Pilnas forumo žinučių sąrašas.
Narys:   Laikotarpis: -

1
ParašėTemaŽinutė
Tonis Tonis. Strategijos ir požiūris. #653278   2020-11-26 21:22
Himnas mūšiams prieš Vilkus bei kitus plėšrūnus. Kol nebuvo šaunamųjų ginklų Viešpatavo Žemės Planetoje Vilkai !!!

Sukilkit, vaikai tėvynės,
Šlovės diena jau atėjo!
Prieš mus dabar tironija
Kruviną vėliavą kelia!
Kruviną vėliavą kelia!
Ar girdit kaip laukuose
Staugia tie baisūs kareiviai?

Jie ateina tarp mūsų
Kad perpjautų gerkles draugėms ir sūnums!

PRIEDAINIS:
Prie ginklų, piliečiai!
Į batalionus!
Pirmyn! Pirmyn!
Te užvirs kraujas!
Ir prakaitas raukšlėmis bėgs!

Ko nori šis būrys vergų,
Išdavikų ir karalių netikrų?
Kam šios grandinės žiaurios
Ir šitie pančiai ilgai ruošti?
Ir šitie pančiai ilgai ruošti?
Tai mums, prancūzai! Kaip baisu!
Ir ko mes galim imtis?!
Juk tai mus jie drįsta siekti
Sugrąžinti į nusenusią vergiją!

PRIEDAINIS

Ką?! Šios užsieniečių gaujos
Leis įstatymus mūsų teismuose!
Ką?! Šios samdinių falangos
Pjaus gerkels karžygių vaikams!
Pjaus gerkels karžygių vaikams!
Gerasis Dieve! Jei būsim surakintom rankom
Mūsų antakius jungas nulenktų,
O žiaurūs despotai taptų
Likimo valdovais!

PRIEDAINIS

Drebėkit, išdavikai ir tironai,
Gėda visų gerų žmonių,
Drebėkit! Jūsų tėvažudiški planai
Bus atlyginti teisingai!
Bus atlyginti teisingai!
Prieš jus - mes visi kareiviai
Ir jei kris mūsų jauni didvyriai
Prancūzija naujus greit pagimdys
Pasiruošusius stoti į kovą prieš jus!

PRIEDAINIS

Prancūzai, kaip kilniaširdžiai kariškiai
Susitvardykit ir smūgius sulaikykit!
Pasigailėkit šitų apgailėtinų aukų,
Kurios apgailestaudamos prieš mus sukyla.
Kurios apgailestaudamos prieš mus sukyla.
Bet ne tų kraugėrių tironų,
Ne Bouille‘io bendrininkų
Ir ne tų tigrų kurie be gailesčio
Mėsinėja savo motinų krūtines!

PRIEDAINIS

Šventoji meilė savo Tėvynei
Veda ir palaiko mūsų kerštingus ginklus!
Laisve, palaiminta laisve,
Stoki į kovą greta savo gynėjų!
Stoki į kovą greta savo gynėjų!
Te pergalė po mūsų vėliavom
Paskubina vyriškąją armiją!
Kad mirdami tavo priešai
Išvystų tavo triumfą ir mūsų šlovę!

PRIEDAINIS

Mes į apkasus įlįsim
Kai nebus jau vyresnių šalia;
Ten jų pelenus surasim
Ir jų dorybių ženklą.
Ir jų dorybių ženklą.
Nesididžiuojam, kad pergyvenom juos,
Bet pavydim jiems karstų
Ir apturėsim dar didingą garbę
Atkeršyti už juos arba atsigult greta!

kas jau kas, o prancūzai tai turi patirties kraujo skonio....Jų giljotina dar neužrūdijo....
Tonis Forex Čempionatas 2020 #653279   2020-11-26 21:27
^la [2020-11-26 21:20]:
Kaip jūs testuojate naujas prekybines idėjas?

Aš tai naudoju Čempionato sąskaitą kaip paper trading sąskaitą naujoms idėjoms testuoti.


Susikuriu sąskaitą pas bet kurį brokerį ir TESTUOJU bet kurią numatomą pelningą strategiją. Prie ko čia Čempionatas? Tau čia paskutiniai 100 USD ar kaip, kad tik su jais būtina testuoti? Kažkokias pievas rašinėji apie "testus". Nieko nesuprantu. Baltasis ♥♥♥
1