Straipsniai » Apžvalgos » Lenkijos akcijų rinkos apžvalga


Autorius: traders.lt, Parašyta: 2024-04-14 14:11.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=37417


Kaimyninės šalies akcijų rinkoje turime augimo trendą, nors tarp WIG20 indekso atstovių šiais metais brangusių ir pigusių akcijų santykis yra tik nežymiai pirmosios grupės naudai.


WIG20

Apžvelgdami ir analizuodami praėjusių metų metinius ir paskutinio ketvirčio Varšuvos biržoje kotiruojamų didžiausių bendrovių ir bankų veiklos rezultatus mes įprastai orientuosimės į WIG20 indekso atstoves. WIG20 - tai dvidešimties didžiųjų kompanijų ir bankų, kurių akcijomis prekiaujama Varšuvos biržoje ir kurios yra likvidžiausios, indeksas.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Lenkijos kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%), įsipareigojimų ir turto (lentelėje Į/T), bendrojo likvidumo (BL), turto grąžos (ROA%) rodiklius. Be to, pristatomi ir naujausi santykiniai finansiniai rinkos vertės rodikliai.

WIG20 indekso sudėtyje įvyko pokyčiai, t.y. informacinių technologijų sektoriaus atstovę Asseco Poland pakeitė statybos bendrovė Budimex.

Atkreipiame dėmesį, kad  KGHM Polska Miedz savo veiklos rezultatų skelbimą atidėjo mėnesiui iki balandžio pabaigos, o JSW bendrovė kol kas paskelbė tik neišsamius preliminarius 2023 metų finansinius rezultatus.
 


Per 2023 metų paskutinį ketvirtį tarp stambiųjų Lenkijos bankų ir įmonių labiausiai savo pajamas ir EBITDA pelnus kilstelėjo energetikos milžinė PGE, kompiuterinių žaidimų kūrėjas CD Projekt, analizuojamo indekso naujokas Budimex bei skolų valdymo srityje dirbantis Kruk. Tuo tarpu savo veiklos rezultatų kritimą dėl smukusių anglių kainų fiksavo JSW (ketvirtą ketvirtį iš eilės) bei energijos srities gigantas PKN Orlen.Pačiomis didžiausiomis ketvirčio EBITDA maržomis šįkart gali pasigirti Lenkijos draudimo gigantė PZU, kuri veiklą vykdo ir mūsų šalyje, bei kompiuterinių žaidimų kūrėjas CD Projekt. 2023 metų ketvirtąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, šio pelningumo rodiklio bendra mediana smuktelėjo nuo 26,7 iki 23,4 procento, be to, kritimas fiksuotas ir pramonėje, kai visais kitais atvejais jis ūgtelėjo, ypač paslaugų sferoje.

Bendra turto grąžos mediana, lyginant su 2022 metų ketvirtu ketvirčiu, nežymiai ūgtelėjo, be to, prieaugis fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotais atvejais, ypač prekyboje, išskyrus pramonės šaką. Stambiausią ketvirčio turto grąžą sugeneravo CD Projekt, kai PGE, Allegro ir mBank ROA buvo neigiama, nes jie patyrė grynąjį nuostolį.


Labiausiai savo veiklos rezultatus per praėjusius metus tarp WIG20 narių visų pirma pagerino visi penki bankai, taip tap draudimo milžinė PZU, kompiuterinius žaidimus kuriantis CD Projekt bei drabužių kūrimu, siuvimu ir pardavimu užsiimanti LPP. Tuo tarpu dvi Lenkijos pramonės atstovės JSW ir KETY fiksavo tiek pajamų, tiek EBITDA pelnų kritimą.

Kalbant apie metinę EBITDA maržą, tai ji paaugo nuo 26,1 iki 29,2 procento, be to, prieaugis fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotais medianų atvejais, išskyrus Lenkijos pramonę. Tarp devyniolikos analizuojamo indekso narių, per 2023 metus savo minimą pelningumo rodiklį kilstelėjo daugiau nei pusė, t.y. vienuolika. Didžiausiomis maržomis šįkart išsiskyrė PZU bei CD Projekt.

Kaip įprasta apskaičiavome ir turto grąžos arba ROA duomenis. Bendra šio rodiklio mediana smuktelėjo, kaip ir pramonėje bei paslaugų srityje, kai finansų ir prekybos sektoriuose augo. Energetikos milžinė PGE praėjusius metus baigė patyrusi grynąjį nuostolį, tad jos ROA buvo su minumo ženklu, o stambiausiomis metinėmis turto grąžomis išsiskyrė ne kartą šioje apžvalgoje minėtas CD Projekt, pramonės atstovas KETY bei prekybos tinklų valdytoja Dino Polska.

Pažvelgus į praėjusių metų pabaigoje buvusią bendrą įsipareigojimų ir turto santykinio finansinio rodiklio medianą matome, kad ji per metus paaugo (kaip ir paslaugų šakoje). Tuo tarpu tiek pramonėje, tiek finansų bei prekybos sektoriuose fiksuotas nežymus, bet vis dėlto kritimas. Tarp aštuoniolikos apžvelgiamo indekso narių, kurių duomenis žinome, per metus savo įsipareigojimų dalį turto struktūroje susimažino net dvylika. Absoliučiai mažiausiu minimu finansiniu santykiniu rodikliu išsiskiria CD Projekt.Pateikiame ir dividendų išmokėjimo (lentelėje D.p%) rodiklį, tiesa, duomenys už praėjusius metus yra tik preliminarūs, nes dėl kompanijų ir bankų vadovybių pateiktų dividendų išmokėjimo arba nemokėjimo pasiūlymų dar turės balsuoti akcininkai, be to, dar ne visos iš jų paskelbė savo siūlymus dėl 2023 metų pelnų paskirstymo (lentelėje padėti klaustukai). WIG20 indekso naujokas Budimex yra pasiryžęs už praėjusius metus savo akcininkams išmokėti netgi didesnius dividendus nei uždirbo grynojo pelno, be to, beveik visu per metus uždirbtu grynuoju pelnu su savo akcininkais ketina pasidalinti ir Santander Bank. Atkreipiame dėmesį, jog už 2022 metus  savo akcininkams dividendų nemokėjo net pusė iš apžvelgiamų Lenkijos kompanijų ir bankų. 

Tradiciškai siūlome susipažinti su analizuojamų įmonių ir bankų naujausiais rinkos vertės rodikliais. Bendri medianiniai WIG20 indekso P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA ir dividendinio pajamingumo duomenys iš tiesų šiuo metu yra žemi, ypač lyginant su Vakarų akcijų rinkomis, bet tuo pačiu aukštesni už Baltijos biržos atstovių analogiškus bendrus medianinius rodiklius. Mažiausiais medianiniais rinkos vertės rodikliais, išskyrus dividendinio pajamingumo, šiuo metu išsiskiria Lenkijos pramonė ir finansų institucijos. 

2023 metais dvidešimties analizuojamo indekso atstovių bendra akcijų kainų pokyčių mediana, skirtingai nei metais anksčiau, buvo teigiama ir siekė net 37,1 procento, nes pakilo net trijų ketvirtadalių rinkos vertė, kai 2022 metais padėtis buvo kardinaliai priešinga. Absoliučiai daugiausiai pabrango finansų sektoriaus atstovių nuosavybės vertybiniai popieriai, kai Lenkijos pramonės įmonių kapitalizacija pasistiebė mažiausiai. Praėjusiais metais daugiau nei dvigubai šoktelėjo statybų bendrovės Budimex bei Alior Bank rinkos vertė, o štai labiausiai atpigo Pepco ir Cyfrowy Polsat akcijos.

Šiais metais daugiausiai uždirbo tie, kurie metų pradžioje įsigijo dviejų bankų, t.y. Alior Bank bei mBank akcijų. Tuo tarpu labiausiai susitraukė prekybos kompanijos Pepco bei energetikos milžinės PGE rinkos vertė. Bendra WIG20 indekso atstovių akcijų kainų pokyčių mediana 2024 metais yra teigiama ir siekia beveik tris procentus (brangusių / pigusių santykis siekia 11 ir 9). Turime du kraštutinumus, t.y. labiausiai paaugo Lenkijos finansų institucijų rinkos vertė, o štai daugiausiai susitraukė prekybos kompanijų kapitalizacija.   


WIG20 indeksas išlieka dabartiniame augimo kanale, kuris prasidėjo dar 2022 metų rudenį. Tiesa, šiuo metu jis jau pasiekė prieš korekciją buvusį piką bei testuojama augimo trendo linija ir jeigu šis lygis neatlaikys, tuomet gali laukti didesnė korekcija, kurios rizika dabar yra padidėjusi.
Alior Bank akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale ir tuo pačiu pasiekė savo naują visų laikų rekordinį lygį. Tačiau po šio kanalo viršutinės dalies patestavimo pasikoregavo, tad su laiku galime sulaukti jo apatinės dalies patestavimo. 
mBank akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale, kuris prasidėjo dar 2022 metų spalį bei tuo pačiu pakilo virš prieš tai buvusio pasiekto visų laikų rekordinio lygio. Artimiausiu metu galime sulaukti šio judesio tvarumo patestavimo. 
Pepco akcijų kaina šiuo metu testuoja ankstesnio kritimo metu suformuotą dugną. Jei šis lygis atlaikys ir pavyks tvariai ištrūkti iš nuosmukio kanalo pro viršutinę dalį, gali susiformuoti taip vadinamas dvigubas dugnas, tad būtina atidžiai stebėti padėtį. 
PGE akcijų kaina šiuo metu iš esmės išlieka horizontalioje - konsolidacinėje fazėje, t.y. neturime jokio aiškaus trendo.

 


Budimex akcijų kaina išlieka ilgalaikiame augimo kanale bei šturmuoja vis naujesnius rekordinius lygius. Tiesa, šiuo metu ji artėja prie augimo trendo linijos, po kurios patestavimo paaiškės tolimesnė jos kryptis. 
Cyfrowy Polsat akcijų kaina išlieka kritimo kanale ir šiuo metu testuoja savo visų laikų žemiausią lygį. Jei jis atlaikys ir susiformuos kietas dugnas, galime sulaukti atšokimo. 
Po atšokimo nuo dugno Allegro akcijų kaina jau beveik metus išlieka horizontalioje - konsolidacinėje fazėje.
Po kritimo CD Projekt akcijų kaina šiuo metu yra horizontalioje - konsolidacinėje fazėje, po kurios pabaigos paaiškės tolimesnė jos kryptis.
Dino Polska akcijų kaina dar kartą patestavo prieš tai buvusią pasiektą augimo viršūnę, tačiau nepavyko virš jos pakilti, tad padidėjo dvigubos viršūnės susidarymo tikimybė, kas pranašautų didesnę korekciją.
JSW akcijų kaina išlieka kritimo kanale ir šiuo metu testuoja prieš tai suformuotą dugną. Jei šis lygis neatlaikys, tuomet lauktų dar didesnis kritimas.
KGHM Polska Miedz akcijų kaina po konsolidacinio periodo pakilo virš kritimo trendo linijos. Jei paaiškės, jog tai yra tvarus reiškinys, tuomet augimas prasitęs.
Kruk akcijų kaina pro apatinę dalį ištrūko iš augimo kanalo ir šiuo metu konsoliduojasi.
KETY akcijų kaina išlieka ilgalaikiame augimo kanale, na o po lokalios korekcijos bando pradėti naują augimo etapą ir naujų rekordinių lygių šturmavimą.
LPP akcijų kaina vasarį pakilo virš savo visų laikų rekordinio lygio, na o po to sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo ir korekcijos, kurios metu ji nukrito žemiau augimo trendo linijos.
Orange Polska akcijų kaina pakilo virš prieš korekciją buvusio pasiekto piko, na o po to sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo, kurio metu ji nukrito žemiau augimo trendo linijos.
Bank Pekao akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale bei testuoja jo viršutinę dalį. Jei nepavyks tvariai virš jos pakilti, tuomet galime sulaukti korekcijos, kurios tikimybė padidėjo.
PKN Orlen akcijų kaina ir toliau išlieka horizontalioje - konsolidacinėje fazėje.
PKO BP akcijų kaina pakilo virš augimo kanalo viršutinės dalies, na o dabar sulaukėme šio judesio tvarumo testavimo, po ko paaiškės tolimesnė akcijų kainos kryptis.
PZU akcijų kaina pastaruoju metu konsoliduojasi ir nukrito žemiau augimo trendo linijos, tad padidėjo korekcijos tikimybė.
Santander Bank akcijų kaina išlieka dabartiniame augimo kanale, tačiau tuo pačiu po tokio pastebimo augimo padidėjo didesnės korekcijos rizika.Autorius: TI