Straipsniai apie finansinių atskaitomybių analizę, fundamentaliųjų rodiklių skaičiavimą, interpretavimą ir taikymą, priimant investavimo sprendimus.
1
Antraštė Komentarai Data
Ieškome informacijos: ne viskas vertinga, kas gražiai skamba
(6884)
(0) 2012-01-20
Kaip palyginti kas geresnis?
Jei norite palyginti du fondus, kelias strategijas, valdytojo ir savo rezultatus - susiduriate su problema. Kaip ją spręsti? (20965)
(2) 2009-10-15
Finansinės analizės samprata
Įmonėje esanti sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta, nes tik tokiu būdu galima priimti tikslius ir optimalius valdymo sprendimus bei išlikti konkurencingiems rinkoje. Šiam tiklsui pasiekti, naudojama finansinė analizė. (94973)
(1) 2009-01-22
Finansinės atskaitomybės analizė - Pinigų srautai
Straipsnyje detaliai nagrinėjama viena iš finansinės atskaitomybės dalių - pinigų srautų ataskaita bei visų trijų ataskaitų tarpusavio ryšiai. (51097)
(3) 2007-11-08
Finansinės atskaitomybės analizė - Pelno ataskaita
Straipsnyje detaliai nagrinėjama viena svarbiausių finansinės atskaitomybės dalių - pelno (nuostolio) ataskaita ir iš jos duomenų skaičiuojami fundamentalūs rodikliai. (57636)
(4) 2007-10-30
Finansinės atskaitomybės analizė - Balansas
Straipsnyje trumpai apžvelgiama finansinės atskaitomybės sudėtis bei detaliau analizuojama viena jo dalis - balansas ir juo paremti fundamentalūs rodikliai. (67598)
(6) 2007-10-23
Finansinė atskaitomybė
Trumpa apžvalga apie finansinės atskaitomybės esmę, jos rūšis, periodiškumą, sudedamąsias dalis bei reikšmę vidaus ir išorės naudotojams bei investuotojams. (36900)
(3) 2007-02-17
1