Per ketvirtį investicinių fondų dalyvių išaugo beveik trečdaliu

» Verslo ir rinkų naujienos
Autorius: JT Naujienos Data: 2007-10-24 10:51 Komentarai: (0)
Per šių metų trečiąjį ketvirtį, lyginant su antruoju, net 28 proc. išaugo Lietuvoje viešai platinamų kolektyvinio investavimo subjektų (investicinių fondų ir investicinių kintamo kapitalo bendrovių) dalyvių skaičius – jis pasiekė 66, 4 tūkst. Šalyje platinamų investicinių fondų turtas per trečiąjį ketvirtį išaugo 24 proc. ir siekė 2,45 mlrd. litų.

Lietuvoje registruotų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) dalyvių skaičius per trečiąjį ketvirtį augo 19 proc. ir siekė 33 tūkst., o užsienio KIS, platinamų Lietuvoje, dalyvių skaičius padidėjo 40 proc. ir pasiekė 33,4 tūkst. „Didėjantį investicinių fondų dalyvių skaičių galima sieti, viena vertus, su augančiais atlyginimais – gyventojai turi „laisvų“ pinigų ir nori investuoti. Kita vertus, didėjant infliacijai žmonės ima suvokti, kad taupymas kojinėse ar indėliuose paprasčiausiai nuostolingas, todėl reikia pinigus „įdarbinti“. Be to, toks skaičiaus didėjimas gali būti nulemtas dar ir to, kad tie patys asmenys paskirsto savo investicijas į įvairesnius fondus, siekdami išskaidyti riziką“, – sako VPK pirmininkė Vilija Nausėdaitė.

Lietuvoje registruotų KIS turtas 2007 metų rugsėjo 30 dieną siekė 1, 27 mlrd. litų ir lyginant su praėjusiu ketvirčiu augo 27 procentais. Lietuvoje platinamų užsienio KIS grynųjų aktyvų vertė buvo 1,18 mlrd. litų ir išaugo penktadaliu. Bendras Lietuvoje viešai platinamų investicinių fondų turtas šių metų rugsėjo 30 dieną sudarė 2,45 mlrd. litų .

Lietuvoje ir toliau sparčiai didėja investicinių fondų skaičius. Per 2007 metų trečiąjį ketvirtį buvo įsteigti 4 nauji investiciniai fondai. Iš viso rugsėjo 30 dieną Lietuvoje veikė 33 kolektyvinio investavimo subjektai: 32 investiciniai fondai ir 1 investicinė kintamojo kapitalo bendrovė (IKKB), kuriuos valdė 11 Lietuvoje registruotų valdymo įmonių.

Be 33 Lietuvoje įregistruotų kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos gyventojai gali investuoti ir į 58 užsienio investicinius fondus, iš kurių 9 platino ir 159 subfondų investicinius vienetus.

Beveik trečdalis Lietuvoje registruotų investicinių fondų turto buvo investuota į Baltijos valstybių rinkas, daugiau nei po penktadalį – į Vakarų Europos ir NVS valstybes, o daugiau nei dešimtadalis – į Balkanų valstybes. Labiausiai trečiąjį šių metų ketvirtį, lyginant su antruoju, augo KIS investicijos į Baltijos šalių ir Vidurio ir Rytų Europos rinkas – atitinkamai 40 ir 38 procentus.

Vertybinių popierių komisija pastebi, kad trečiąjį ketvirtį 9 proc. sumažėjo Lietuvoje registruotų KIS investicijos į akcijas, tačiau jos vis dar sudarė didžiąją dalį (57 proc.) bendro KIS portfelio. Manytina, kad investiciniai fondai mažiau tiesiogiai investuoja į akcijas ir daugiau į kitus KIS, siekdami išskaidyti investicinę riziką.
 
Dar nėra komentarų