Nasdaq Baltijos akcijų rinka »

Klaipėdos nafta

Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos
 

 
Klaipėdos nafta (KNF1L)[2024-01-09]   0.226 EUR   0.000 (%)

Naujienų antraštės

2019-09-11 [OMX] KNF: Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-09-06 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ 2019 metų rugpjūčio mėn. preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai
2019-08-30 [OMX] KNF: Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-08-30 [OMX] KNF: Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-08-26 [OMX] KNF: Pranešimas apie rezultatus Kipro SGD terminalo vystymo konkurse
2019-08-22 [OMX] KNF: Dėl suteiktų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-08-20 [OMX] KNF: Gautas leidimas padidinti AB „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ įstatinį kapitalą
2019-08-20 [OMX] KNF: Dėl stebėtojų tarybos nario atsistatydinimo
2019-08-14 [OMX] KNF: Dėl patikslintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos paskelbtos reguliuojamos veiklos investicijų grąžos normos
2019-08-08 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė trišalę statybos rangos sutartį dėl krantinės rekonstrukcijos
2019-08-07 [OMX] KNF: Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-08-07 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ 2019 metų liepos mėn. preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai
2019-08-02 [OMX] KNF: Dėl paskelbtos investicijų grąžos normos
2019-08-01 [OMX] KNF: Pranešimas apie įvykusį 2019 m. šešių mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymą internetiniame seminare
2019-07-31 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. šešių mėnesių tarpinė finansinė informacija
2019-07-31 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ pristato 2019 metų šešių mėnesių neaudituotus finansinius rezultatus internetiniame seminare
2019-07-30 [OMX] KNF: Priminimas dėl AB „Klaipėdos nafta“ (KN) 2019 metų šešių mėnesių neaudituotų finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare
2019-07-30 [OMX] KNF: Pranešimas apie pateiktą pasiūlymą Kipro SGD terminalo vystymo konkurse
2019-07-25 [OMX] KNF: Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-07-25 [OMX] KNF: Kvietimas į AB „Klaipėdos nafta“ (KN) 2019 metų antrojo ketvirčio neaudituotų finansinių rezultatų pristatymą internetiniame seminare
2019-07-18 [OMX] KNF: Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ pakartotinį neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-07-12 [OMX] KNF: Dėl naujų sprendimų projektų 2019 m. liepos 18 d. šaukiamo pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais
2019-07-12 [OMX] KNF: Dėl AB „Klaipėdos nafta“ dukterinių bendrovių direktoriaus atšaukimo ir naujo direktoriaus išrinkimo
2019-07-12 [OMX] KNF: Išrinktas laikinai einantis AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pareigas
2019-07-05 [OMX] KNF: Update: Correction: Dėl Bendrovės akcininko UAB koncernas „Achemos grupė“ pranešimo ir pretenzijos
2019-07-05 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ 2019 metų birželio mėn. preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai
2019-07-04 [OMX] KNF: Correction: Pranešimas apie šaukiamą pakartotinį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-07-03 [OMX] KNF: Pranešimas apie šaukiamą pakartotinį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-07-03 [OMX] KNF: Dėl suteiktų papildomų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-07-02 [OMX] KNF: Pratęsta visų AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narių kadencija
2019-06-28 [OMX] KNF: Correction: Dėl Bendrovės akcininko UAB koncernas „Achemos grupė“ pranešimo ir pretenzijos
2019-06-27 [OMX] KNF: Pranešimas apie neįvykusį neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-06-27 [OMX] KNF: Dėl Bendrovės akcininko UAB koncernas „Achemos grupė“ pranešimo ir pretenzijos
2019-06-27 [OMX] KNF: Correction: Gauta Audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2019-06-27 [OMX] KNF: Dėl stebėtojų tarybos pritarimo ir planuojamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi
2019-06-26 [OMX] KNF: Gauta Audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2019-06-26 [OMX] KNF: Dėl AB "Klaipėdos nafta" akcininkų iš anksto pateiktų klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais
2019-06-21 [OMX] KNF: Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-06-20 [OMX] KNF: Paskelbta kandidatų į AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pareigas atranka
2019-06-12 [OMX] KNF: Gautas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos leidimas
2019-06-11 [OMX] KNF: Dėl suteiktų papildomų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-06-10 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ 2019 metų gegužės mėn. preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai
2019-06-07 [OMX] KNF: Correction: AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius
2019-06-07 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius pranešė apie atsistatydinimą iš pareigų
2019-06-06 [OMX] KNF: Correction: Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-06-05 [OMX] KNF: Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
2019-06-05 [OMX] KNF: Dėl suteiktų papildomų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-06-03 [OMX] KNF: Dėl suteiktų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų
2019-05-27 [OMX] KNF: AB „Klaipėdos nafta“ valdyba pritarė SGD terminalo reguliuojamos veiklos perkėlimui
2019-05-20 [OMX] KNF: Pateiktas atsiliepimas į apeliacinį skundą byloje dėl žalos už tariamus konkurencijos teisės pažeidimus atlyginimo

Šaltinis: Nasdaq Baltic