Nasdaq Baltijos akcijų rinka »

Amber Grid, AB

Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos
 

 
Amber Grid, AB (AMG1L)[2020-08-13]   0.965 EUR   0.005 (-0.52%)

Naujienų antraštės

2018-04-03 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2018-03-23 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2018-02-14 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2017 m. neaudituoti veiklos rezultatai
2018-01-18 [OMX] AMG: Dėl dešimties metų (2017-2026 m.) gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros plano
2017-12-01 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2018 m. investuotojo kalendorius
2017-11-23 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2017 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017-11-21 [OMX] AMG: Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos
2017-11-15 [OMX] AMG: Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
2017-10-31 [OMX] AMG: Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2018 m.
2017-10-09 [OMX] AMG: Dėl energijos sutaupymo susitarimo su Energetikos ministerija pasirašymo
2017-08-24 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2017 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017-08-22 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ dividendų politika
2017-07-14 [OMX] AMG: Dėl patronuojančios bendrovės valdybos sprendimo
2017-05-31 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2017-05-25 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017-05-09 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2017-04-25 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2017-04-25 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2016 m. metinė informacija
2017-04-05 [OMX] AMG: UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
2017-04-03 [OMX] AMG: Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2017-03-24 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2017-03-07 [OMX] AMG: EPSO-G įmonių grupės strategija: strateginiai projektai, regioninė plėtra ir efektyvumas
2017-02-23 [OMX] AMG: CORRECTION: AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017-02-23 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017-01-18 [OMX] AMG: Sudaryti sutarčių pakeitimai dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams ir statybos darbams
2016-12-30 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2017 m. investuotojo kalendorius
2016-12-23 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ iš Gasum Oy įsigyja 34% UAB GET Baltic akcijų paketą
2016-11-25 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2016 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2016-11-17 [OMX] AMG: Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos
2016-11-16 [OMX] AMG: Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
2016-11-11 [OMX] AMG: Išrinkta UAB „EPSO-G“ valdyba
2016-10-21 [OMX] AMG: Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2017 m.
2016-10-03 [OMX] AMG: Dėl Perdavimo sistemos operatoriaus veiklos sertifikavimo sąlygos įgyvendinimo
2016-09-30 [OMX] AMG: Dėl dešimties metų (2016-2025 m.) gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros plano
2016-09-27 [OMX] AMG: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo
2016-09-12 [OMX] AMG: Išrinktas EPSO-G grupės Audito komitetas prie stebėtojų tarybos
2016-09-07 [OMX] AMG: Svarstomos Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto techninio įgyvendinimo alternatyvos Lenkijoje
2016-08-26 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2016 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2016-06-13 [OMX] AMG: Dėl UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo
2016-05-27 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2016-05-24 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ Valdybos pirmininko rinkimų
2016-05-12 [OMX] AMG: UAB „EPSO-G“ sudarė stebėtojų tarybą
2016-04-26 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2015 m. metinė informacija
2016-04-26 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2016-04-25 [OMX] AMG: Dėl Perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų
2016-04-15 [OMX] AMG: CORRECTION: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės bei sprendimo projektų
2016-04-15 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės bei sprendimo projektų
2016-03-31 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2016-03-01 [OMX] AMG: Pasirašytos sutartys dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skyrimo gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektams
2016-02-26 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2015 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

Šaltinis: Nasdaq Baltic