Techninės analizės ABC: Rodikliai (4 dalis)

» Straipsniai » Techninė analizė
dažnai vien to, ką matome grafikuose, t.y. trendai ir formacijos, japoniškų žvakių formacijos, nepakanka, arba tiesiog mums reikia dar vieno papildomo patvirtinimo ar įrodymo prieš priimant sprendimą. Būtent tokiu atveju yra naudojami rodikliai.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2017-06-24 03:03 Komentarai: (0)
Pagrindinis techninės analizės įrankis - grafikas, kuriame būna atvaizduota kompanijų akcijų kainų, žaliavų kainų, obligacijų, valiutų kursų ar kitų finansinių instrumentų kainų - verčių pokyčių dinamika. Tačiau dažnai vien to, ką matome grafikuose, t.y. trendai ir formacijos, japoniškų žvakių formacijos, nepakanka, arba tiesiog mums reikia dar vieno papildomo patvirtinimo ar įrodymo prieš priimant sprendimą. Būtent tokiu atveju yra naudojami taip vadinami rodikliai, kurių iš ties yra daug ir įvairių. Taigi, tęsiame techninės analizės ABC rubriką bei pristatome ketvirtą dalį apie rodiklius naudojamus techninėje analizėje, t.y. šįkart plačiau apie kitus populiarius osciliatorius (generatorius).

Momentum

Tai pats paprasčiausias osciliatorius. Jis apskaičiuojamas iš paskutinės kainos atimant kainą prieš n laikotarpių, kur n reiškia laikotarpių skaičių, kurį apims pagreitis. Kiekviena kita vertė yra apskaičiuojama tuo pačiu būdu, keičiant kainos reikšmes į kitus laikotarpius. Pabrėžtina, kad n reikšmė visuomet yra ta pati. Tokiu būdu gauta kaina rodiklio grafike priklausomai nuo teigiamos ar neigiamos vertės, atvaizduojama aukščiau arba žemiau pusiausvyros linijos. Jei paskutinė kaina yra didesnė nei buvusi prieš n laikotarpių, tuomet vertė yra teigiama ir ji atsiras virš nulinės pusiausvyros linijos, na o priešingu bus žemiau minimos linijos. Momentum - tai supaprastinta ROC rodiklio versija.

Jei Momentum arba pagreičio rodiklio linija (grafikas) yra virš nulinio lygio ir pakyla, tai reiškia, kad ši tendencija įgauna pagreitį. Kai ši augimo linija įgauna plokščią formą, tai reiškia, jog kainos auga tokiu pačiu tempu kaip ir prieš n laikotarpių. Tada kainos toliau didėja, tačiau jų augimo tempas susivienodino. Kai impulso linija pradeda kristi, dažniausiai finansinio instrumento kaina vis dar auga, tačiau tai reiškia, jog sumažėjo jos pasikeitimo pagreitis. Pusiausvyros linijos kirtimas reiškia, kad kaina prieš n laikotarpių yra aukštesnė už paskutinę bei tuo pačiu tai paprastai būna augimo korekcija, o kai kuriais atvejais tai gali būti ir ilgalaikis tendencijos pasikeitimas.

Dėl savo konstrukcijos, generatoriai arba osciliatoriai, ką labai gerai iliustruoja Momentum rodiklio pavyzdys, paprastai lenkia kainų judėjimą keliomis dienomis. Tuo metu kai susilpnėja impulsas, generatoriai pakeičia savo kryptį, tačiau jeigu trendas ir toliau tęsiasi, jie po to susiderina ir atitinka jo kryptį. Daugelis analitikų nulinio lygio prakirtimą vertina kaip trendo pasikeitimą ir tai yra gera galimybė atlikti sandorį. Šį osciliatorių taip pat galima panaudoti ieškant divergencijų.Osciliatorių grafikuose daugelis analitikų sėkmingai naudoja ir kitas techninės analizės priemones, pavyzdžiui, vidurkius arba formacijas. Dažnai kaip įėjimo į rinką signalą galima naudoti slenkamojo vidurkio ir Momentum rodiklio susikirtimą. Kai minimas generatorius (grafike raudona linija) vidurkį (grafike žalia linija) kertą iš apačios - tai pirkimo signalas, o kai iš viršaus - atvirkščiai. Atsižvelgiant į tai, kad generatoriai lenkia kainų judėjimus, šie signalai pakankamai anksti informuoja apie galimybę įeiti į rinką ir užimti poziciją. Jie kartais gali būti pernelyg ankstyvi, ir tai susiję su didesne jų naudojimo rizika, tad šie signalai gali ir neduoti norimo efekto bei rezultatų.

Stochastic (STS)

Stochastinį osciliatorių suprojektavo Investment Educators prezidentas George Lane. Šio rodiklio konstrukcijos koncepcija grindžiama pastebėjimu, jog augimo tendencijos metu uždarymo kainos būna arti maksimalių kainų už tam tikrą laikotarpį, tačiau šiam trendui tęsiantis ši tendencija pradeda silpnėti. Tuo tarpu kritimo trendo atveju elgesys yra visiškai priešingas. Stochastic osciliatoriaus pagrindinis uždavinys yra nustatyti augimo trende taškus, esant kuriems uždarymo kainos turi tendenciją grupuotis aplink minimalų lygį, kas dažnai signalizuoja apie galimą tendencijos pokytį. Panašiai ir kritimo trendo metu - maksimalius taškus. Jis kaip ir RSI generatorius turi daug šalininkų tarp tų, kurie prekiauja ar investuoja ateities sandorių rinkose, nes atsižvelgiant į jo skaičiavimą, jį galima naudoti labai trumpuoju laikotarpiu.

Egzistuoja trijų tipų Stochastiniai indikatoriai: greitas (Stochastic Fast), lėtas (Stochastic Slow) ir pilnas (Stochastic Full). Pirmasis iš jų geriau tinka ir pasiteisina trumpalaikio laikotarpio prognozėms, antrasis rodiklio tipas yra lėtesnė to pačio rodiklio versija, kuriam apskaičiuojant yra naudojamas ilgesnis laikotarpis ir jis pasiteisina ilgalaikiu laikotarpiu. Pilna Stochastic rodiklio versija atsižvelgia į tris parametrus: pirma, tai laikotarpis naudojamas apskaičiuojant %K, paskutinis - tai laikotarpių skaičius naudojamas apskaičiuojant signalinę %D liniją, na o vidurinis parametras - tai vadinamasis %K linijos švelninimo faktorius. Šio paskutinio tipo rodiklio pagrindinis bruožas - tai jo daug didesnis lankstumas ir universalumas lyginant su kitais dviem prieš tai minėtais pusbroliais.

Stochastinio osciliatoriaus grafiką sudaro dvi linijos, t.y. pagrindinė %K linija (raudona grafike) ir jos pagrindu išlyginta %D linija (žalia grafike), kuri tarnauja kaip signalinė linija. %D - tai trijų dienų %K rodiklio slenkamasis vidurkis. Jos svyruoja intervale tarp 0 ir 100 procentų.

Egzistuoja trys būdai kaip interpretuojamas šis rodiklis. Pirmuoju atveju tai %K ir %D linijų sankirta, antrasis būdas - tai taip vadinamų perpirkimo ir perpardavimo linijų ar lygių naudojimas, tuo tarpu trečiuoju atveju ieškomos divergencijos tarp Stochastic rodiklio ir pasirinkto finansinio instrumento kainos grafiko.

Naudojant pirmąjį būdą pirkimo signalas yra sugeneruojamas tuomet, kai %K linija iš apačios kerta nemažėjančią %D liniją, ir atvirkščiai, pardavimo signalas atsiranda tuomet, kai neaugančią %D liniją iš viršaus kerta %K linija. Šie signalai, t.y. pirkimo ir pardavimo, yra labiau patikimesni tuomet, kai atsiranda arti atitinkamai perpardavimo arba perpirkimo lygių. Be to, paprastai K% linija kerta %D linija prieš tai, kai ši pakeičia kryptį. Tad šių dviejų linijų susikirtimas gali būti laikomas pirmuoju signalu apie trendo pasikeitimą, tačiau dar svarbesnis signalas yra tuomet, kai minėta signalinė bei lėtesnė %D linija taip pat pakeičia kryptį.

Antruoju atveju, pirkimo signalas yra sugeneruojamas tuomet, kai rodiklis iš apačios kertą perpardavimo lygį, o pardavimo signalas atsiranda tuomet, kai iš viršaus yra kertama perpirkimo linija. Tokiu būdu analizuojant osciliatorių būtina nustatyti jau minėtus perpardavimo ir perpirkimo lygius. Pirmasis iš jų dažniausiai nustatomas 10 - 30 procentų lygyje, na o antrasis - 70 - 90 procentų lygyje. Konkretus šių lygių nustatymas priklauso nuo pasirinkto instrumento ir investavimo - spekuliavimo laikotarpio, na o geriausiai jų efektyvumą paanalizuoti remiantis istoriniais duomenimis.Paskutinis Stochastinio osciliatoriaus analizavimo būdas, tai kaip minėta, taip vadinamų divergencijų arba skirtumų ieškojimas. Jei pasirinkto finansinio instrumento kursas, kuris yra augimo trende, ir toliau kyla, tuo tarpu minimas generatorius po prieš tai buvusio augimo jau kurį laiką fiksuoja nuosmukį, tai yra signalas apie galimą trendo pasikeitimą. Ir atvirkščiai, jei minimas rodiklis po prieš tai buvusio kritimo jau kurį laiką auga, o finansinio instrumento kursas vis dar išlieka nuosmukio tendencijoje, tai yra signalas apie tai, jog netrukus galima sulaukti finansinio instrumento kainos augimo. Be to, Stochastic rodiklio atveju galima pastebėti gana specifinius skirtumus atsirandančius tarp %K ir %D linijų. Šios divergencijos atsiranda tuomet, kai %K linija kerta %D liniją ir po to bando grįžti į ankstesnius pasiektus ekstremumus, tačiau nepavyksta pakartotinai kirsti signalinės %D linijos. Laikoma, jog tai yra vienas iš svarbiausių signalų, kurį generuoja šis osciliatorius bei kuris informuoja apie galimą tvarų arba ilgakaikį trendo pasikeitimą. Visi minėti signalai turi daug didesnę reikšmę, jei jie atsiranda ekstremaliuose minimo rodiklio pasiektuose lygiuose, t.y. atitinkamai perpirkimo ir perpardavimo srityse.

ROC (Rate of change)

ROC rodiklis yra impulso indikatorius stebintis apimtis ir kainos pokyčius per tam tikrą laiką. Šis osciliatorius kartu su MACD yra plačiausiai naudojamas rodiklis techninėje analizėje, be to, ROC gerai papildo MACD, nes pirmasis rodiklis labiau tinka prognozuojant trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu, na o antrasis labiau pasiteisina ilgalaikėje perspektyvoje.

Egzistuoja keturi būdai kaip galima interpretuoti ROC rodiklį:

Pirmuoju atveju pirkimo signalas būna tuomet, kai ROC osciliatoriaus linija (raudona grafike) iš apačios pramuša signalinę nemažėjančią liniją (žalia grafike), t.y. minimo rodiklio vidurkio liniją. Tuo tarpu pardavimo signalas yra sugeneruojamas tuomet, kai minėta nedidėjanti vidurkio linija yra kertama iš viršaus.

Antruoju atveju pirkimo signalu yra tai, kad ROC rodiklis kerta nulinį lygį iš apačios, na o pardavimo signalas atsiranda tuomet, kai minėtas nulinis lygis yra kertamas iš viršaus. Tačiau šis signalų aiškinimas yra mažiau aiškus, todėl retai naudojamas vienas pats, t.y. dažniau tai panaudojama kitų rodiklių signalų patvirtinimui.Trečiuoju atveju yra nustatomi taip vadinami ROC rodiklio perpirkimo ir perpardavimo lygiai. Norint tokiu būdu atlikti šio osciliatoriaus analizę, būtina iš anksto nustatyti šiuos du lygius. Jie turėtų būti nubraižyti tokiu būdu, kad tarp jų būtų maždaug devyniasdešimt procentų minimo rodiklio svyravimo amplitudė. Taigi, šiuo atveju pirkimo signalas yra sugeneruojamas tuomet, kai ROC linija iš apačios kertą nustatytą perpardavimo liniją, na o pardavimo signalas atsiranda tuomet, kai iš viršaus yra kertama nubrėžta perpirkimo linija.

Paskutiniu atveju šį rodiklį galima panaudoti ieškant taip vadinamų divergencijų arba skirtumų lyginant su finansinio instrumento kainos pokyčio grafiku. Jei ROC rodiklis yra nuosmukio tendencijoje, o pasirinkto finansinio instrumento kursas ir toliau kyla, tai gali būti signalas apie korekciją arba netgi trendo pasikeitimą. Tuo tarpu priešingu atveju, t.y. kai ROC rodiklis po prieš tai buvusio kritimo jau kurį laiką kyla, o finansinio instrumento kursas ir toliau krenta, tai gali būti ženklas apie neišvengiamą kritimo tendencijos pasikeitimą ir tuo pačiu kainos augimą.

Geriausiai kiekvienam finansiniam instrumentui individualiai pasirinkti kokiu būdų interpretuoti ROC rodiklį palyginus su istoriniais duomenimis ir tuomet sugeneruotų signalų efektyvumu. Be to, būtina atsižvelgti į pasirinktą investavimo laikotarpį.


Pabrėžiame, kad tai tik trumpa bendra teorinė dalis, na o tai, kas jums patiems individualiai tiks geriausiai priimant investicinius ar spekuliacinius - prekybinius sprendimus galite sužinoti tik išbandę praktiškai, pavyzdžiui, naudojant demo versiją.

Pradedantiems pavyzdys, kaip MetaTrader 4 platformoje rasti ir nusistatyti norimus rodiklius:

Bus daugiau...


Dar daugiau straipsnių techninės analizės tema rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Techninė analizė bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą.


Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais
 
Dar nėra komentarų