Telekomunikacijų rinkos dalyvių apžvalga

» Straipsniai » Apžvalgos
Autorius: traders.lt Data: 2017-01-21 20:52 Komentarai: (0)
Su telekomunikacijomis susiduriam kasdieną, nes bendraujam, ieškom informacijos, tad telefonas, internetas ir žinoma televizija - tai neatsiejama daugelio kasdienybė. Būtent tą šiais laikais siūlo modernios telekomunikacijų bendrovės, arba geriau žinomi telekomai. Taigi, šįkart mūsų dėmesio centre šio sektoriaus atstovės, kurių įvairias analizes mes ir atliksime.


Trumpas kompanijų pristatymas

DT. Telekom (Deutsche Telekom) - tai stambiausia Vokietijos telekomunikacijų bendrovė, kuri veikla vykdo ne tik šioje šalyje, tačiau net daugiau nei penkiasdešimtyje pasaulio valstybių. Ji yra viena iš pasaulyje pirmaujančių integruotų telekomunikacijų kompanijų, kuri siūlo fiksuoto ir mobilaus ryšio paslaugas, interneto bei televizijos ir kitas paslaugas privatiems ir verslo klientams. Daugiausia šios telekomunikacijų bendrovės akcijų turi Vokietijos valstybė arba valstybinės institucijos, t.y. bendrai 32 procentus.

Orange Polska - tai didžiausia Lenkijos telekomunikacijų bendrovė, kuri verslui ir gyventojams teikia įprastas šiuolaikiškas kompleksiškas telekomunikacijų paslaugas, t.y. pagrindinės iš jų yra fiksuotas ir mobilus ryšys, internetas ir kabelinės ar išmaniosios televizijos paslaugos. Pagrindinė Lenkijos kompanijos akcininkė yra Orange, kuri turi kontrolinį akcijų paketą, t.y. 50,67 procentus visų akcijų.

TEO LT - tai visiems gerai žinoma kompanija, kuri veikia mūsų šalyje ir yra didžiausia telekomunikacijų paslaugų bendrovė, bei kuri praėjusiais metais susijungė su mobilaus ryšio operatore Omnitel, tad nuo šiol bendra įmonė, kuri planuoja keisti pavadinimą, siūlo ne tik fiksuotą telefoninį ryšį, tačiau ir mobilų, bei tuo pačiu tiek mobilų, tiek šviesolaidinį bei plačiajuostį internetą ir kabelinę, išmaniąją televiziją bei informacinių technologijų paslaugas gyventojams ir verslui. Pagrindinė ir absoliučiai didžiausia Lietuvos kompanijos akcininkė yra bendrovė iš Švedijos Telia Company, kuri kontroliuoja 88,15 procento akcijų paketą.

Verizon - tai šiuolaikiška teleokomunikacijų bendrovė iš Amerikos, kurios akcijos įtrauktos į trisdešimties didžiausių šio šalies bendrovių ir bankų Dow Jones Industrial Average indeksą. Ji Amerikoje siūlo modernias telekomunikacijų paslaugas, t.y. internetas, telefoninis ryšys, televizijos paslaugos ir kita. Verizon kompanija neturi vieno stambaus arba pagrindinio akcininko, o kompanijos akcijų turi įsigijusios įvairios finansų institucijos ir fondai.

Telia Company - tai tarptautinė kompanija iš Švedijos, kuri suteikia prieigą prie tinklo ir telekomunikacijų paslaugas savo klientams nuo Skandinavijos šalių iki pat Nepalo. Ši bendrovė teikia šiuolaikiškas integruotas telekomunikacijų paslaugas, t.y. fiksuotas ir mobilus telefoninis ryšys, internetas bei televizijos transliavimo paslaugos. Telia Company veikia tiesiogiai arba turi įsigijusi įmonių šiose šalyse: Azerbaidžane, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Latvijoje, Lietuvoje, Moldovoje, Norvegijoje, Rusijoje, Švedijoje, Tadžikistane, Turkijoje ir Uzbekistane. Daugiausia šios įmonės akcijų turi Švedijos valstybė (37,3 procento).


Santykinių finansinių rodiklių apžvalga ir analizė

Šįkart mūsų dėmesio centre penkios telekomunikacijų bendrovės iš viso pasaulio, kurios vykdo panašią arba analogišką veiklą, šiuo atveju siūlo paslaugas. Atlikdami santykinių finansinių rodiklių apžvalgą ir analizę mes orientavomės į laikotarpį tarp 2011 metų ir 2016 metų devynių mėnesių, o konkrečiai į metinius veiklos finansinius rezultatus. Kaip ir įprasta buvo apskaičiuoti įvairaus pobūdžio santykiniai finansiniai rodikliai, kad šiuo atveju pasirinktas kompanijas galima būtų kuo labiau ir objektyviau palyginti bei padaryti išvadas. Pabrėžiame, kad visi duomenys paimti iš oficialių kompanijų pateiktų finansinių ataskaitų.

Kaip įprasta pradedame nuo pelningumo rodiklių. Šiuo atveju yra apskaičiuoti du, t.y. EBITDA pelningumas bei ROA arba turto grąža. Pažvelgus į paveikslėlį, kuriame pavaizduoti kompanijų EBITDA pelningumų pokyčiai per pasirinktą laikotarpį matome, kad daugelio iš jų šis rodiklis svyravo ir kai kuriais atvejais gana pastebimai. Iš esmės per visą laikotarpį tarp penkių telekomunikacijų bendrovių didžiausiu EBITDA pelningumu galėjo pasigirti bendrovė iš Švedijos Telia Company, tuo tarpu mažiausiu, pagrindinis Vokietijos telekomas DT. Telekom.

Nuo 2011 metų didesniu už bendrą vidurkį EBITDA pelningumu pasižymėjo mūsų šalies atstovė TEO LT, tačiau po susijungimo su mobilaus ryšio operatore Omnitel, minimas rodiklis smuktelėjo ir priartėjo prie vidurkio. Lenkijos telekomunikacijų milžinės Orange Polska EBITDA marža iš esmės per visą laikotarpį buvo žemiau vidurkio bei fiksuota mažėjimo tendenija, tuo tarpu šio sektoriaus atstovės iš Amerikos Verizon minimas rodiklis metai iš metų gan stipriai svyravo ir kito.

Didžiausiu metiniu turto grąžos (ROA) rodikliu per laikotarpį nuo 2011 iki 2015 metų gali pasigirti Lietuvos rinkoje veikianti kompanija TEO LT. Atkreipiame dėmesį, kad per visą nagrinėjamą laikotarpį jis gan nedaug kito, tačiau per 2015 metus šios bendrovės turto grąža kiek smuktelėjo nuo 13,4 iki 11,9 procento. Žinoma, per praėjusius metus, po susijungimo su Omnitel, šis rodiklis ko gero galėjo dar labiau pasikoreguoti neigiama linkme. Autsaiderių gretose pagal minimą rodiklį šįkart ir vėl atsidūrė telekomunikacijų sektoriaus atstovė iš Vokietijos, kurios turto grąža 2012 metais netgi buvo neigiama. Vis dėl to, nuo 2013 metų prie minėtos kompanijos prisijungė ir Orange Polska, kurios ROA rodiklis nuo pat 2011 metų, išskyrus 2014 metus, nuosekliai mažėja, be to, jau praėjusiais metais Lenkijos telekomo turto grąža buvo mažesnė už DT. Telekom atitinkamą rodiklį.

Kitų dviejų šioje apžvalgoje nagrinėjamų kompanijų turto grąžos rodikliai iš esmės buvo gana artimi bendram vidurkiui. Šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį, kad Verizon ROA rodiklis per nagrinėjamą laikotarpį ir vėl gan intensyviai svyravo, tuo tarpu Švedijos kompanijos Telia Company atveju fiksuojama neigiama tendencija, nes šis rodiklis nuosekliai mažėja, t.y. 2011 metais turto grąža dar siekė 8,4 procento, o jau 2015 metais buvo daugiau nei perpus mažesnė ir sudarė tik keturis procentus.

Dar vienas svarbus santykinis finansinis rodiklis - tai įsipareigojimų ir turto santykis, kuris parodo kokią įmonės turto dalį sudaro įsipareigojimai. Per visą mūsų šioje apžvalgoje nagrinėjamą laikotarpį mažiausiu minimu rodikliu pasižymėjo Lietuvoje veikianti įmonė TEO LT. Nuo 2011 iki 2015 metų buvo stebimas įsipareigojimų ir turto santykio rodiklio augimas, t.y. jis šoktelėjo dvigubai nuo 0.09 iki 0.18 reikšmės, tačiau po to, kai buvo prisijungta Omnitel kompanija ir abiejų jų duomenys imti konsoliduoti, poveikis minimam rodikliui buvo ypač neigiamas, t.y. jis po praėjusių metų devynių mėnesių jau siekė net 0.53, t.y. pašoko beveik tris kartus. Mažesniu už vidurkį įsipareigojimų ir turto santykiniu rodikliu pasižymėjo ir telekomunikacijų bendrovė iš Lenkijos, kurios įsipareigojimai ilgą laiką sudarė mažiau nei pusę viso bendrovės turto, tačiau praėjusiais metais po pirmų devynių mėnesių padėtis pakito, nes minimas rodikli pakilo iki 0.51 reikšmės.

Gan artimas bendram vidurkiui, o kartais ir toks pats įsipareigojimų ir turto santykinis rodiklis nuo 2011 metų buvo pas Telia Company įmonę. Per nagrinėjamą laikotarpį šios kompanijos minimas rodiklis pakilo nuo 0.51 iki 0.66 reikšmės, na o bendras vidurkis pasistiebė nuo 0.48 iki 0.67 reikšmės. Tuo tarpu didžiausiu įsipareigojimų ir turto santykiniu rodikliu tarp visų nagrinėjamų kompanijų pasižymėjo DT. Telekom ir Verizon. Pirmosios bendrovės įsipareigojimų dalis turte nuo 2011 metų buvo gan stabili, tačiau paaugo nuo 0.67 iki 0.74 reikšmės, o Amerikos kompanijos atveju nuo nagrinėjamo laikotarpio pradžios iki 2013 metų šis rodiklis išliko stabilus, tačiau per kitus metus staigiai pašoko nuo 0.65 iki 0.94 reikšmės, na o dabar minimos įmonės įsipareigojimų ir turto santykis siekia 0.91, t.y. pats didžiausias tarp visų penkių bendrovių.

Bendrasis likvidumas - tai santykinis finansinis rodiklis, kuris parodo įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykį. Mažiausiu bendruoju likvidumu per visą analizuojamą laikotarpį pasižymėjo Orange Polska, tiesa, per paskutinius kelis metus šios kompanijos šis rodiklis kiek ūgtelėjo. Pažvelgę į paveikslėlį, kuriame pavaizduoti mūsų nagrinėjamų telekomunikacijų sektoriaus atstovių bendrojo likvidumo rodiklio pokyčiai matome, kad labiausiai nuo 2011 metų smuktelėjo Lietuvos kompanijos bendrasis likvidumas, kuris krito nuo 4.52 iki net 0.83 reikšmės.

Vokietijos kompanijos DT. Telekom minimas rodiklis nuo 2014 metų yra gana artimas vidurkiui, kai prieš tai jis buvo gan pastebimai mažesnis. Šiuo atveju fiksuota priešinga tendencija nei Lietuvos įmonės atveju, t.y. bendrasis likvidumas per nagrinėjamą laikotarpį pakilo nuo 0.65 iki 0.92 reikšmės. Kitų dviejų kompanijų minimas rodiklis per tą patį laikotarpį gan stipriai svyravo. Telia Company bendrasis likvidumas 2011 metais siekė 1.01, o jau 2015 metais buvo spėjęs pakilti iki 1.88 reikšmės, tačiau praėjusiais metais po pirmų devynių mėnesių fiksuota, jog jo reikšmė jau sudarė tik 1.16. Kaip matome iš pateikto paveikslėlio, dar labiau per nagrinėjamą laikotarpį susvyravo Verizon bendrojo likvidumo rodiklis, kuris buvo pašokęs nuo 1.01 iki 2.63 reikšmės, o po to krito iki 0.64 reikšmės. Po praėjusių metų devynių mėnesių jis buvo atsitiesęs iki 0.85 reikšmės

Kalbant apie turto apyvartumo rodiklį, tai didžiausiu šiuo rodikliu, kaip matome iš pateikto paveikslėlio, per visą laikotarpį pasižymėjo TEO LT, be to, jis gana mažai svyravo, tuo tarpu priešingoje padėtyje atsidūrė Lietuvos kompanijos savininkė Telia Company, kurios turto apyvartumo rodiklis palyginus su buvusiu 2011 metais, sumažėjo ir per visą laikotarpį buvo pats mažiausias. Vokietijos telekomunikacijų milžinės DT. Telekom minimas rodiklis per visą mūsų nagrinėjamą laikotarpį iš esmės sutapo su bendruoju šio rodiklio vidurkiu, o kai kuriais atvejais netgi buvo analogiškas.

Kitų dviejų telekomunikacijos sektoriaus atstovių turto apyvartumo rodikliai irgi buvo nedaug nutolę nuo bendro šio rodiklio vidurkio. Lenkijos kompanijos turto apyvartumas nuo 2011 metų iki pat naujausių duomenų iš esmės išliko stabilus bei visą laiką buvo kiek didesnis už vidurkį, tuo tarpu Amerikos kompanijos Verizon minimas rodiklis svyravo kiek labiau, tačiau kaip minėta, nelabai nutoldavo nuo vidurkio.

Šioje apžvalgoje dar buvo apskaičiuotas ir grynųjų pinigų srautų iš veiklos ir pajamų santykinis finansinis rodiklis, kuris parodo kokią pajamų dalį sudaro grynieji pinigų srautai iš veiklos. Čia vieno lyderio nėra, nes štai nuo 2011 iki 2013 metų didžiausiu minimu rodikliu pasižymėjo kompanija iš Lietuvos, po to iš jos lyderio vaidmenį dviem metams parėmė kompanija iš Švedijos. Remiantis naujausiais duomenimis, po pirmų devynių praėjusių metų mėnesių TEO LT grynieji pinigų srautai iš veiklos sudarė didžiausią pajamų dalį procentine išraiška.

Iš esmės per visą laikotarpį mažiausiu minimu rodikliu pasikeisdamos pasižymėjo dvi telekomunikacijų bendrovės, t.y. Orange Polska ir DT. Telekom, su jo mažėjimo tendencija. Nuo 2011 iki 2016 metų trečiojo ketvirčio pabaigos pirmosios grynųjų pinigų srautų iš veiklos ir pajamų santykinis finansinis rodiklis krito nuo 34.6 iki 23.8 procento, o antrosios - kiek mažiau, t.y. nuo 27.6 iki 22.4 procento. Amerikos kompanijos grynųjų pinigų srautų iš veiklos ir pajamų santykinis finansinis rodiklis, kaip ir daugeliu prieš tai minėtais atvejais, svyravo labiausiai.

Santykinių finansinių rodiklių apžvalgą ir analizę užbaigsime šiuo metu esamais rinkos vertės rodikliais. Taigi, žiūrim į bendrą jų lentelę ir matom, kad mažiausiais bent jau P/BV ir P/S rodikliais duotuoju metu pasižymi kompanija iš Lenkijos Orange Polska, tačiau jos P/E rodiklis yra neigiamas, o tai reiškia, kad per paskutinius keturis ketvirčius šios kompanijos grynasis veiklos rezultatas buvo neigiamas, t.y. buvo patirtas grynasis nuostolis. Visų kitų kompanijų rinkos vertės rodikliai yra gana panašūs, tiesa, Verizon akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis yra didelis, nes šios kompanijos nuosavas kapitalas sudaro labai nedidelę turto dalį. Be to, reiktų pabrėžti, kad Švedijos kompanijos grynasis veiklos rezultatas per paskutinius keturis ketvirčius kaip ir Lenkijos kompanijos atveju irgi buvo neigiamas, tad atitinkamai P/E rodiklis neigiamas.


Techninė analizė


DT. Telekom akcijų kaina po korekcijos, kuri tęsėsi nuo pat 2015 metų antro pavasario mėnesio, bando atsigauti ir pradėti naują augimo etapą. Panašu į tai, kad artimiausiais mėnesiais sulauksime prieš korekciją buvusio pasiekto akcijos kainos lygio testavimo, kuris turėtų būti sėkmingas.
Orange Polska akcijų kaina po nuosmukio, kuris tęsėsi nuo pat 2014 metų spalio iki praėjusių metų birželio, pasiekusi ilgalaikį istorinį dugną, nuo kurio prieš tai jau keletą kartų buvo sėkmingai atšokta, irgi atsimušusi į jį kiek pakilo į viršų, tačiau vis dar išlieka nuosmukio kanale, tad negalima atmesti, jog akcijų kaina gali nukristi dar žemiau istoriškai žemo lygio ir tik tada suformuoti šio nuosmukio kanalo dugną. Artimiausiais mėnesiais situacija turėtų tapti aiškesnė.
TEO LT akcijų kaina šiuo metu yra korekcinėje fazėje, kuri prasidėjo dar 2015 metų balandžio mėnesį po to kai ji du kartus nesugebėjo pakilti virš 1,1 euro kainos lygio. Vėliau sekė kainos kritimas, kuris pasiekė 0,875 eurų už akciją lygį, t.y. akcijos atpigo kiek daugiau nei penktadaliu. Penktadienio prekybos uždarymo metu už vieną TEO LT akciją jau mokėta po 0,939 eurus. Panašu į tai, kad artimiausiais mėnesiais galime sulaukti nuosmukio kanalo viršutinės ribos patestavimo ir bandymo ištrūkti iš šio korekcinio kanalo.
Verizon akcijų kaina po ilgai trukusio korekcinio - konsolidacinio periodo iš jo ištrūko ir pajudėjo į viršų bei buvo pasiektas naujas šios bendrovės akcijų kainos rekordas. Nieko stebėtino, kad po to sulaukėme pelnų realizavimo ir tuo pačiu prieš tai buvusio pasipriešinimo lygio testo, kuris buvo sėkmingas, tad pasipriešinimo lygis tapo palaikymo lygiu, ir akcijų kaina pajudėjo į viršų. Labai tikėtina, kad artimiausiais mėnesiais bus šturmuojamas naujas rekordinis Verizon akcijų kainos lygis.
Telia Company akcijų kaina po ilgalaikio kritimo, kuris tęsėsi nuo pat 2015 metų balandžio, po pasiekto 2008 metų krizės laikotarpio dugno, atšoko ir bando ištrūkti iš nuosmukio kanalo. Negalima atmesti, kad prieš pajudėdama aukštyn šios bendrovės akcijų kaina dar kartą gali patestuoti krizės metu buvusį pasiektą dugną. Bet kokiu atveju reikia atidžiai stebėti situaciją, kuri per artimiausius kelis mėnesius gali išsispręsti.
Dar daugiau apžvalgų rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Apžvalgos (bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą)
 
Dar nėra komentarų