Pilnas forumo žinučių sąrašas.
Narys:   Laikotarpis: -

1
ParašėTemaŽinutė
blusa Vakarų pasaulis ir Rusų pasaulis #780831   2024-02-26 19:14
Ukrainos pergalės reikia mums , tai faktas . Dabar reikia ir skandinavams ,nes jei puls mus ,skandinavai atsidurs frontolinijoje. Reiškia reikia ir skandinavams . Beliko tik užparinti visus kitus mulkius vakaruose ,kad nustotu myžti į batą ir ruoštusi karui. Mulkiai nesupranta ,kad tai tik karo pradžia . Nori to ,ar nenori . Karas plėsis. Tai rusens, tai vėl įsiplieks . Pasaulis pasidarė visiškai nestabilus ir bet kokios pastangos jį stabilizuoti efekto neduos . Beliks tik tradiciškai kariauti .
blusa Karas. Ginklai. Nesutarimai #780836   2024-02-26 19:53
Baikite plepėti ,ruoškitės karui . Lietuviai turi galasti kirvius ,kalavijus aštrius, o ne pliaukšti liežuviu :-)

Tai tik pradžia
blusa Vakarų pasaulis ir Rusų pasaulis #780975   2024-02-28 06:17
Mus puls nereguliarios hibridinės formuotės . O mes turime būti tikrais vakariečiais , o ne beginkliais kolūkiečiais . Turime ginkluotis asmeniškai, kad galėtumėmė apginti SAVO ŠEIMĄ . Nes bus kaip Izraelyje . Blogiau kaip izraelyje . Ir tas kas dabar dejuoja kad valdžia nieko nedaro, vokiečiai nieko nedaro , slėpsis po lova ir lauks kol jį nušaus įsibovęs "vagnerovcas" . Arba bus nušautas važiuojantis aplankyti gimtinės pasienyje . Vakarų visuomenės ginkluotos, rytų neginkluotos. Apssipręskite kas esate , ar laisvi žmonės atsakingi už savo ir savo šeimos saugumą . Ar esate kolūkiečiai laukiantys kolūkio pirmininko nurodymų.

laikykite ginklus namuose
blusa Vakarų pasaulis ir Rusų pasaulis #781131   2024-02-28 21:37
Krosneles.eu [2024-02-28 18:38]:
blusa [2024-02-28 06:17]:
Mus puls nereguliarios hibridinės formuotės . O mes turime būti tikrais vakariečiais , o ne beginkliais kolūkiečiais .

O čia jau turi Blusa apsispręsti, kas yra vakarietis, kokios jo vertybės? LGBT, keliaklupsčiavimas prieš negrus, transgenderių skatinimas?
Ar krikščioniškos vertybės, kovingumas, karas vardan idėjos, vardan Dievo. Užkariauti Bažnyčiai ir Vatikanui pusę pasaulio?


Hedonizmas, ištvirkavimas ir pan. Yra vakarų civilizacijos krizė ,o ne veidas. Visos civilizacijos saulėlydyje yra panašios . Dulkinosi per subinę ir Kinijoj ir arabų Kalifate. Tai puvimo sipmtomai ,kurie pasirodo persiritus per klestėjimo laikotarpį. Paradokas ,bet butent klestėjimas ištvirkina ir išlepina visuomenę. Karai vakaruose buvo pagrindinis progreso variklis. Nenuostabu ,kad daugiausia karų ir mūšių vyko būtent Europoje. Konkurencija geras dalykas , akivaizdu ,kad tai [adėjo mums aplenkti kitas civilizacijas. Tačiau dabar mes stagnuojame . Ateityje nusimato arba revoliucijos ,arba karai su barbarais , arba ir viena ir kita . Poetų ir rašytojų daugiau nei kariškių . Akivaizdu ,kad tai puikus pirkimo,tai yra puolimo signalas agresoriams. Išsigimusią sistemą gali pertvarkyti tik karas . Bet nebūtinai. Matome ,kad Ukrainoje net karas nepertvarko ir neagydovisuomenės nuo ligų . Lietuva šiuo atžvilgiu daug geresnėje pozicijoje nei vakarų Europa .
blusa Vakarų pasaulis ir Rusų pasaulis #781132   2024-02-28 21:46
JAV Švietimo sistema. Ne visur taip , bet kuo toliau tuo daugiau

Kai nori kruštis bet nedirbti
blusa Karas. Ginklai. Nesutarimai #781373   2024-03-01 07:49
Pečiau pats laikas suprasti ,kad Europos tautos susiformavo viduramžiais . Ir iš vieno ir to pačio lizdo išaugo giminingos, panašios kalbos ,bet ne tapačios tautos. Pvz. germanai austrai ir germanai prūsai. Taip, buvo vienas idiotas Adolfas ,kuris bandė sukurti Germanijos imperiją suvienydamas visus germanus. Tame tarpe ir norvegus ir danus . Tačiau net jis niekada neteigė ,kad nėra skirtingų germanų tautų , o yra tik vokiečiai . Jis norėjo sukurti germanų daugiatautę valstybę. Kuo jam tai baigėsi prisimename. Rusai ir ukrainiečiai skirtingos tautos , nors ir panašios kultūros . panašios ,bet ne tapačios.
blusa Karas. Ginklai. Nesutarimai #781388   2024-03-01 09:58
cos [2024-03-01 09:06]:
blusa [2024-03-01 07:49]:
Europos tautos susiformavo viduramžiais .

nejuokink, antikinė Graikija, Romos imperija (su krikščionybe) susiformavo viduramžiais? Žinoma, buvo ir laukiniai barbarai germanai, sugriovę tą Romą ir ant jos griuvėsių kūrę jau viduramžių Europą - šventąją Romos imperiją
blusa [2024-03-01 07:49]:
Taip, buvo vienas idiotas Adolfas ,kuris bandė sukurti Germanijos imperiją suvienydamas visus germanus.

Vienas...? Kiek pamenu, hitleris (austras pagal tautybę) bandė sukurti tūkstantmetį III Reichą, o tai kas tada germanus vienijo ir kūrė I ir II Reichus?
blusa [2024-03-01 07:49]:
Rusai ir ukrainiečiai skirtingos tautos , nors ir panašios kultūros . panašios ,bet ne tapačios.

yra germanai, yra ir slavai... Tarp rusų ir ukrainiečių mažiau skirtumų, nei tarp vokiečių ir austrų.


1. Parodysiu pirštą ir tada juoksitės ? Antikinėje Graikijoje graikų nebuvo , o buvo helėnai achajai ir pan. Vėliau Graikijos teritorijoje buvo Bizantija ,kurios gyventojai kalbantys graikiškai save vadino romėnais. Šiuolaikinė graikų tautos formavimosi pradžia sietina tik po Osmanų užkariavimo sugriovus daugiatautę Bizantiją ir graikų ortodoksų kultūros pagrindu. Romos imperija žlugo ir jos tautos išnyko., nėra apią ką diskutuot.
2. Pirmas reichas buvo daugitautė šventoji Romos imperija , germanų ir slavų mišinys , antrasis reichas Germanija (1871-1918) suformavo vokiečių tautą ,sujungusi ivairias iki tol viduramžiais susiformavusias tautas - prusus ,bavarus saksus ir t.t. Hitleris pakartoju norėjo suvienyti likusius germanus ,tame tarpo ir norvegus , ar dabar aišku ?
3. kas yra mažiau ir kas yra daugiau skirtumų ? Kas matavo ? Putinas ? Tai skirtingos tautos tuo viskas ir pasakyta . Bendra tik religija . Tačiau benra religija ir pas lietuvius ir meksikiečius . Tai ar pagrindas laikyti viena tauta ?
4. Slavai yra ir lenkai ir čekai ir vokietijos slavai sorbai. Ir prie ko čia rusai ? O germanai yra anglai ir frankai ir prie ko čia vokiečiai ?
blusa Karas. Ginklai. Nesutarimai #781445   2024-03-01 14:42
cos [2024-03-01 11:19]:
tai ukrainiečių kalba ir yra juos amžiais valdžiusių rusų ir lenkų kalbų mišinys, panašiai, kaip Vilniaus krašo "tuteišių".

То, что украинский язык очень близок к русскому, – только миф. По лексике похожи на украинский – беларуский (84%), польский (70%) и сербский (68%) языки. Языковеды также сравнили фонетику и грамматику и пришли к выводу, что наш язык имеет 22-29 общих черт с беларуским, польским, чешским и словацкимязыками и только 11 – с русским.

čia homosovietikam susipažinimui. Ir dar pora faktų . Rusų kalboje yra apie 250 000 žodžių . Čia kiek yra žodyne. Lietuvių kalbos žadyne 11 milijonų žodžių . Taip kad apie velikij i moguči ruskij jazyk gali pamiršti .
blusa Karas. Ginklai. Nesutarimai #781451   2024-03-01 15:10
cos [2024-03-01 14:51]:
blusa [2024-03-01 14:42]:
То, что украинский язык очень близок к русскому, – только миф. По лексике похожи на украинский – беларуский (84%), польский (70%) и сербский (68%) языки.

tamsta, žinoma, gali čia platinti ukrainos propagandistų teorijas (beje, rusų kalba) apie ukrainiečių kalbos visišką nepanašumą į rusų kalbą ir labai didelį panašumą į baltarusų kalbą, o aš tau galiu pasakyti iš praktikos, kad niekada nesimokiau nei ukrų nei baltarusių kalbos (rusų mokiausi), bet puikiai suprantu, ką kalba tas pats baltarusis ar ukrainietis gimtąja kalba, nors jos ir "visiškai nepanašios" į rusų kalbą.


Baltarusis ar ukrainietis kaip taisyklė kalba rusiškai su tautiniu akcentu. Nenuostabu ,kad supranti. Atsiversk vikipedia ir paskaityk tuos pačius straiopsnius ukrainietiškai ,slovakiškai ,serbiškai ir rusiškai ir pasmatysi ,kad su rusų kalba panašumas mažiausias .
blusa Vakarų pasaulis ir Rusų pasaulis #781492   2024-03-01 21:28
JAV demokratai pataikavimą Putinui ir pataikauja iki šiol JAV generolo interviu
1