Verslo ir rinkų naujienos » „INTER RAO Lietuva“ skelbia prospektą dėl pirminio viešo akcijų platinimo


Autorius: traders.lt, Parašyta: 2012-11-27 12:17.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=15417


AB „INTER RAO Lietuva”, pirmaujantis elektros rinkos dalyvis Baltijos šalyse ir vienas didžiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje, paskelbė prospektą dėl pirminio viešo akcijų platinimo Lenkijoje ir Lietuvoje. „INTER RAO Lietuva” debiutas Varšuvos vertybinių popierių biržoje numatytas 2012 metų gruodžio 18 d. arba maždaug tuo metu. Bendrovės akcijos bus kotiruojamos tik Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

„Nusprendėme bendrovės akcijas kotiruoti Varšuvos biržoje, nes ši birža yra pirmaujanti Vidurio ir Rytų Europoje. Pirmą kartą regiono ir tarptautiniai investuotojai turės galimybę investuoti į sparčiai besikeičiančią Baltijos šalių energetikos rinką. Bendrovė taip galės pritraukti lėšų kapitalo rinkose ir tai sustipins mūsų strateginį siekį būti regiono elektros energijos rinkos lyderiais, – sako Jonas Garbaravičius, „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos narys. – Vienas iš svarbių mūsų strateginių plėtros tikslų – pradėti prekiauti elektros biržoje Varšuvoje. Ilguoju laikotarpiu siekiame importuoti elektros energiją ir tiekti ją galutiniams vartotojams Lenkijoje. Todėl tiek Varšuvos biržos padėtis regione, tiek mūsų veiklos strategija lemia tai, kad pasirinkome Varšuvos biržą, ir manome, kad tai suteiks mums tolimesnių galimybių plėtrai“, – papildo jis.

Lietuvos Bankas lapkričio 23 dieną patvirtino AB „INTER RAO Lietuva” prospektą ir pranešė apie prospekto patvirtinimą Lenkijos finansų priežiūros institucijai.

UAB FMĮ „Orion Securities“ veikia kaip siūlymo agentas ir finansų patarėjas. Advokatų kontoros „Baker & McKenzie“ ir „LAWIN“ pataria teisės klausimais.

Siūlymo struktūra

AB „INTER RAO Lietuva“ viešas akcijų siūlymas apima iki 4 000 000 akcijų, kurias parduoda Lietuvos bendrovė UAB „Scaent Baltic“. Siūlomos akcijos sudaro 20% AB „INTER RAO Lietuva“ įstatinio kapitalo, ir savo ruožtu sudaro mažesniąją UAB „Scaent Baltic” valdomo bendrovės akcijų paketo dalį.

Siūlymas apima viešą akcijų siūlymą instituciniams ir mažmeniniams investuotojams Lietuvoje ir Lenkijoje bei neviešą siūlymą, skirtą instituciniams investuotojams ne iš Lietuvos ir Lenkijos. Siūlymas į dalis neskaidomas.

Siūlymo grafikas

Mažmeniniai investuotojai gali pateikti paraiškas dėl akcijų įsigijimo nuo lapkričio 27 iki gruodžio 7 dienos. Mažmeniniai investuotojai paraiškas dėl bendrovės akcijų galės pateikti maksimalia kaina – 6,55 euro už vieną akciją. Siūlomų akcijų galutinė kaina bus nustatyta ir paskelbta gruodžio 10 dieną arba maždaug tuo laiku ir bus vienoda tiek mažmeniniams, tiek instituciniams investuotojams. Permokos bus grąžintos investuotojams per septynias darbo dienas nuo atsiskaitymo datos.

Paraiškų pateikimo būdai

Visi investuotojai, turintys vertybinių popierių sąskaitas Lietuvoje, galės pateikti paraiškas dėl AB „INTER RAO Lietuva“ akcijų. Paraiškų formos bus priimamos naudojant paraiškos formą, pateikiamą internete adresu www.orion.lt. Užpildytos paraiškų formos turi būti siunčiamos UAB FMĮ „Orion Securities“ elektroniniu paštu ipo@orion.lt arba faksu +370 5 231-38-40, arba paštu, adresu „Orion Securities“, A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Mokėjimo suma, lygi maksimalios akcijos kainos eurais ir akcijų, dėl kurių pateikiama paraiška, skaičiaus sandaugai, turi būti pervesta į sąskaitą, nurodytą paraiškoje.

Permokos, jeigu tokios atsirastų sumažinus pageidaujamų įsigyti akcijų skaičių ar siūlymo kainą, bus grąžintos į investuotojo paraiškoje nurodytą sąskaitą per septynias darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Įrašai apie mažmeninių investuotojų įsigytas akcijos bus daromi akcijų paraiškoje nurodytoje vertybinių popierių sąskaitoje.

Akcininkai

Pagrindinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkas, turintis 51% įstatinio kapitalo, yra Suomijos įmonė „RAO Nordic OY“, kurią kontroliuoja pirmaujanti Rusijos elektros energijos gamintoja „INTER RAO UES“. Likusius 49% akcijų valdo Lietuvos investicinė bendrovė UAB „Scaent Baltic“.

Po siūlymo „RAO Nordic OY“ išliks pagrindiniu AB „INTER RAO Lietuva“ akcininku. Jeigu investuotojai įsigis visus 4 000 000 siūlomų akcijų, UAB „Scaent Baltic“ įstatinio kapitalo dalis bendrovėje sumažės iki 29%, o nauji investuotojai turės 20% AB „INTER RAO Lietuva“ akcijų.

Dabartiniai AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai prisiėmė įsipareigojimą neperleisti savo akcijų vienerius metus nuo akcijų kotiravimo pradžios. Be to, ir išskyrus siūlomas akcijas, akcininkų sutartis tarp „RAO Nordic OY“ ir UAB „Scaent Baltic“ iki 2015 metų pabaigos draudžia vienam iš jų parduoti savo dalį bendrovėje be kito akcininko sutikimo.


Atsakomybės ribojimo nuostatos

Čia minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruojami pagal 1933 metų JAV Vertybinių popierių aktą su vėlesniais pakeitimais (toliau „Vertybinių popierių aktas“) ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, nebent šie vertybiniai popieriai būtų įregistruoti pagal Vertybinių popierių aktą arba Vertybinių popierių akte būtų numatyta išimtis dėl registravimo. Viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose nebus vykdomas.

Ši informacija yra parengta reklamos tikslams ir jokiomis aplinkybėmis nėra ir negali būti laikoma pasiūlymu ar patarimu, arba vertinama, kaip pasiūlymas ar patarimas, pirkti ar įsigyti AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau „Bendrovė“) vertybinių popierių Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje (arba bet kurioje kitoje šalyje pagal kurios teisės aktus toks siūlymas arba patarimas būtų neteisėtas), ši informacija ar jos dalis taip pat nėra pagrindas sprendimui investuoti į Bendrovės vertybinius popierius priimti.

Siūlymo prospektas (toliau „Prospektas“), parengtas dėl viešo Bendrovės akcijų siūlymo investuotojams Lenkijoje ir Lietuvoje bei visų Bendrovės akcijų įtraukimo į Varšuvos vertybinių popierių biržą (toliau „WSE“), yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir jos akcijų viešą siūlymą Lenkijoje ir Lietuvoje (toliau „Siūlymas“).

2012 metų lapkričio 23 dieną Prospektą patvirtino Lietuvos Bankas, kuris yra finansų rinkų priežiūros institucija Lietuvoje. Įvykdžius visas sąlygas, numatytas 2007 metų sausio 18 dienos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnyje ir 2005 metų liepos 29 dienos Lenkijos viešų siūlymų akto 37 straipsnyje, t.y. Lenkijos finansų priežiūros institucijai gavus Lietuvos Banko pranešimą apie Prospekto patvirtinimą ir Prospekto patvirtinimo pažymą kartu su Prospektu bei jo santraukos vertimu į lenkų kalbą, Prospektas buvo paskelbtas viešai.

Elektroninę Prospekto versiją galima rasti šiose interneto svetainėse: Bendrovės svetainėje (www.interrao.lt) ir UAB FMĮ Orion Securities svetainėje (www.orion.lt). Spausdintą Prospekto versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Bendrovę arba UAB FMĮ Orion Securities.

Investavimas į akcijas negali būti laikomas rizikos nesukeliančia investicija, todėl prieš investuojant rekomenduojame pasitarti su finansų ar mokesčių patarėjais. Investavimas į viešo siūlymo metu siūlomas akcijas yra susijęs su didesne nei vidutine rizika.