Verslo ir rinkų naujienos » ECB pirks mažiau aktyvų


Autorius: traders.lt, Parašyta: 2021-09-09 16:49.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=33165


Po šiandien įvykusio Europos Centrinio banko atstovų posėdžio paaiškėjo, jog monetarinės politikos vykdytojai įgyvendindami specialią pandeminę programą planuoja supirkti mažiau aktyvų nei per ankstesnius du ketvirčius. Be to, padidintos euro zonos ekonomikos augimo ir infliacijos prognozės.

„Remdamasi bendru finansavimo sąlygų ir infliacijos perspektyvos vertinimu, Valdančioji taryba nusprendė, kad palankios finansavimo sąlygos gali būti išlaikytos taikant vidutiniškai mažesnį grynojo turto pirkimo tempą pagal skubios pagalbos pandemijos programą (SPPP) nei per pastaruosius du ketvirčius“ - rašoma ECB pranešime.

Valdančioji taryba taip pat patvirtino kitas savo priemones, būtent pagrindinių ECB palūkanų normų lygį, išankstines gaires dėl jų tikėtinos būsimos raidos, pirkimus pagal turto pirkimo programą (TPP), jos reinvestavimo politiką ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas.

Kaip ir buvo laukta bei prognozuota bazinė palūkanų norma, kuri šiuo metu sudaro apvalų nulį, bei kitos palūkanų normos nėra keičiamos. Už Centriniame banke komercinių bankų laikomus indėlius ir toliau bus taikoma neigiama 0.5 procento palūkanų norma, o ribinio skolinimosi palūkanų norma sieks 0.25 procento.

„Siekdama savo simetrinio dviejų procentų dydžio infliacijos tikslo ir vadovaudamasi savo pinigų politikos strategija, Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacija gana anksti prognozuojamu laikotarpiu pasiekė dviejų procentų lygį ir užtikrintai yra ties juo kitą prognozuojamo laikotarpio dalį, ir kad, Valdančiosios tarybos vertinimu, grynosios infliacijos pažanga yra pakankamai didelė, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija galėtų stabilizuotis ties dviejų procentų lygiu. Dėl to gali prireikti ir pereinamojo laikotarpio, kurio metu infliacija būtų šiek tiek didesnė už tikslą“ - skelbia Europos Centrinis bankas.

Grynieji pirkimai pagal TPP ir toliau bus vykdomi už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą. Valdančioji taryba tebemano, kad mėnesiniai grynieji turto pirkimai pagal TPP bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai ji pradės didinti pagrindines ECB palūkanų normas.

„Valdančioji taryba ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, dar gana ilgą laiką po to, kai ji pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį“ - priduriama pranešime.

Valdančioji taryba toliau vykdys grynuosius turto pirkimus pagal Specialią pandeminę pirkimo programą (SPPP) už bendrą 1,850 trln. eurų sumą bent iki 2022 metų kovo pabaigos ir bet kokiu atveju tol, kol, jos vertinimu, pasibaigs koronaviruso sukeltos krizės etapas. Atsižvelgdama į bendrą finansavimo sąlygų ir infliacijos perspektyvos vertinimą, Valdančioji taryba mano, kad palankias finansavimo sąlygas galima palaikyti grynuosius turto pirkimus pagal SPPP vykdant šiek tiek lėčiau nei du ankstesnius ketvirčius.

Valdančioji taryba juos vykdys lanksčiai, atsižvelgdama į rinkos sąlygas ir siekdama užkirsti kelią finansavimo sąlygų griežtinimui, nes tai būtų nesuderinama su siekiu atsverti pandemijos daromą neigiamą poveikį numatomai infliacijos raidai. Be to, pirkimus lanksčiai skirstant laiko atžvilgiu tarp skirtingų turto klasių ir jurisdikcijų ir toliau bus užtikrinamas sklandus pinigų politikos poveikio perdavimas. Jeigu palankias finansavimo sąlygas galima palaikyti vykdant turto pirkimus neišnaudojant visos gryniesiems pirkimams pagal SPPP numatytos sumos per tam numatytą laiką, nebūtina ją visą išnaudoti. Šią sumą lygiai taip pat galima pakoreguoti, jeigu to reikėtų, kad būtų palaikytos palankios finansavimo sąlygos ir taip būtų atsvertas neigiamas pandemijos poveikis infliacijos raidai.

„Valdančioji taryba toliau reinvestuos pagrindines sumas, gautas iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, bent iki 2023 metų pabaigos. Bet kokiu atveju nuoseklus SPPP portfelio mažinimas pasibaigus reinvestavimo terminui ateityje bus valdomas siekiant išvengti trikdžių tinkamam pinigų politikos pobūdžiui užtikrinti“ - rašoma ECB pranešime.

Europos Centrinio banko Valdančioji taryba toliau didins likvidumą vykdydama refinansavimo operacijas. Pažymėtina, kad trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) operacijos tebėra patrauklus finansavimo šaltinis bankams – tai skatina bankus skolinti bendrovėms ir namų ūkiams.

ECB pranešime pabrėžiama, jog Valdančioji taryba yra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas savo priemones, kad užtikrintų, jog infliacija vidutiniu laikotarpiu stabilizuotųsi ties jos siekiamu dviejų procentų lygiu.

Europos Centrinis bankas taip pat atnaujino savo euro zonos makroekonomines prognozes. Dabar prognozuojama, kad per šiuos metus ekonomika paaugs penkiais procentais, kai birželį laukta 4.6 procento augimo. Kitų metų prognozė kiek sumažinta nuo 4.7 iki 4.6 procento. Šių metų metinės infliacijos prognozė kilstelta nuo 1.9 iki 2.2 procento, o 2022 metų - nuo 1.5 iki 1.7 procento. Tuo tarpu bedarbystės euro zonoje prognozės sumažintos atitinkamai nuo 8.2 iki 7.9 procento bei nuo 7.9 iki 7.7 procento.