VMI leidinys (2015.04.13) dėl FP apmokestinimo 2014-2015

» Dienoraščiai » artas71
Autorius: artas71 Atnaujintas: 2015-04-20 Komentarai: (0) Kartai: 8366
Yra įdomių momentų.

4.6. Kokia akcijų, įsigijimo kaina, jeigu jos buvo įgytos GPMĮ 2 str. 14 d. 1 punkte nustatytu
atveju didinant vieneto įstatinį kapitalą?
4.6.1. Jeigu dėl vieneto įstatinio kapitalo didinimo akcininkams proporcingai jų turimų
akcijų skaičiui nemokamai išduodamos akcijos arba padidinama anksčiau išleistų akcijų nominali
vertė, taip pat padidinama pajaus vertė ar dalis dėl pagrindinio kapitalo didinimo pajininkams ir
nariams proporcingai jų turimai pajų vertei ar daliai, tokių akcijų (pajų, dalių) įsigijimo kaina arba akcijų (pajų, dalių) įsigijimo kainos dalis, atitinkanti akcijų nominalios vertės, pajaus vertės arba dalies vertės padidinimą, yra lygi 0.

Pavyzdys
Vienetas X 2014 metais didina įstatinį kapitalą. Akcininkui A. proporcingai jo turimų akcijų
skaičiui nemokamai išduodama 15 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 500 Lt. Akcininkas
gautas akcijas parduoda už 16000 Lt. Šių akcijų įsigijimo kaina yra lygi 0, apmokestinamosios
pajamos – 16 000 Lt (16 000-0).

4.6.2. Akcijoms įgytoms didinant vieneto įstatinį kapitalą iš šio vieneto lėšų (pelno ar
rezervo), jas parduodant netaikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta lengvata - 10 000 Lt (nuo
2015 m. – 3 000 Eur) neapmokestinamasis dydis.


Atrodo, teks darytis rimtą VP apskaitą: nemokamai gautos - atskirai, nupirktos -atskirai.


3392-2014_pajamu_is_finansiniu_priemoniu_apmokestinimas.pdf
 
Dar nėra komentarų