VMI komentuoja....

» Dienoraščiai » artas71
Autorius: artas71 Atnaujintas: 2015-05-11 Komentarai: (0) Kartai: 10039
1. Gyventojas 2014 metais gauna pajamas iš su valiutomis susietų pasirinkimo (currency option), ateities (futures), apsikeitimo (swap) ir išankstinių (forward) sandorių FOREX rinkoje. Nuo 2014-01-01 gyventojai, prekiaujantys nurodytomis ar kitomis finansinėmis, nepriklausomai nuo prekybos šiomis priemonėmis apimties, tęstinumo ir pajamų dydžio, nelaikomi vykdančiais individualią veiklą.


2. Gyventojas 2012, 2013 ir 2014 mokestiniais laikotarpiais sudarė sandorius dėl neatidėliotino valiutos pirkimo bei pardavimo (spot) operacijų. Mokėjimo priemonės (valiutos) nepatenka į Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau –FPRĮ) 3 str. 4 dalyje pateiktą finansinės priemonės sąvoką. Todėl neatidėliotini valiutos pirkimo ir pardavimo sandoriai (spot), FRPĮ ir GPMĮ taikymo tikslais, nelaikomi finansinėmis priemonėmis. Gyventojas, kuris tęstinį laikotarpį spekuliaciniais tikslais, siekdamas gauti ekonominės naudos, sudaro neatidėliotinus valiutos pirkimo ir pardavimo sandorius (spot), yra laikomas vykdančiu individualią veiklą.


GPMĮ 2 str. 7 dalies 1 punkto komentaras išdėstomas pagal VMI prie FM 2015-05-05 raštą Nr. (18.16-31-1) RM-9486)
1. Gyventojas A nuotoliniu būdu prekiauja finansinėmis priemonėmis pagal su banku ZX sudarytą paslaugų teikimo sutartį. Gyventojas elektroninės prekybos realiuoju laiku platformoje sudaro valiutų pirkimo-pardavimo išankstinius (forward) sandorius. Maržinėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas gyventojas gali panaudoti tik prekybai platformoje. Tačiau į maržinę sąskaitą pervestos sumos yra gyventojo nuosavybė ir gyventojo nurodymu bet kuriuo momentu sumos iš maržinės sąskaitos gali būti pervestos į jo atsiskaitomąją sąskaitą. Gyventojo pajamos iš realizuotos IFP pripažįstamos tada, kai jos gaunamos į maržinę sąskaitą. Tarkime, gyventojas 2015 m. realizavęs IFP iš prekybos valiutomis į maržinę sąskaitą gavo 6 000 Eur. Įsigydamas IFP gyventojas patyrė 650 Eur įsigijimo išlaidų, taip pat sumokėjo 350 Eur komisinį mokestį bankui. IFP įgijimo išlaidas (650 Eur) bei teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus – komisinį atlyginimą (350Eur) galima atimti iš gautų finansinės priemonės realizavimo pajamų. Pajamos gautos iš IFP realizavimo – 5 000 Eur (6000-650-350). Kadangi gautos pajamos iš IFP viršija nustatytą neapmokestinamą 3 000 Eur sumą viršijanti suma (2000 Eur) apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą .
2. Gyventojas Banke Z įsigijo pasirinkimo sandorį (angl. stoc options) pagal kurį praėjus nustatytam laikotarpiui (pvz. 3 metams) nuo jo įsigijimo dienos, įgyja teisę įsigyti tam tikros įmonės X akcijų už kainą, kuri yra nustatoma pasirinkimo sandorio įsigijimo dieną. Šios IFP realizavimo momentas – akcijų įsigijimo lengvatine kaina data, IFP realizavimo pajamos – nauda, kurią gyventojas gauna įsigydamas akcijas mažesne nei rinkos kaina. Jeigu gauta naudos suma kartu su kitomis vertybinių popierių pardavimo pajamomis, apskaičiuotomis atėmus tiek IFP, tiek vertybinių popierių įsigijimo kainą bei teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, mažesnė, nei 3 000 Eur tokios pajamos pajamų mokesčiu neapmokestinamos.
3. Gyventojas su Banku X sudaro sandorį dėl apsikeitimo finansiniais instrumentais, sumokant/gaunant iš tam tikrų sandorių finansinį skirtumą (ang. Swap Contract for Finansial Instruments, toliau - SCFI). SCFI sandoris – tai vertybinių popierių prekybos finansavimas Banko lėšomis ar Bankui prisiimant riziką, gyventojui užskaitant gautą skirtumą nuo VP pradinės vertės bei užbaigimo vertės. Fiksuojama pradinė sutarties vertė, atitinkanti gyventojo nurodytų VP vienetų skaičių; VP rinkos kainą sutarties pasirašymo dieną, vėliau gyventojo pavedimu ar sutarčiai pasibaigus fiksuojama sutarties užbaigimo vertė, kurią sudaro VP vienetų skaičius, VP rinkos kaina sutarties užbaigimo dieną. Jei skirtumas tarp užbaigimo ir pradinės vertės bei mokesčių ir rinkliavų yra teigiamas, bankas sumoka gyventojui į sąskaitą skirtumo sumą. Tokiais ar panašiais IFP realizavimo atvejais, laikoma, kad pajamų gavimo momentas – pinigų pervedimas į sąskaitą, pajamų suma – skirtumas tarp įsigijimo kainos ir realizavimo pajamų, bei teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimu sumos, susijusios su IFP įsigijimu ir realizavimu.


GPM įstatymo 17 straipsnio komentaras pakeistas pagal 2015 gegužės 5 dienos VMI prie FM raštą Nr. (18.16-31-1) RM-9491.
 
Dar nėra komentarų