Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos
 

 
LITGRID AB (LGD1L)[2020-02-12]   0.595 EUR   0.000 (%)

Bendrovės duomenys

Simbolis:LGD1L
Pavadinimas:LITGRID AB
ISIN kodas:
Tinklapis:http://www.litgrid.eu/
Kontaktai:A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius, Tel. +370 5 278 2777, faks. +370 5 272 3986
Veikla:Elektros energijos perdavimo sistemos turto ir jo priklausinių valdymas, naudojimas ir disponavimas, elektros energijos perdavimo sistemos bei rinkos operatorių funkcijas atliekančių ir veiklą vykdančių įmonių valdymas
GICS klasif.:55105010

Didžiausi akcininkai 2018-12-31 (Kapitalizacija)

UAB "EPSO-G"97.5%292 575 K
Laisvų akcijų dalis2.5%7 502 K

LITGRID turtas AB veiklos tikslai yra savo kompetencijos ribose užtikrinti elektros energetikos sistemos stabilumą ir patikimumą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryti objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimo perdavimo tinklais sąlygas, valdyti, naudoti ir disponuoti elektros energijos perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius, valdyti elektros energijos rinkos operatoriaus funkcijas atliekančias ir veiklą vykdančias įmones bei įmones, kurioms priklauso tarpsisteminės elektros jungtys su kitomis valstybėmis ar kurios jas vysto, valdo, naudoja ar jomis disponuoja. LITGRID turtas AB yra atsakingas už elektros perdavimo tinklo stiprinimą, strateginius elektros jungčių su Švedija ir Lenkija projektus, bei pasiruošimą dirbti sinchroniniu režimu kontinentinės Europos elektros perdavimo sistemoje.

Šaltinis: Nasdaq Baltic