„NDX energija“:derybos dėl „Leo LT“ galutinai užbaigtos

» Verslo ir rinkų naujienos
Autorius: JT Naujienos Data: 2008-01-14 12:55 Komentarai: (0)
Nacionalinės elektros energetikos bendrovės “Leo LT” sukūrimo projektas ir jo dokumentai (sukūrimo sutartis, įstatai, akcininkų sutartis) yra parengti ir paskelbti viešai. Mūsų pasverta nuomonė visais principiniais klausimais yra išsakyta valstybės derybų grupei ir kompetentingoms institucijoms.

Esame pasirengę projekto dokumentuose nustatytomis sąlygomis dalyvauti „Leo LT“ sukūrime ir veikloje, jeigu „Leo LT“ sukūrimui ir mūsų bendrovės dalyvavimui projekte bus sudarytos teisinės prielaidos bei projektas bus priimtinas Seimui ir politinėms partijoms, pritarančioms Lietuvos energetinei nepriklausomybei, taip pat Prezidentui ir Vyriausybei.

Mes tikime nacionalinės elektros energetikos bendrovės idėja ir pritariame Lietuvos energetinei nepriklausomybei svarbių naujos atominės elektrinės bei elektros jungčių su Lenkija ir Švedija projektų kuo greitesniam bei tinkamam įgyvendinimui ir realiais darbais ketiname prie to prisidėti.

Suprantame, kad aukščiausios valstybės institucijos ir valstybės politikai yra pasirengę priimti galutinius sprendimus bei jie bus priimti per protingą ir apibrėžtą laiką.

Esame pasiruošę, jei bus reikalinga, valstybės institucijoms pareikšti savo nuomonę dėl „Leo LT“ sukūrimo projekto ir parengtų dokumentų.

Patvirtiname, kad mūsų diskusijos ir derybos dėl „Leo LT“ sukūrimo projekto yra galutinai užbaigtos.

Jeigu mūsų dalyvavimas būtų nepriimtinas ir aukščiausios valstybės institucijos nuspręstų įgyvendinti „Leo LT“ sukūrimo projektą su kitu privačiu investuotoju bei valstybė jį pasirinktų, būtume pasirengę sąžiningomis, teisingomis ir protingomis sąlygomis perleisti jam mums priklausančias akcinės bendrovės "VST" akcijas.

Kito privataus investuotojo pasirinkimui šiuo metu yra visos sąlygos, nes nacionalinio investuotojo sukūrimo projektas yra visiškai parengtas, o mes, pritardami valstybei svarbiems energetiniams projektams, negalime būti kliūtis „Leo LT“ sukūrimui valstybei pasirinkus kitą privatų investuotoją.
 
Dar nėra komentarų