Verslo pardavimas ir pirkimas, partnerių ar investuotojų paieška, paslaugos verslui bei įvairūs kiti su verslo sandoriais susiję skelbimai.

SKELBIMŲ TALPINIMO TAISYKLĖSŠioje portalo rubrikoje publikuojami išskirtinai su verslu arba investicijomis susiję skelbimai. Skelbimus talpinti gali visi registruoti traders.lt portalo nariai, laikydamiesi žemiau išvardintų reikalavimų:

Bendros taisyklės

1. Tik verslo skelbimai. Draudžiama talpinti skelbimus, kuriais siūlomos prekės arba paslaugos galutiniam vartotojui ir kurie niekaip nesusiję su verslo sandoriais arba investicijomis.

2. Tik teisinga ir teisėta informacija. Draudžiama skelbimuose talpinti neetišką, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams ar nusistovėjusioms moralės normoms prieštaraujančią informaciją.

3. Vienas skelbimas vienam objektui. To paties turinio skelbimą galima talpinti tik vieną kartą. Be to viename skelbime negali būti kelių skirtingų pasiūlymų.

4. Simbolių naudojimas. Draudžiama skelbimo antraštę arba tekstą rašyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis ir talpinti jame beprasmes pasikartojančių simbolių sekas, taip siekiant išskirtinumo.

5. Nuorodos į kitus tinklalapius. Draudžiama skelbime talpinti nuorodas arba minėti tinklalapius, nesusijusius su skelbimo objektu.

6. Nuotraukos. Kartu su skelbimu talpinamos nuotraukos arba dokumentai turi būti betarpiškai susiję su skelbimo objektu.

7. Komentarai. Skelbimus komentuoti ir užduoti klausimus skelbimo autoriui gali visi traders.lt portalo nariai, tačiau komentarai turi būti dalykiški ir susiję su skelbimo objektu. Administracija pasilieka teisę trinti neetiškus ir beprasmius komentarus.

8. Kontrolė. Po skelbimo įvedimo ar pakoregavimo jis tampa neaktyviu, kol traders.lt administracija nepatikrina jo atitikimo aukščiau išvardytoms taisyklėms. Administracija turi teisę atsisakyti skelbimo publikavimo, nenurodydama jokių konkrečių priežasčių.

Atsakomybės ribojimas

Administracija neprisiima atsakomybės už skelbimuose pateikto turinio tikrumą, teisingumą ir teisėtumą, bei neatsako už skelbimo galimai sukeltą materialinę ar moralinę žalą tretiesiems asmenims.

Intelektinės nuosavybės teisės

Skelbimuose publikuojama informacija iškart tampa traders.lt portalo nuosavybe ir duomenų bazės dalimi. Tretiesiems asmenims draudžiama šiuos duomenis kopijuoti, perkelti, atgaminti ar kitaip panaudoti be raštiško traders.lt administracijos sutikimo.