Straipsniai » Apžvalgos » Skandinavijos akcijų rinkos apžvalga


Autorius: traders.lt, Parašyta: 2023-05-14 01:56.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=36023


Šiais metais pabrango didesnės dalies analizuojamų Skandinavijos atstovių akcijos, na o labiausiai savo veiklos rezultatus pagerino bankai, ypač, t.y. daugiau nei dvigubai šoktelėjo jų palūkanų pajamos.  


OMX NORDIC 40

OMX NORDIC 40 - tai indeksas, kurį sudaro keturiasdešimt didžiausių bendrovių ir bankų, kurių akcijomis aktyviausiai prekiaujama bei jos yra likvidžiausios Šiaurės arba Skandinavijos šalių Kopenhagos, Helsinkio bei Stokholmo biržose. Būtent šis indeksas ir bus pagrindinis orientyras šioje apžvalgoje.

Pabrėžiame, kad tiek pajamų (lentelėje trumpinys Paj) pokyčiai, tiek EBITDA pelnų (lentelėje trumpinys EBD) pokyčiai yra apskaičiuoti remiantis Skandinavijos šalių (Švedijos, Suomijos ir Danijos) kompanijų ir bankų pateiktomis oficialiomis finansinėmis ataskaitomis. Kaip įprasta pateikiame EBITDA maržas (lentelėje EM%) bei turto grąžos (ROA%) ir naujausius santykinius finansinius rinkos vertės rodiklius. 


Atkreipiame dėmesį, kad Carlsberg bei EQT kompanijos skelbia tik savo pusmečio ir metines finansines ataskaitas. Tuo tarpu NIBE Industrier iki šiol nepaviešino savo ketvirčio veiklos rezultatų.


Pažvelgę į apskaičiuotas veiklos rezultatų pokyčių bendras medianas matome, jog lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, pajamų pokyčių mediana smuktelėjo, o štai EBITDA pelnų, nors ir nežymiai, tačiau vis dėlto ūgtelėjo ir tapo didesnė už pajamų procentinį rodiklį. Tas pats reiškinys fiksuotas Skandinavijos pramonėje bei tarp Suomijos atstovių, o štai tarp Švedijos atstovių, o ypač finansų sektoriuje, veiklos rezultatų pokyčių medianos paaugo. Tuo tarpu paslaugų srityje bei tarp Danijos analizuojamų atstovių tiek pajamų, tiek EBITDA pelnų pokyčių medianos procentine išraiška smuktelėjo.
  
Šįkart tarp OMX NORDIC 40 indekso narių labiausiai savo veiklos rezultatus, palyginus su 2022 metų pirmu ketvirčiu, visų pirma kilstelėjo bankai. Ypač šoktelėjo, t.y. daugiau nei dvigubai, jų pajamos, nes gerokai dėl augusių bazinių ir tarpbankinių palūkanų normų ūgtelėjo palūkanų pajamos, tačiau EBITDA pelnai kilo lėčiau už pajamas (išskyrus Danske Bank). Be to, pastebimiau pajamas ir pelnus padidino automobilių gamintoja Volvo, vėjo energijos srityje veikianti Vestas Wind Systems, energetikos bendrovė Fortum Oyj, o štai vaistų gamintojos AstraZeneca EBITDA šoktelėjo virš aštuoniasdešimt penkių procentų. Kitą vertus, septynių Skandinavijos atstovių smuktelėjo tiek ketvirčio pajamos, tiek pelnai, kai prieš metus nebuvo nei vieno tokio atvejo. Dviejų Danijos su transportavimu ir logistika susijusių bendrovių, t.y. A.P. Møller - Mærsk bei DSV veiklos rezultatai pablogėjo antrą ketvirtį iš eilės, kai prieš tai eilę ketvirčių iš eilės buvo gerinami.

Kaip įprasta pateikiame apskaičiuotus EBITDA pelningumus. Lyginant su 2022 metų pirmu ketvirčiu, šį rodiklį kilstelėjo tik penkiolika, o kritimą fiksavo dvidešimt viena. Tad nieko stebėtino, jog bendra šio pelningumo rodiklio mediana smuktelėjo nuo 24,4 iki 24,1 procento. Kritimas fiksuotas ir visais kitais apskaičiuotais EBITDA pelningumų medianų atvejais, išskyrus Švedijos ir Danijos atstoves. Evolution bei Novo Nordisk gali pasigirti didžiausiomis per tris mėnesius pasiektomis maržomis.Bendra turto grąžų arba ROA mediana per metus nepakito ir siekė 1,5 procento, o prieaugis fiksuotas pramonės ir paslaugų šakose, finansų sektoriuje bei tarp Švedijos ir Suomijos atstovių, kai Danijos atveju šis medianinis pelningumo rodiklis smuktelėjo. Iš trisdešimt septynių analizuojamo indekso atstovių, kurių duomenys žinomi, savo ROA rodiklį, lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, kilstelėjo daugiau nei pusė, t.y. devyniolika. Tarp Skandinavijos atstovių per ketvirtį didžiausias turto grąžas sugeneravo Danijos vaistų gamintoja Novo Nordisk, Švedijos lošimų organizatorė Evolution, investicinė bendrovė Investor bei papuošalų iš Danijos gamintoja Pandora. Šįkart neigiamų ROA rodiklių nebuvo (prieš metus trys tokie atvejai), o Danske Bank bei Vestas Wind Systems jie buvo mažiausi.

Pažvelgus į pateiktus naujausius analizuojamų bankų ir įmonių rinkos vertės santykinius finansinius rodiklius matome, kad bendri medianiniai šiuo metu tikrai nėra žemi, tačiau tuo pačiu negalime kalbėti, jog Skandinavijos akcijų rinka yra pervertinta. Kaip įprasta, žemiausiais P/E, P/BV, P/S rodikliais išsiskiria finansų sektorius, o štai dividendinio pajamingumo rodiklis yra aukščiausias. Be to, žemais rinkos vertės rodikliais pasižymi ir Suomijos kompanijos, tiesa, išskyrus tą patį medianinį dividendinį pajamingumą, kuris tarp trijų Šiaurės šalių yra didžiausias. 

Iš keturiasdešimties OMX NORDIC 40 indekso atstovių šiais metais pakilo dvidešimt penkių rinkos vertė, tad nieko stebėtino, jog bendra akcijų kainų pokyčių mediana yra teigiama, kai per praėjusius metus ji buvo neigiama, nes padidėjo tik vos devynių kapitalizacija. Labiausiai pabrango pramonės ir Švedijos atstovių nuosavybės vertybiniai popieriai, o štai paslaugų srityje, finansų sektoriuje bei tarp Suomijos įmonių nuo šių metų pradžios akcijų kainų pokyčių medianos yra neigiamos. 

Daugiausiai uždirbo tie, kurie metų pradžioje investavo į Evolution akcijas, kurių kaina paaugo trečdaliu. Be to, pastebimiau pabrango Hennes & Mauritz, Pandora bei Novo Nordisk nuosavybės vertybiniai popieriai. Priešingoje pusėje atsidūrė A.P. Møller - Mærsk akcijos, kurios šiais metais nuvertėjo labiausiai, t.y. 22,5 procento, kai Sv. Handelsbanken banko rinkos vertė susitraukė virš septyniolikos procentų, o popieriaus ir jo produktų gamintojos UPM-Kymmene Oyj - 15,5 procento.


OMX NORDIC 40 indeksas po augimo periodo šiuo metu yra korekcinėje - konsolidacinėje fazėje, tačiau tuo pačiu pastaruoju metu sulaukėme naujo bandymo pradėti augimo etapą, tad būtina atidžiai stebėti padėtį.
Po augimo periodo sulaukėme Evolution akcijų kainos korekcijos, kurios metu buvo patestuota dabartinio augimo trendo linija ir bent kol kas šis lygis sėkmingai atlaikė.
Po augimo etapo Hennes & Mauritz akcijos šiuo metu antrą mėnesį iš eilės yra korekcinėje fazėje, tačiau tuo pačiu išlieka virš augimo trendo linijos.


 

Po atšokimo ir augimo periodo, Pandora akcijų kaina koreguojasi trečią mėnesį iš eilės ir nukrito žemiau augimo trendo linijos, kas gali pranašauti didesnę korekciją.
Novo Nordisk akcijų kaina išlieka itin ilgalaikiame augimo kanale bei virš dabartinio augimo trendo linijos bei nuosekliai šturmuoja vis naujus rekordinius lygius.
A.P. Møller - Mærsk akcijų kaina išlieka korekcinėje fazėje, kuri prasidėjo dar praėjusių metų pradžioje. Tiesa, pastaruoju metu sulaukėme bandymo formuoti korekcinį dugną.
Sv. Handelsbanken akcijų kaina po kritimo šiuo metu testuoja ankstenės korekcijos dugną. Jei šis lygis atlaikys, tuomet sulauksime atšokimo, na priešingu atveju lauktų gilesnė korekcija.
Po nepavykusio bandymo tvariai pakilti virš prieš tai buvusio pasiekto visų laikų rekordinio lygio, sulaukėme UPM-Kymmene Oyj akcijų kainos korekcijos.
Tęsiasi AstraZeneca akcijų kainos augimas ir naujų rekordinių lygių šturmavimas.
Po dvigubos viršūnės suformavimo Boliden akcijų kaina krenta jau ketvirtą mėnesį iš eilės.
Po atšokimo sulaukėme Vestas Wind Systems akcijų kainos konsolidacijos ir korekcijos, na o dabar bandoma pradėti naują augimo etapą, tad būtina atidžiai stebėti padėtį.
Ørsted akcijų kaina išlieka nuosmukio kanale, kuris prasidėjo dar 2021 metais. Tiesa, ji kyla jau antrą mėnesį iš eilės ir artėja prie minimo kanalo viršutinės dalies, po kurios patestavimo paaiškės tolimesnė jos kryptis.
Tęsiasi Carlsberg akcijų kainos augimas ir artėjame prie prieš korekciją buvusio pasiekto piko, po kurio patestavimo paaiškės tolimesnė jos kryptis.
ABB akcijų kaina išlieka virš dabartinio augimo trendo linijos ir nuosekliai šturmuoja vis naujesnius rekordinius lygius.
Stora Enso R akcijų kaina išlieka kritimo fazėje, kuri prasidėjo prieš kiek daugiau nei metus.
Neste akcijų kaina po atšokimo atsidūrė korekcinėje fazėje, kuri ir toliau tęsiasi bei artėjame prie nuosmukio trendo linijos, po kurios patestavimo paaiškės tolimesnė jos kryptis.
DSV akcijų kaina šiuo metu testuoja tiek dabartinio augimo trendo liniją, tiek ir ilgalaikio augimo kanalo apatinę dalį, kas yra labai svarbus momentas. Jei abu šie lygiai atlaikys, tuomet sulauksime naujos augimo bangos.
Genmab akcijų kaina po nepavykusio bandymo tvariai pakilti virš prieš tai buvusio pasiekto rekordinio lygio, pasikoregavo. Na o dabar vėl sulaukėme augimo ir su laiku galime vėl patestuoti viršūnę.
Praėjusių metų rudenį Investor patestavo ilgalaikio augimo kanalo apatinę dalį ir nuo jos sėkmingai atšoko bei pajudėjo į viršų. Na o dabar sulaukėme dabartinio augimo trendo linijos testavimo, po ko paaiškės tolimesnė akcijų kainos kryptis.
Ericsson akcijų kaina išlieka nuosmukio kanale, kuris prasidėjo dar praėjusių metų pradžioje bei nesėkmingai ieško tvaraus dugno.
Po augimo periodo sulaukėme Sandvik akcijų kainos korekcijos, kuri tęsiasi jau antrą mėnesį iš eilės.Autorius: TI