonės srityje ir finansų sektoriuje minimi rinkos vertės rodikliai, išskyrus dividendinio pajamingumo, kurie yra aukščiausi, yra patys kukliausi.

Per praėjusius metus tarp dvidešimties analizuojamų Lenkijos bankų ir bendrovių, Varšuvos biržoje pabrango vos septynių akcijos, kai metais anksčiau - penkių. Kaip matome lentelėje, 2019 metais bendra akcijų kainų pokyčių mediana išliko neigiama, bet buvo kiek mažesnė nei 2018 metais.  Be to, visos kitos apskaičiuotos akcijų kainų pokyčių medianos, išskyrus prekybos sektorių, buvo su minuso ženklu, o labiausiai krito Lenkijos pramonės atstovių rinkos vertė. Per 2019 daugiausiai, t.y. net beveik dvigubai šoktelėjo CD Projekt kapitalizacija, beveik aštuoniasdešimt procentų pabrango Play akcijos, o Dino Polska rinkos vertė pakilo virš penkiasdešimties procentų. Tuo tarpu labiausiai nuvertėjo JSW, Alior Bank ir CCC nuosavybės vertybiniai popieriai.

Nuo šių metų pradžios pabrango vos dviejų bendrovių (CD Projekt bei Dino Polska) akcijos, tad nieko stebėtino, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana yra neigiama ir siekia net 28,9 procento. Labiausiai nuvertėjo Lenkijos finansų sektoriaus narių vertybiniai popieriai, na o mažiausiai šiais metais atpigo pramonės bendrovių akcijos. Tarp atskirų analizuojamo indekso narių daugiausiai krito, t.y. net daugiau nei dviem trečdaliais, batais prekiaujančios CCC kapitalizacija, beveik penkiasdešimt procentų atpigo Alior Bank nuosavybės vertybiniai popieriai.


WIG20 indeksas praėjusį mėnesį nukrito iki 2009 metų vasarį buvusio pasiekto dugno, ir netgi smuktelėjo kiek žemiau, tačiau nuo jo atšoko ir šiuo metu testuojama dabartinio nuosmukio kanalo viršutinė riba. Jei pavyks tvariai virš jos pakilti, atšokimas prasitęs, priešingu atveju galime sulaukti naujos kritimo bangos.
CD Projekt akcijų kaina išlieka ilgalaikiame augimo kanale, tačiau po ištrūkimo iš lokalaus augimo kanalo šiuo metu sulaukėme bandymo sugrįžti į jį atgal. Jei šis bandymas bus sėkmingas, augimas prasitęs, priešingu atveju gali laukti didesnė korekcija.
Dino Polska akcijų kaina po antrojo korekcinio etapo šiuo metu vėl testuoja prieš korekciją buvusį pasiektą rekordinį lygį. Jei pavyks tvariai virš jo pakilti, akcijų kaina turėtų toliau kilti, bei prasidės naujas augimo etapas.
Play akcijų kaina ištrūkusi iš nuosmukio kanalo pro jo viršutinę dalį pajudėjo link prieš korekciją buvusio pasiekto rekordinio lygio, kurį artimiausiomis savaitėmis tikėtina patestuos, po ko paaiškės tolimesnė jos kryptis. Jei pavyks tvariai pakilti virš jo, augimas prasitęs, priešingu atveju gali laukta nauja korekcijos banga.
Orange Polska akcijų kaina tęsia atšokimą nuo dar 2018 metų pabaigoje pasiekto dugno ir toliau išlieka atšokimo kanale, t.y. po nesėkmingo bandymo iš jo ištrūkti.
CCC akcijų kaina praėjusį mėnesį nukrito iki 2009 metų vasarį - kovą užfiksuoto dugno, nuo kurio akcijų kaina atšoko, na o šiuo metu ji yra horizontalioje - konsolidacinėje fazėje, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė kryptis.
Alior Bank akcijų kaina nusiritusi iki naujų žemumų šį mėnesį atšoko ir pakilo virš dabartinio nuosmukio kanalo viršutinės ribos. Jei paaiškės, kad šis judesys yra tvarus, tuomet sulauksime dar didesnio atšokimo.
JSW akcijų kaina po to, ka praėjusį mėnesį trumpam ištrūko iš nuosmukio kanalo pro jo apatinę dalį ir iš esmės patestavo prieš tai buvusį pasiektą visų laikų dugną, atšoko ir sugrįžo atgal į minėtą kanalą. Artimiausiais mėnesiais paaiškės, ar šis atšokimas buvo tvarus.
PGNiG akcijų kaina po to kai praėjusį mėnesį patestavo savo visų laikų rekordiškai žemą lygį, nuo jo atšoko ir sugrįžo atgal į nuosmukio kanalą. Artimiausiais mėnesiais paaiškės, ar tai yra tvarus reiškinys. Jeigu taip, tuomet atšokimas gali būti ir dar didesnis.

 
1.   Parašė Lasko   2020-04-11 11:44  

gaila, kad tradersuose nėra aktyvių prekiautojų (arba bent aktyvių forumiečių) prekiaujančių pas lenkus. Nors šiai dienai lenkų potencialas įdomiausias dėk zloto kurso, kuris yra labai atpigęs ir ilgalaikėje perspektyvoje maža tikimybė, kad jis toks pigus ir liks. O pačios akcijos gan smarkiai pasikoregavo į viršų jau.

 
2.   Parašė Baltas   2020-04-11 21:11  

Gal tas ant to gaunasi- jei ir zlotas atpigo, ir akcijos pabrango...