Nasdaq Baltijos akcijų rinka »

Amber Grid, AB

Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos
 

 
Amber Grid, AB (AMG1L)[2022-08-08]   1.250 EUR   0.010 (0.81%)

Naujienų antraštės

2019-09-16 [OMX] AMG: Correction: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2019-09-16 [OMX] AMG: Correction: „Amber Grid“ 2018 m. metinė informacija
2019-08-28 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2019-08-07 [OMX] AMG: „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. I pusmečio veiklos rezultatai
2019-08-06 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2019-07-31 [OMX] AMG: Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2019-07-29 [OMX] AMG: „Amber Grid“ gavo išvadą dėl galimo sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams
2019-07-23 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2019-07-10 [OMX] AMG: Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo
2019-06-26 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2019-06-19 [OMX] AMG: Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2019-06-10 [OMX] AMG: Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2020 m.
2019-05-31 [OMX] AMG: Dėl žaliųjų dujų kilmės garantijų registro
2019-05-02 [OMX] AMG: Dėl dividendų mokėjimo ir ex-dienos
2019-04-23 [OMX] AMG: „Amber Grid“ 2018 m. metinė informacija
2019-04-23 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2019-03-28 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2019-03-19 [OMX] AMG: PATIKSLINIMAS: „Amber Grid“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius
2019-02-28 [OMX] AMG: Dėl sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga sutarties su UAB EPSO-G
2019-02-22 [OMX] AMG: Dėl Audito komiteto nuomonės
2019-02-19 [OMX] AMG: Dėl Audito komiteto nuomonės
2019-02-14 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2018 m. neaudituoti veiklos rezultatai
2018-12-03 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2019 m. investuotojo kalendorius
2018-11-27 [OMX] AMG: Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo
2018-11-22 [OMX] AMG: Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos
2018-11-21 [OMX] AMG: Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2018-11-20 [OMX] AMG: Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
2018-11-14 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2018 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2018-10-26 [OMX] AMG: Dėl gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos 2019 m.
2018-10-17 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2018-10-03 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo
2018-09-25 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2018-09-12 [OMX] AMG: Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo
2018-09-07 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2018-09-05 [OMX] AMG: UAB “EPSO-G” pasiūlė kandidatus į AB „Amber Grid“ valdybą
2018-09-05 [OMX] AMG: Gauta UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių rinkimo
2018-08-23 [OMX] AMG: Dėl dešimties metų (2018-2027 m.) gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros plano
2018-08-17 [OMX] AMG: Correction: AB „Amber Grid“ 2018 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2018-08-16 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2018 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2018-08-14 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2018-08-13 [OMX] AMG: Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2018-07-18 [OMX] AMG: Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“
2018-07-13 [OMX] AMG: Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“
2018-07-02 [OMX] AMG: Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2018-06-01 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ pristatymas bendrovių vadovų susitikime su investuotojais
2018-05-18 [OMX] AMG: Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo
2018-05-16 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2018-04-24 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2017 m. metinė informacija
2018-04-24 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2018-04-10 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Šaltinis: Nasdaq Baltic