Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos
 

 
LESTO (LES1L)[2015-12-10]   0.930 EUR   0.000 (%)

Bendrovės duomenys

Simbolis:LES1L
Pavadinimas:LESTO
ISIN kodas:
Tinklapis:http://www.lesto.lt/
Kontaktai:Žvejų g.14, LT-09310 Vilnius, Lietuva, tel.:(8 5) 277 75 24
Veikla:Elektros energijos skirstymas ir tiekimas
GICS klasif.:55101010
Companies that produce or distribute electricity. Includes both nuclear and non-nuclear facilities.

Didžiausi akcininkai 2015-03-31 (Kapitalizacija)

„Lietuvos energija“ UAB94.39%530 159 K
Laisvų akcijų dalis5.61%31 510 K

AB LESTO yra Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius. Bendrovės veiklos tikslai – efektyvus skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymas, skirstomųjų tinklų saugumo ir patikimumo užtikrinimas, jų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, taip pat elektros persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais bei kitokių vartotojų poreikių tenkinimas. Viena iš strateginių AB LESTO veiklos krypčių – užtikrinti elektros energijos vartotojų interesus, didinti aptarnaujamų privačių ir verslo klientų skaičių. Bendrovė aptarnauja per 1, 5 mln. kientų visoje Lietuvoje. AB LESTO įstatinis kapitalas yra lygus 603 944 593 Lt, kuris yra padalytas į 603 944 593 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. Bendrovės valdomas turtas yra lygus 5,4 mlrd. Lt. Daugiau informacijos – www.lesto.lt

Šaltinis: Nasdaq Baltic