Nasdaq Baltijos akcijų rinka »

Amber Grid, AB

Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos
 

 
Amber Grid, AB (AMG1L)[2020-08-07]   0.950 EUR   0.010 (-1.04%)

Naujienų antraštės

2015-12-28 [OMX] AMG: Pasirašyta nauja ilgalaikė gamtinių dujų transportavimo per Lietuvos Respubliką į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį sutartis
2015-12-23 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2016 m. investuotojo kalendorius
2015-12-22 [OMX] AMG: Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
2015-12-21 [OMX] AMG: Dėl finansavimo sutarties sudarymo
2015-11-25 [OMX] AMG: Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos
2015-11-20 [OMX] AMG: Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
2015-11-18 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2015 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2015-11-06 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ įsigyja 34% UAB GET Baltic akcijų paketą
2015-11-06 [OMX] AMG: Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2016 m.
2015-10-23 [OMX] AMG: Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo
2015-10-15 [OMX] AMG: Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbams
2015-09-14 [OMX] AMG: Planuojami korporatyvinio valdymo pokyčiai
2015-08-28 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2015 m. pirmojo pusmečio sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas
2015-08-19 [OMX] AMG: Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo
2015-07-31 [OMX] AMG: Pradedamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojantis etapas
2015-05-29 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2015 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai
2015-05-13 [OMX] AMG: Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teritorijų planavimo ir projektavimo darbams
2015-04-29 [OMX] AMG: Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybai
2015-04-23 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2014 m. metinė informacija
2015-04-23 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2015-04-10 [OMX] AMG: Priimtas sprendimas dėl AB „Amber Grid“ neterminuotos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos licencijos suteikimo
2015-04-08 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo
2015-03-25 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2015-02-27 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2014 m. neaudituoti veiklos rezultatai
2015-01-13 [OMX] AMG: Priimtas preliminarus sprendimas dėl gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimo ir perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo
2014-12-30 [OMX] AMG: Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo
2014-12-05 [OMX] AMG: CORRECTION: AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2014-11-20 [OMX] AMG: Nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 2015 metams
2014-11-05 [OMX] AMG: Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
2014-10-31 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2014-10-30 [OMX] AMG: Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2015 m. ir kainodaros modelio pakeitimo
2014-10-30 [OMX] AMG: Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos koordinacinio komiteto sprendimas
2014-09-29 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ skolinimosi
2014-08-21 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2014 m. pirmojo pusmečio sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas
2014-07-31 [OMX] AMG: AB „Amber Grid“ 2014 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai
2014-07-11 [OMX] AMG: Pranešimas apie sudarytas sutartis
2014-07-10 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ Valdybos pirmininko rinkimų
2014-07-03 [OMX] AMG: Dėl viešai paskelbtos informacijos apie dividendus
2014-06-30 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2014-06-25 [OMX] AMG: Pranešimas apie Emitento akcijų paketo netekimą
2014-06-23 [OMX] AMG: Patikslintas pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą (patikslinant UAB „EPSO-G“ turimų balsų procentą Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime po Emitento akcijų įgijimo)
2014-06-20 [OMX] AMG: Pranešimas apie privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą
2014-06-20 [OMX] AMG: Pranešimas apie Emitento vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorį dėl emitento vertybinių popierių
2014-06-20 [OMX] AMG: Pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą
2014-06-17 [OMX] AMG: Pranešimas apie oficialaus privalomo nekonkurencinio siūlymo dėl Emitento akcijų supirkimo įgyvendinimo pabaigos
2014-06-13 [OMX] AMG: Pranešimas apie “Gazprom” ketinimą parduoti Emitento akcijas
2014-06-06 [OMX] AMG: Dėl AB ,,Amber Grid” valdybos nuomonės apie paskelbtą oficialų siūlymą
2014-06-06 [OMX] AMG: Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2014-05-28 [OMX] AMG: Dėl privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaro patvirtinimo
2014-05-22 [OMX] AMG: Dėl ketinimo teikti privalomą oficialų siūlymą

Šaltinis: Nasdaq Baltic