Priešas už vartų. Bomžuvos chronikos - rudens pradžia

» Dienoraščiai » bomzasxxl
Autorius: bomzasxxl Atnaujintas: 2013-09-12 Komentarai: (2) Kartai: 7214
Baigėsi vasara - nėra emocijų, nėra dramos ir aistrų - prekyba akcijos neįdomi, kainos dreifuoja, ekonominiai rodikliai gerėja, ekonomistai pranašauja rožinę ateitį, kiti pranašauja krachą. Tartautinėje politikoje ilgai lauktas karas, rodos, neįvyks, vidaus politikoje taip pat nieko įdomaus ir keliančio emocijas, mintys sukasi apie amžinybę ir dvasines vertybes, tačiau kūrybinio polėkio ir noro ką nors rašyti nėra. Pagalvojau, pasidalinsiu senu tekstu su šiek tiek dramos ir šiek tiek plagiato - ka padarysi, ne visiems lemta turėti orginalių minčių.

Bomžuvos priemiestis - Tradersgradas, du tūkstančiais tryliktų metų liepos trečia diena. Ilga karių virtinė išsirikiavusi prie sunkvežimio, iš kurio tiekimo karininkai dalija šovinius ir šautuvus. "Politrukas" plyšauja į megafoną: vienas kareivis gauna penkis šovinius, kitas šautuvą. Kai turintis šautuvą nukaunamas, kitas ima jo ginklą ir šaudo toliau... Pauzė... "Politrukas", toliau šūkauja: vienas kareivis gauna penkis šovinius, kitas šautuvą, kai turintis šautuvą nukaunamas, kitas paima jo šautuvą ir šaudo toliau...
Priekyje griaudi artilerija, virš galvų klaikiai ūždami pralekia lėktuvai, girdisi ir MG40 kalenimas - be perstojimo, iš visų pusių...
"Kodėl tik penkis, kodėl apkaba ir kulkos pažymėtos raudonai?" - nepatenkinti murma vyresni, labiau patyrę kariai. Tylėt! - tramdo minią karininkai - šalis badauja, alus ir cigaretės brangsta, tauta kenčia priešų terorą, kurie žlugdo energetinę strategiją ir visaip kenkia nacionaliniam interesui!
Ššš...- tramdo bambeklius vyresnieji - naujokams išvis šovinių neduoda, tik peilius - jei dar liepia šaukti "Go go, apg"...
Atkreipiu dėmesį į šalimais stovintį jaunuolį, vėliau sužinojau, kad tai buvęs piemuo, iš Bomžuvos glūdumos, pašauktas ginti tėvynės - eilėje su kitais, laukia savo penkių raudonai pažymėtų šovinių... Aš stoviu šalia jo ir gaunu šautuvą.
Karininkas pakelia ranką ir priglaudžia lūpas prie švilpuko - Fiųųųųų -, ir minia pajuda: Go go apg - bėgdami šaukia naujokai - į priekį nuskuba aktyvieji idealistai, tarsi ieškodami, kažko naudingo, iš paskos be jokio entuziazmo seka senbuviai - kiekvienas stebėdamas savo sektorių - kad nė viena iš turimų penkių kulkų neprapultų veltui. O aplinkui kalena fašistų kulkosvaidžiai - rodos jiems penkių šovinių limitas nė motais, kulkos tarsi bitės prazvimbia pro ausis ir ką tik šauktas Go go nutrūksta ties o...
Jaunuolis juda man iš paskos, mums sekasi - raudonos fašistų kulkos zvimbia šalimais. Krentam į išdžiūvusio fontano duobę, tikėdamiesi, kad aptrupėjęs betonas mums apsaugos.
Aplink gyvų nėra - Bomžuvos gynėjų kontrataka buvo atmušta. Pakeliu galvą - ir per fontano žiede ištrupėjusią skylę, pamatau juos... Penki fašistai, sėdi atsipalaidavę - kas skutasi barzdą, kas rūko, du plepa, o riebus karininkas, ant kėdės pasidėjęs uniforminį švarką - prausiasi - trina rankomis muiluotą krūtinę ir plaukuotas pažastis... Atsargiai, stengiuosi kuo tyliau užtaisyti šautuvą, tačiau prieš beveik du šimtus metų kurta Mauzerio slankioji sistema paveda - niekaip negaliu įstumti šovinio į vamzdį. Šalia, purvais apsidrabstęs, jaunuolis prataria: ar galima man? Paduodu jam šautuvą - išgirstu spynos trakštelėjimą - užtaisyta - jaunuolis grąžina man ginklą.
Nusitaikau, tačiau po vakar dienos išgertuvių, man dreba rankos, tiesa sakant jos dreba ir be išgertuvių - kažkokia liga matyt...
Ar moki šaudyti? - paklausiu - Šiek tiek - atsako jaunuolis. Perduodu jam ginklą: - šauk, nušauk nacistų išperą...
Jaunuolis nusitaiko, palaukia kol pasigirs artilerijos sviedinio švilpesys ir sprogimas užgoš šūvį -Pokšt - matau, kaip sukniumba nacikų karininkas, po to krinta antras, trečias, ketvirtas - paskutinis pamato snaiperį ir parklupęs bando ištraukti granatos saugiklį - dar vienas šūvis - penkios raudonos kulkos... Visos pasiekė tikslą - įžūlūs, arogantiški fašistai gavo ko nusipelnė...

Į štabą atvyko generolas - mes, politinio auklėjimo karininkai, stovime išsitempę, kaip stygos, ir žiūrime, žiūrime nieko nematančiomis akimis, tiesiai prieš save. Generolas apeina rikiuotę, ir kalba - artėja rinkimai. Tradersgradas tai simbolis, mums reikia geriau motyvuotų karių, kurie nebijotų, nebijotų švilpiant priešų kulkoms ir griaudint sprogimams kilti į ataką pirkti, pirkti akcijas ir šaukt Go Go apg... - generolas, suraukęs kaktą ir nutaisęs rūstų žvilgsnį, stebi mus - kokių turite pasiūlymų? - pagaliau paklausia, sustojęs prie vieno iš "politrukų".
Siūlau, baninti, baninti visus, kas rašo nė į tema - pralemena vienas... Siūlau ir jų klonus baninti pagal IP - prastena kitas. Generolas nepatenkintas - pasiūlymai jo nežavi.
Žmonėms reikia suteikti viltį! Mums reikia didvyrio!, Forex čempiono! - ištariu, visi nusčiūva.
 
1.   Parašė C#   2013-09-12 10:57  

http://www.youtube.com/watch?v=_Da3EgZUA0Y&noredirect=1

Rusai pagaliau padare savo didelio biudzeto versija. Bondarciuko "9 burio" pastatymas man patiko, tai tikiuos nebus per daug propagandinio stuff.

 
2.   Parašė bomzasxxl   2013-09-24 10:53  

Neblogas traileris, tikiuosi ir filmas geras bus, reiks pažiūrėt