Šio dienoraščio savininkas: ebtm. Lapų šiame dienoraštyje: 3        
Apžvalga Visi įrašai Asmeninis dienoraštis

SWOT analizė verslo efektyvumui

2016-05-03 15:05   (0)

Atlikti SWOT (SSGG) analizę, reiškia sudaryti sąrašą iš savo įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių ir galimų grėsmių. Įvertinti esamą rinkos aplinką ir kaip ji gali keistis- į gerą ar į blogą, o tuomet sukurti būtent jūsų verslui tinkančią veiksmų strategiją.

Pranašumai ir trūkumai yra vidaus veiksniai, tokie, kaip vieta, turimi patentai ir reputacija. Galimybių ir grėsmių vertėtų ieškoti ne įmonėje, o aplinkoje. Pavyzdžiui konkurentų ir rinkos pokyčiai, arba tiekėjų poveikis jūsų įmonei. Kai jūs vertinate tuos keturis dalykus vienas kito atžvilgiu, galima pamatyti, kur glūdi galimos problemos, taip pat kokios galėtų būti rinkos spragos, kurias jūs galėsite užpildyti bei įsitvirtinti jose.

Tokios analizės atlikimas padeda nustatyti silpnybių poveikio verslui mažinimo būdus, išryškinant stipriąsias puses. Idealiu atveju, pranašumai gali atitikti rinkos galimybes, kurios atsiranda dėl konkurentų produktų ar paslaugų neefektyvumo.
Daugiau..


Visi dienoraščio įrašai:

Antraštė Atnaujintas Kartai Komentarai
SWOT analizė verslo efektyvumui 2016-05-03 5124 (0)
Kuo naudingi mokymai verslui? 2016-03-04 5237 (0)
Kaip optimizuoti verslą ne tik paieškos sistemoms, o klientams 2016-02-04 5600 (0)