Vokietijos akcijų rinkos apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Šiuo metu Vokietijos akcijų rinkoje yra korekcinės nuotaikos ir didžiosios daugumos DAX atstovių akcijos nuo šių metų pradžios fiksuoja kainų kritimus.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2018-03-24 20:51 Komentarai: (0)
Vokietijos ekonomika yra didžiausia euro zonoje bei visoje Europos sąjungoje, tad ji labai svarbi ir reikšminga kaip ir šios šalies akcijų rinka, kurioje investuoja daugelis investuotojų, tarp jų ir iš Lietuvos. Šiuo metu šioje rinkoje yra korekcinės nuotaikos, be to, absoliučiai didžiosios daugumos DAX atstovių akcijos nuo šių metų pradžios fiksuoja kainų kritimus.

DAX

Pagrindinis Vokietijos akcijų rinkos indeksas yra DAX, kurį sudaro trisdešimt pačių didžiausių šios šalies bendrovių ir bankų. Būtent į jį kaip įprasta šioje apžvalgoje ir orientuosimės.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Vokietijos kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Be to, šią apžvalgą išplėtėme ir papildomai pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto santykius (lentelėje Į/T), bendruosius likvidumus (BL) bei turto grąžos (ROA%) rodiklius.

Atsižvelgiant į tai, kad ne visų apžvelgiamų bendrovių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tai jų atveju metiniai pajamų ir EBITDA pelnų pokyčiai yra apskaičiuoti susumavus paskutinių keturių ketvirčių jų atitinkamus rodiklius ir juos palyginus su prieš tai buvusių keturių ketvirčių susumuotais atitinkamais rodikliais.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 metų Beiersdorf bendrovė skelbia tik savo pusmečio ir metines finansines ataskaitas.

Pagaliau visos didžiosios Vokietijos kompanijos ir bankai pristatė savo praėjusių metų veiklos rezultatus. Kaip ir įprasta, kalbant apie metinius veiklos rezultatus, jų skelbimo procesas užsitęsia, tad tik dabar galime juos visus apžvelgti.

Pažiūrėję į lentelės stulpelius, kurie rodo kaip per praėjusį ketvirtį pakito analizuojamų įmonių ir bankų veiklos rezultatai matome, jog dominuoja žalia spalva, o tai reiškia, kad dauguma iš jų padidino savo pajamas ir pelnus, o tai, žinoma, jog yra pozityvu. Tiesa, nors per praėjusį ketvirtį veiklos rezultatų pokyčių medianos išliko teigiamos, tačiau jos jau buvo mažesnės nei prieš metus, be to, pajamų pokyčių mediana tapo didesnė už EBITDA pelnų. Taigi, per ketvirtą praėjusių metų ketvirtį, lyginant su 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu, savo pajamas sugebėjo kilstelti dvidešimt keturios ir trisdešimties DAX indekso atstovių. Prieš metus jų buvo dvidešimt trys, o per praėjusių metų trečią ketvirtį - dvidešimt keturios. Kalbant apie EBITDA pelno pokytį, tai per praėjusį ketvirtį jo prieaugį užfiksavo daugiau nei pusę Vokietijos stambiųjų įmonių, t.y. septyniolika, na o kritimas fiksuotas dvylikoje atveju. Prieš metus šis santykis siekė atitinkamai 19 ir 9, o per praėjusių metų ankstesnį ketvirtį - irgi 19 ir 9.

Per praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pramonės atstovių bendros veiklos rezultatų pokyčių medianos nors ir išliko teigiamos, tačiau susitraukė, be to, padėtis pablogėjo ir chemijos sektoriuje, bei iš esmės ir paslaugų srityje, tuo tarpu tiek automobilių gamintojai, tiek ir finansų atstovai šioje srityje pasitempė į viršų.

Labiausiai savo veiklos rezultatus, o ypač pelnus, per ketvirtą 2017 metų ketvirtį kilstelėjo puikiai žinoma kompanija Adidas, transportavimo paslaugas oru teikianti Lufthansa ir automobilių gamybos milžinė Volkswagen. Tuo tarpu du didieji Vokietijos bankai atsidūrė priešingoje barikadų pusėje, be to, pastebimiau krito ir energetikos sektoriaus milžinės RWE EBITDA pelnas.Bendra EBITDA maržų mediana per metus paaugo nuo 15,6 iki 16,6 procento, bet ketvirtį prieš tai ji buvo dar didesnė ir siekė net 18,1 procento. Ta pati tendencija fiksuota ir kalbant apie kitas EBITDA pelningumų medianas, t.y. pramonės, paslaugų atstovių, finansų, chemijos sektoriaus narių ir automobilių gamintojų. Per metus tarp trisdešimties įmonių ir bankų savo minimą rodiklį kilstelėjo pusė, o keturiolikos EBITDA marža susitraukė.

Didžiausią minimą rodiklį per praėjusį ketvirtį sugeneravo nekilnojamo turto projektų plėtotoja Vonovia ir Vokietijos biržos operatorė Deutsche Boerse. Jis per metus paaugo atitinkamai nuo 47,8 iki 54,1 procento bei nuo 45,2 iki 53,6 procento. Tuo tarpu didžiausio Vokietijos banko Deutsche Bank EBITDA marža buvo neigiama ir per metus minusinė reikšmė dar labiau ūgtelėjo. Sportinių ir laisvalaikio drabužių, avalynės ir kitų aksesuarų kūrėjos ir gamintojos Adidas minimas rodiklis nors ir buvo teigimas, tačiau mažiausias, bet per metus jis pasistiebė į viršų.

Kalbant apie kitą pelningumo rodiklį ROA, tai jo bendra mediana paaugo tiek lyginant su praėjusių metų trečiu ketvirčiu, tiek su 2016 metų ketvirtu ketvirčiu, kas be jokios abejonės yra pozityvus reiškinys. Svarbu pažymėti, kad per metus šis rodiklis padvigubėjo. Analogiška tendencija fiksuota paslaugų srityje, tarp chemijos produktų ir automobilių gamintojų. Pramonės įmonių turto grąžos medianinis rodiklis pakilo tik per metus, o finansų sektoriaus narių atveju jis nepakito.

Praėjusį ketvirtį lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, tarp analizuojamų Vokietijos įmonių ir bankų savo ROA rodiklį kilstelėjo aštuoniolika, o kritimas fiksuotas septyniais atvejais. Tuo tarpu keturių DAX atstovių minimas rodiklis nepakito. Informacinių technologijų sektoriaus atstovės SAP turto grąža buvo pati didžiausia ir siekė 4,4 procento, nekilnojamo turto sektoriaus atstovės Vonovia minimas rodiklis sudarė 3,6 procento. Neigiamą ROA rodiklį per 2017 metų ketvirtą ketvirtį sugeneravo Deutsche Bank ir Adidas.


Per visus praėjusius metus daugelis Vokietijos DAX indekso atstovių taip pat pagerino savo veiklos rezultatus. Ūgtelėjo bendros tiek pajamų, tiek EBITDA pelnų pokyčių medianos. Savo pajamas kilstelėjo net dvidešimt šešios analizuojamos įmonės, o EBITDA pelnus - 23. Per 2016 metus jų buvo atitinkamai 18 ir 23. Kalbant apie kitas apskaičiuotas metines veiklos rezultatų pokyčių medianas, padėtis pagerėjo tiek pramonės, tiek paslaugų šakose, bei tarp automobilių gamintojų, finansų sektoriaus atstovių, bei iš esmės ir chemijos srityje.

Per visus 2017 metus labiausiai savo pajamas ir EBITDA pelnus kilstelėjo Adidas, Vokietijos automobilių gamintoja Volkswagen, oro linijų įmonė Lufthansa, biržos operatorė Deutsche Boerse ir chemijos srityje veikianti Basf. Be to, daugiau nei dvigubai šoktelėjo energetikos sektoriaus milžinės E. ON EBITDA pelnas. Tarp trisdešimties DAX atstovių vos vienintelio Commerzbank banko atveju fiksuotas tiek pajamų, tiek EBITDA pelno kritimas. Labiausiai, t.y. net virš šešiasdešimt procentų driokstelėjo žemyn draudimo milžinės Munich Re pelnas, o tai susiję su padidėjusiomis draudimo išmokomis.

Kalbant apie EBITDA pelningumą, tai jo bendra mediana per metus pasistiebė nuo 16,3 iki 17,7 procento. Prieaugis fiksuotas ir pramonės srityje, ypač paslaugų šakoje, be to tarp automobilių gamintojų ir chemijos sektoriuje, tuo tarpu finansų atstovių minimas medianinis rodiklis per 2017 metus kiek smuktelėjo. EBITDA maržą per metus kilstelėjo aštuoniolika analizuojamo indekso atstovių, o dešimt iš jų fiksavo kritimą. Didžiausią minimą rodiklį, kaip ir ketvirto ketvirčio atveju, sugeneravo Deutsche Boerse ir Vonovia. Kitoje barikadų pusėje atsidūrė Munich Re, Thyssenkrupp ir Deutsche Post.

ROA bendro medianinio rodiklio atveju fiksuota ta pati teigiama tendencija kaip ir EBITDA atveju. Medianinis turto grąžos rodiklis pakilo ir pramonės bei paslaugų srityse, tarp automobilių gamintojų ir chemijos sektoriaus atstovių, tuo tarpu finansų srityje fiksuota visiškai priešinga tendencija. Tarp trisdešimties didžiausių Vokietijos įmonių ir bankų savo turto grąžos rodiklį per metus kilstelėjo du trečdaliai, penkių smuktelėjo, ir likusių irgi penkių minimas rodiklis nepakito. Stambiausią metinį ROA rodiklį sugeneravo chemijos sektoriaus milžinė Bayer, kur jis siekė 10,8 procento. Informacinių technologijų srityje veikiančios SAP turto grąža siekė 9,5 procento, o Henkel - devynis procentus. Tuo tarpu tiek Deutsche Bank banko, tiek Thyssenkrupp kompanijos minimas metinis rodiklis buvo neigiamas, tiesa, prieš metus šis rodiklis trim atvejais buvo su minuso ženklu.Kaip ir įprasta, kalbant apie metinius veiklos rezultatus, apskaičiavome ir praėjusių metų pabaigoje buvusį analizuojamų įmonių ir bankų įsipareigojimų ir turto santykinį finansinį rodiklį. Bendra jo mediana per metus smuktelėjo, kas šiuo atveju yra pozityvus reiškinys. Tas pats fiksuota ir pramonės šakoje, bei tarp jos atstovių, t.y. chemijos sektoriuje ir automobilių gamyboje. Tačiau štai paslaugų srityje minimas rodiklis paaugo, o finansų narių - nepakito. Iš DAX indekso atstovių per metus įsipareigojimų ir turto rodiklį susimažino net dvidešimt dvi, pasididino - keturios, ir likusiais keturiais atvejais fiksuota, jog šis santykinis rodiklis nepakito. Dviejų stambiausių Vokietijos bankų minimas rodiklis kaip ir įprasta yra didžiausias, be to, prie šios grupės reiktų priskirti ir Deutsche Boerse, Thyssenkrupp bei dvi draudimo bendroves. Tuo tarpu tokių įmonių kaip Beiersdorf, SAP ir Infineon Technologies įsipareigojimų dalis turto struktūroje yra mažiausia.

Bendrojo likvidumo bendras medianinis DAX indekso atstovių rodiklis per praėjusius metus kiek pasistiebė į viršų. Ta pati tendencija fiksuota ir tarp paslaugų atstovių ir chemijos sektoriuje, tuo tarpu pramonės šakos narių ir automobilių gamintojų minimas rodiklis nepakito. Tarp visų analizuojamų įmonių didžiausiu bendruoju likvidumo rodikliu 2017 metų pabaigoje pasižymėjo informacinių technologijų sektoriaus atstovė Infineon Technologies bei dvi chemijos įmonės (Bayer ir Basf). Tuo tarpu Vonovia, Deutsche Telekom, Linde, Lufthansa ir Merck minimas rodiklis buvo mažesnis už vieną, o tai reiškia, kad trumpalaikiai įsipareigojimai praėjusių metų pabaigoje viršijo trumpalaikį turtą.

Kalbant apie rinkos vertės rodiklius (P/E, P/BV ir P/S), tai jie, žinoma, jog korekcijos metu smuktelėjo ir kalbant apie bendrus medianinius, tai šiuo metu iš esmės nėra nei per dideli, nei per maži. Dabar mažiausiais medianiniais rinkos vertės rodikliais pasižymi Vokietijos automobilių gamybos gigantės.

Per praėjusius metus tarp trisdešimties DAX atstovių atpigo vos šešių akcijos, kai per 2016 metus - dvigubai daugiau. Tad nenuostabu, jog per 2017 metus bendra akcijų kainų pokyčių mediana ne tik buvo teigiama, tačiau ir didesnė nei per ankstesnius metus. Labiausiai pabrango paslaugų ir finansų sektoriaus atstovių nuosavybės vertybiniai popieriai, o mažiausiai - automobilių gamintojų akcijos. Kalbant apie atskiras minimo indekso atstoves, tai daugiausiai per praėjusius metus šoktelėjo Lufthansa rinkos vertė, t.y. net virš šimto penkiasdešimt procentų, Commerzbank banko akcijos pabrango virš septyniasdešimt procentų, o labiausiai smuktelėjo Prosiebensat. 1 kapitalizacija, kuri krito apie aštuoniolika procentų.

Tačiau štai šiais metais vyrauja visiškai priešinga tendencija, t.y. nuo 2018 metų pradžios pabrango vos keturių Vokietijos įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai, o tai reiškia, kad likusių dvidešimt šešių bendrovių ir bankų - atpigo. Nieko nuostabaus, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana yra neigiama, kaip ir beje visos kitos apskaičiuotos medianos. Labiausiai šiais metais nuvertėjo chemijos sektoriaus atstovių akcijos, o mažiausiai - finansų. Didžiausio Vokietijos banko Deutsche Bank kapitalizacija 2018 metais jau susitraukė 28,7 procento, arba labiausiai tarp visų DAX narių, po to labiausiai pigusių sąraše Lufthansa ir Merck akcijos. Priešingoje barikadų pusėje atsidūrė Adidas, kurio rinkos vertė per šiuos metus pasistiebė septyniolika procentų, o energetikos gigantės RWE akcijos pabrango 16,5 procento.


DAX indeksas šiuo metu yra korekcinėje fazėje ir antrą mėnesį iš eilės krenta. Be to, kaip tik šiuo metu testuojama ilgalaikio augimo kanalo apatinė dalis ir prieš tai buvęs rekordinis lygis, kuris gali tapti palaikymo lygiu. Jei šis bandymas pralaužti apatinę ilgalaikio augimo kanalo dalį nebus tvarus ir sėkmingas, tuomet galime sulaukti naujo augimo etapo.
Adidas akcijų kaina po spartaus augimo etapo atsidūrė korekcinėje - konsolidacinėje fazėje. Tačiau pastaruoju metu šturmuoja prieš tai buvusius pasiektus rekordinius lygius. Jei šis bandymas bus sėkmingas ir tvarus, tuomet galime sulaukti tolesnio kainos augimo, tačiau jeigu paaiškės, kad tai buvo tik klaidinantis judesys į viršų, tuomet tikėtina, jog sulauksime Adidas akcijų kainos korekcijos, kuri gali būti gilesnė nei prieš tai buvusi.
Didžiausio Vokietijos banko akcijų kaina šiuo metu testuoja prieš tai buvusio nuosmukio dugną. Jei jis neatlaikys ir bus pralaužtas, kas yra tikėtina, tuomet prasidės naujas Deutsche Bank akcijų kainos kritimo etapas. Tai yra labai svarbus momentas, tad būtina atidžiai stebėti padėtį.
Po itin įspūdingo Lufthansa akcijų kainos šuolio sulaukėme korekcijos - pelnų realizavimo, kas yra natūralus ir sveikas reiškinys. Tad dabar šios bendrovės akcijos yra korekcinėje fazėje, kuri gali dar labiau pagilėti.
Po nepavykusio pirmojo bandymo ištrūkti iš ilgalaikio nuosmukio kanalo pro jo viršutinę dalį, šiuo metu sulaukėme antrojo bandymo, kuris tikėtina turėtų būti sėkmingas. Jei taip ir bus, tuomet RWE akcijų kaina dar labiau atšoks nuo dugno.
Dar daugiau apžvalgų rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Apžvalgos (bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą).
 
Dar nėra komentarų