"Hansabankas": Vėstant ekonomikai, įtampa darbo rinkoje iš lėto pradės slūgti

» Verslo ir rinkų naujienos
Autorius: JT Naujienos Data: 2008-02-26 12:23 Komentarai: (0)
Trūkstant darbo jėgos ir sparčiai augant vartojimui, spaudimas darbo užmokesčiui praėjusiais metais išliko. 2007 metų ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis darbo užmokestis po mokesčių pakilo 18 proc. per metus ir sudarė 1526,6 lito. Tačiau didelė infliacija (7,8 proc. ketvirtąjį ketvirtį) “surijo” dalį pajamų padidėjimo, todėl realus darbo užmokesčio augimas tebuvo 9,5 procento. Privačiame sektoriuje atlyginimai didėjo greičiau nei valdžios sektoriuje. Manome, kad atlyginimo spartų didėjimą pastaraisiais metais lėmė ir šešėlinės ekonomikos traukimasis – atlyginimai vis dažniau sumokami ne „vokeliuose“, o oficialiai.

Vis dėlto Lietuva pagal darbo užmokesčio dydį vis dar gerokai atsilieka nuo ES vidurkio.
Darbo jėgos trūkumas jaučiamas visoje šalyje. Jau pernai įtampa darbo rinkoje pasiekė aukštumas. Žvelgdami į šiuos ir kitus metus, prognozuojame, kad nedarbo lygis vidutiniškai sieks ~4,5–4,7 procentus. Nors mažmeninės prekybos ir paslaugų sektoriuose darbo jėgos paklausa nuolat auga, kai kuriuose kituose sektoriuose galima tikėtis užimtumo mažėjimo, todėl tikėtina, kad bedarbių skaičius nebemažės. Artimiausiais metais emigracija prie įtampos darbo rinkoje prisidės vis menkiau, kadangi pastebimi aiškūs emigracijos lėtėjimo tempai.

Be to, lėtėjant ekonomikos augimui, laisvų darbo vietų turėtų sumažėti. Ekonomikos plėtra ir darbo jėgos trūkumas pradės veikti bendrovių personalo politiką – mažės naujai kuriamų darbo vietų, o tai turės įtakos užimtumo augimui apskritai. Taigi, nedarbo lygio bei bedarbių skaičiaus didėjimo tendencijos, Lietuvoje pastaruoju metu visai primirštos, gali vėl pradėti ryškėti.

Dėl tebesitęsiančios stiprios darbo jėgos paklausos, atlyginimų didėjimo tempas ir toliau viršys BVP augimą: šiais metais realus (įvertinus infliacijos įtaką) darbo užmokesčio augimas bus ~10,5 procentų, o 2009 metais sulėtės iki 6,7 proc. Šių metų atlyginimo augimui įtakos taip pat turės ir keletas kitų veiksnių: iki 800 litų padidinta minimali alga; nuo 27 proc. iki 24 proc. sumažintas gyventojų pajamų mokesčio tarifas; pasireikš pajamų legalizavimo efektas; padidintas oficialus bazinis dydis, nuo kurio skaičiuojamas darbo užmokestis valdžios sektoriuje; premijos darbuotojams, kurios, tikėtina, bus išmokėtos metų pradžioje už praėjusius, ekonomiškai sėkmingus metus.

Pagal ekonomikos teoriją, darbo užmokesčio augimas turi atitikti darbo našumo augimo tempus, tačiau 2007 metais pastarasis buvo tik 4,5 procento. Toks darbo našumas Lietuvoje nesiekia nei pusės ES-15 lygio. Labai tikėtina, kad po poros metų realus darbo užmokesčio augimas atitiks darbo našumo augimo tempus ir sieks apie 6 procentus.
 
Dar nėra komentarų