Techninės analizės ABC: Japoniškos žvakės

» Straipsniai » Techninė analizė
Pirmą kart apie Japoniškų žvakių grafikus buvo paminėta dar septynioliktajame amžiuje, kuomet japonai pradėjo aktyviai prekiauti ryžiais tam naudodami ateities sandorius.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2016-12-17 03:34 Komentarai: (0)
Techninės analizė - tai svarbus įrankis investavime arba spekuliavime. Kai kuriems tai yra pagalbinis, papildomas įrankis, kuris naudojamas kartu su fundamentalia analize, na o kai kurie investuotojai bei spekuliuotojai pasitiki išskirtinai tik technine analize ir naudoja tik ją priimdami sprendimus finansų, valiutų, žaliavų ar kitose rinkose. Taigi, tęsiame techninės analizės ABC rubriką ir pristatome trumpai esminę informaciją apie Japoniškas žvakes.

Pirmą kart apie Japoniškų žvakių grafikus buvo paminėta dar septynioliktajame amžiuje, kuomet japonai pradėjo aktyviai prekiauti ryžiais tam naudodami ateities sandorius. Iš pradžių jie naudojo punktinius grafikus, kur buvo nurodoma uždarymo kaina, po to šie grafikai evoliucionavo į stulpelinius ir barinius.

1800 metais paplito taip vadinami inkariniai grafikai, na o galiausiai visa ši evoliucija užsibaigė ties Japoniškomis žvakėmis, kurios yra labai populiarios ir naudojamos daugelio prekeivių - spekuliuotojų bei investuotojų, tiesa, Vakarų pasaulyje šio tipo grafikai pradėti itin aktyviai naudoti tik praėjusio amžiaus antrojoje pusėje.Bendrą Japoniškų žvakių grafiką sudaro taip vadinamos kritimo ir augimo žvakės, kurios būna įvairių ilgių arba formų bei žinoma pasitaiko ir taip vadinamų neutralių žvakių, t.y. kai per esamą pasirinktą laiko intervalą kaina nepakinta arba po svyravimo galiausiai nepakinta. Įprastai arba standartiškai kritimo žvakė yra žymima juoda arba raudona spalva, o augimo - balta arba žalia. Taigi, kaip matome iš pateikto paveikslėlio, kritimo žvakės atveju atidarymo kaina, arba jos formavimosi pradžia visuomet būna viršuje, na o uždarymo kaina, arba formavimosi pabaiga - apačioje. Augimo žvakės atveju - viskas atvirkščiai. Būtent skirtumas tarp atidarymo ir uždarymo kainų sudaro žvakės korpusą arba kūną, na o dar pasitaiko viršutinių ir apatinių šešėlių arba spygliukų. Taip būna tuomet, kai, pavyzdžiui, kritimo žvakės (augimo viskas atvirkščiai) formavimosi metu buvusi maksimali kaina viršija atidarymo kainą, na o minimali kaina būna mažesnė už uždarymo kainą. Visas šis paveikslėlyje parodytas kainos svyravimo diapazonas sudaro visą žvakę.Kalbant apie Japoniškas žvakes, yra išskiriamos trys pagrindinės jų formos: žvakės su ilgais korpusais (dar jos vadinamos Marubozu), vilkelis ir Doji. Esminiai skirtumai tai korpusų ilgiai, šešėlių arba spygliukų ilgiai bei proporcijos tarp korpusų arba kūnų ir spygliukų. Žvakės forma mums parodo situaciją rinkoje, t.y. kas turi persvarą, buliai ar meškos.Žvakės su ilgu korpusu (Marubozu) atveju kaip matome iš paveikslėlio atidarymo ir uždarymo kainos yra pastebimai viena nuo kitos nutolusios. Na o patys spygliukai arba šešėliai, t.y. tiek viršutinis, tiek apatinis, būna labai trumpi arba jų iš viso nebūna. Kalbant apie šio tipo žvakes esminė charakteristika yra tai, kad jos aiškiai parodo, kas turi persvarą rinkoje, t.y. buliai ar meškos. Be to, Marubozu pasižymi gan didele prognostine verte bei pasiteisina patvirtinant signalus, kuriuos gauname naudodami kitus techninės analizės tipus. Tiesa, egzistuoja subjektyvumas vertinant žvakių korpusų ilgius. Tad šiuo atveju galima naudoti prielaidą, jog šios žvakės kūnas turėtų būti bent tris kartus ilgesnis už ankstesnės žvakės.

Taip vadinamos vilkelio tipo žvakės pasitaiko dažniausiai. Kaip matome iš paveikslėlio, tiek atidarymo, tiek uždarymo kainos yra gana arti, t.y. pats korpusas yra mažas. Žvakės kūnas gali būti baltas ir juodas, na o spygliukai gali būti labai įvairių ilgių. Viena pati tokio tipo žvakė rodo, jog rinka yra neapsisprendusi, neaišku kuri pusė dominuoja, t.y. ar buliai, ar meškos, tad tuo pačiu nėra akivaizdžios krypties. Vilkelio tipo žvakė kai pasirodo formacijose yra labai vertinga prognozuojant tolesnę rinkos kryptį.

Kalbant apie Doji tipo žvakes, atidarymo ir uždarymo kainos sutampa, arba yra labai artimos, tuo tarpu šešėliai arba spygliai gali būti įvairių ilgių. Japonai tokią situaciją įvardina kaip bulių ir meškų kelių susikirtimą. Jei pasirodo tokio tipo žvakė, tai reiškia, jog rinka yra pareinamame laikotarpyje ir tai gali būti perspėjimas, kad gali pasikeisti iki šiol buvusi tendencija. Doji - tai daugelio žvakių formacijų elementas.

Verta pabrėžti, kad Japoniškas žvakes ir jų formacijas reikėtų naudoti su kitomis techninės analizės rūšimis, nes tai yra pagalbinis elementas, kuris padeda patvirtinti signalus. Žvakės naudojamos nustatant palaikymo ir pasipriešinimo lygius, be to, spėjant dėl tolimesnės rinkos krypties galima remtis vien tik žvakių formacijomis. Itin ilgos žvakės, kaip matome paveikslėlyje, gali būti pačios savaime panaudotos nustatant palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Šį faktą galima pasitelkti, pavyzdžiui, nustatant gynybos liniją, t.y. stop loss.


Pagrindinės vienos žvakės formacijos

Kalbant apie pagrindines vienos žvakės formacijas, kurios dažniausiai pasitaiko, tai - plaktukas, krentanti žvaigždė ir pakaruoklis.

Plaktuko formacijos atveju, kaip matome iš pateikto paveikslėlio, uždarymo kaina yra arti atidarymo kainos, arba netgi gali sutapti (doji). Viršutinis spygliukas turėtų būti trumpas, o geriausia, jog jo išvis nebūtų, tuo tarpu apatinis - atvirkščiai, ilgas, bei kuo ilgesnis, tuo geriau. Na o pačio korpuso arba kūno spalva nėra svarbi. Žinoma, geriau, jog ji būtų augimo, arba balta.

Ši formacija pasirodo po pastebimo nuosmukio arba judėjimo žemyn bei pranašauja augimą. Kaip minėta, prieš pasirodant plaktuko formacijai turi būti rimtas bei pastebimas kritimas, t.y. rinka yra išparduota. Be to, plaktukas tampa palaikymo lygiu, nes žemiau apatinio jo spyglio galima nustatyti stop loss (nuostolių apribojimo) lygį. Verta pabrėžti, jog gali pasitaikyti grįžtamasis judesys (plaktuko kaip palaikymo lygio testavimas). Jei šis lygis pralaužiamas, tuomet paneigiama visa formacija.


Kalbant apie pakaruoklį, tai žiūrint į pateiktą paveikslėlį bent pati žvakė yra analogiška plaktukui, na o skirtumas yra tame, kad ši formacija susidaro po pastebimo augimo ir pranašauja kritimą arba nuosmukį. Japonai apie šią formaciją sako, jog jeigu ji pasirodo iš apačios - tuomet pirk, o jeigu iš viršaus - tuomet parduok.

Vien tik pačio pakaruoklio tipo žvakės atsiradimas nerodo, kad jau reikia atidaryti poziciją. Žvakės forma parodo paklausos jėgą. Rekomenduojama palaukti patvirtinimo, t.y. kitos žvakės uždarymo kaina turėtų būti žemiau pakaruoklio korpuso. Tuo tarpu jei po pakaruoklio toliau einanti žvakė užsidaro virš jo maksimumo arba aukščiausio kainos lygio, tuomet visa formacija yra paneigiama.


Krentanti žvaigždė - vien iš pavadinimo gali spėti, jog ji pranašauja nuosmukį arba kritimą. Šiuo atveju atidarymo ir uždarymo kainos yra artimos arba netgi tame pačiame lygyje, pačio kūno spalva neturi reikšmės, tačiau stipresnis signalas bus tuomet, jei ji bus kritimo, t.y. juoda. Apatinis šešėlis turėtų būti trumpas arba jo išvis nėra, tuo tarpu viršutinis - atvirkščiai, t.y. ilgas bei kuo ilgesnis, tuo geriau. Ši formacija susidaro po pastebimo arba didelio augimo.

Verta pabrėžti, kad pasirinktame laiko intervale būtina sulaukti kol iki galo susiformuos žvakės forma, nes per paskutines sekundes dėl įvairių aplinkybių ji gali gerokai pakisti ir tik pradedant formuotis kitai žvakei galima pradėti galvoti apie pozicijos užėmimą.


Pagrindinės dviejų žvakių formacijos

Dažniausiai pasitaiko šios dviejų žvakių formacijos: tamsių debesų uždengimas, prasiskverbimas ir apėmimas.

Kalbant apie pirmąją formaciją, t.y. tamsių debesų uždengimą, kaip matome iš paveikslėlio pirmoji augimo (balta) ilga žvakė, kuri susiformuoja po ilgiau trukusios kilimo tendencijos. Tuo tarpu antroji žvakė turėtų pradėti formuotis (atidarymo kaina) virš prieš tai buvusios žvakės kūno bei kuo aukščiau, tuo geriau.

Ji turėtų užbaigti formaciją arba uždarymo kaina turėtų būti bent jau žemiau prieš tai buvusios žvakės korpuso vidurio. Ši dviejų žvakių formacija pranašauja prieš tai buvusio augimo trendo pasikeitimą.

Būtina pabrėžti, jog jeigu vis dėl to antroji žvakė neužsidarys žemiau pirmosios korpuso vidurio, tuomet formacija nėra užbaigta ir reikia laukti patvirtinimo iš toliau pasirodysiančių žvakių.

Be to, jei pramušama viršutinė formacijos dalis, tuomet ši formacija arba signalas paneigiamas.


Prasiskverbimas - tai prieš tai minėtos formacijos priešingybė.

Kaip matome iš pateikto paveikslėlio, pirmoji ilga juoda, t.y. kritimo žvakė, kuri susiformuoja po prieš tai buvusio pastebimo nuosmukio.

Tuo tarpu antroji žvakė turėtų atsidaryti žemiau pirmosios korpuso, bei kuo žemiau, tuo geriau, na o užsidaryti turėtų bent jau virš prieš tai buvusios žvakės korpuso vidurio.

Tokia formacija pranašauja krypties pasikeitimą.


Dar viena dviejų Japoniškų žvakių formacija - tai apėmimas. Šiuo atveju išskiriami du tipai, t.y. augimo ir kritimo. Pirmuoju atveju visos sąlygos yra tokios pačios kaip kalbant apie prasiskverbimo formaciją, tačiau antroji žvakė turėtų baigtis formuotis, t.y. užsidaryti virš pirmosios žvakės kūno.

Apėmimo kritimo tipo atveju, tos pačios sąlygos kaip minėtos tamsių debesų uždengimo formacijos atveju, tik esant šiai formacijai antroji žvakė turėtų užsidaryti žemiau pirmosios korpuso.
Pagrindinės trijų žvakių formacijos

Trijų žvakių formacijos atveju populiariausios yra Vakarinė žvaigždė (pasirodo augimo trendo metu ir pranašauja jo pokytį) ir Rytinė žvaigždė (pasirodo kritimo trendo metu ir pranašauja jo pokytį).

Pradedame nuo Vakarinės žvaigždės. Pirma žvakė turėtų būti ilga ir balta (augimo), kuri susidaro po prieš tai buvusio pastebimo judesio į viršų. Antra žvakė - tai mažo korpuso žvakė arba tipinis vilkelis, na o pati jos spalva neturi reikšmės. Aišku, jeigu ji juoda, tai tik sustiprina signalą. Jos korpusas neturėtų liestis su pirmosios žvakės korpusu. Trečia žvakė šioje formacijoje yra juoda, jos korpusas taip pat neturėtų liestis su antrosios korpusu. Jos uždarymo kaina turėtų būti pirmosios formacijos žvakės kūno ribose, bei kuo žemiau, tuo geriau.

Verta pabrėžti, kad kai Vakarinės žvaigždės formacijos metu antroji žvakė yra Doji, tuomet ši formacija įgauna didesnę jėgą, t.y. didesnė tikimybė, jog pasikeis lygšiolinė kryptis. Be to, šiuo atveju potencialus kritimas yra kur kas didesnis.


Rytinė žvaigždė - tai prieš tai minėtos formacijos priešingybė. Šiuo atveju irgi neturi liesti pirmosios ir antrosios bei antrosios ir trečiosios žvakių korpusai. Po šios formacijos susiformavimo tikėtina, jog sulauksime augimo. Čia irgi kaip ir Vakarinės žvaigždės formacijos atveju jei antroji formacijos žvakė yra Doji tipo, tuomet tai sustiprina pačios formacijos patikimumą bei padidina tikėtino tolesnio judesio tempą ir mastą.

Reziumuojant reiktų pasakyti, jog Japoniškos žvakės ir jų formacijos - tai viena iš seniausių kainų analizių, kuri daug senesnė už klasikię Vakarų Dow teoriją (klasikinė techninė analizė). Žvakių grafikas yra geriausias būdas atvaizduoti finansinių instrumentų kainų pokyčius. Japoniškių žvakių formų ir formacijų analizę be jokių problemų galima suderinti, sujungti su kitais techninės analizės tipais. Tačiau vis dėl to žvakių formacijos analizė - tai turėtų būti kaip papildas arba patvirtinimas signalams, kuriuos suteikia kitos techninės analizės rūšis.


Kitos tendencijos (trendo) pasikeitimo formacijos:
Kitos tendencijos (trendo) tęsimosi formacijos:
Dar daugiau straipsnių techninės analizės tema rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Techninė analizė bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą.

Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais
 
Dar nėra komentarų